"Ercan Adsız" anmasında "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hapis cezası!

12.06.2017         

EMEP İl Örgütü tarafından 13 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen Ercan Adsız'ı anma eyleminde Cumhurbaşkanı'nı hakaret iddiası ile yargılanan 7 kişiye, "küçük düşürücü ve suçtan zarar görenin toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeni' gerekçeli kararı ile 11 ay ile 1 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezası verildi. Açılan davaya, "Düşünce ve ifade Özgürlüğüne' karşı olması sebebi ile tepkiler verilirken, Mahkeme tarafından verilen karar da benzer tepkilere neden oldu.

 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen ‘Barış ve Demokrasi mitingi öncesi gerçekleşen patlamada yaşamını yitiren EMEP İl Başkanı Ercan Adsız için Çanakkale Emek Partisi İl Örgütü çağrısı ile eylem düzenlenmişti. İskele Meydanı’nda düzenlenen eylemde, Çanakkale 4.Asliye Mahkemesi tarafından, 7 kişi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret’ içeren slogan atıkları gerekçesi ile soruşturma açılmıştı. O davanın sonucunda 7 kişiye ceza verildi. 11 ay ila 1 ay 2 ay arasında değişen cezalar için Mahkeme tarafından; “10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Merkezleri tarafından Ankara`da ortaklaşa düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesinde meydana gelen patlama sonucu ölen Emek Partisi Çanakkale İl Başkanı Ercan Adsız`ı anmak üzere suç tarihi olan 13 Ekim 2015 tarihinde Emek Partisi Çanakkale İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve bazı sivil toplum örgütleri ile vatandaşları katılımı ile gerçekleştirilen ve ilimiz iskele meydanında toplanıp EMEP İl Başkanlığı önünde sona eren anma etkinliğine katıldıkları, etkinlik esnasında sanıkların, Saat Kulesi Meydan civarında sonra da EMEP İl Başkanlığı önünde attıkları sloganları, diğer sanıkların da yüksek sesle tekrarladıkları, her ne kadar bazı sanıkların suça konu sloganları atmadıklarını savunmuş iseler de dosyada mevcut kolluk görevlileri tarafından tespit edilen video ve fotoğraflama yöntemi ile sanıkların söz konusu sloganları attıklarının sabit olduğu ve yine diğer sanıkların söz konusu sloganları attıklarını kabul ederek söz konusu sloganların ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı ve eleştiri mahiyetinde olduğu yönündeki savunmaları dikkate alındığında sloganlarının, ifade özgürlüğü kapsamında bulunmayan ve eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesi mümkün olmayan incitici, küçük düşürücü ve suçtan zarar görenin toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle suça konu ifadelerin, ifade özgürlüğü ve eleştiri mahiyetinde olmadığı mahkememizce değerlendirilerek sanıkların sabit olan  üzerlerine atılı Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK.nın 299/1 maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmiş, sanıkların eylemlerini alenen işledikleri anlaşıldığından cezalarında TCK.nın 299/2 maddesi uyarınca artırım yapılarak oluşan vicdani kanaate göre sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde hükümler kurulmuştur” gerekçeli kararı ile, “Cumhurbaşkanına Hakaret eyleminden dolayı suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman ile suçun işlenmesindeki özelliklere binaen eylemine uyan TCK.nun 299/1 maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan ceza tayini” ile sanıkların çeşitli sürelerde “hapis cezası ile cezalandırılmasına” kararı verildi.  11 ay 20 gün ile 1 yıl 2 ay arasında verilen cezalar ile ilgili, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi… 

(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER