"Halk yönetimde söz sahibi olmalı"

19.05.2017         

Barbaros Mahalle Meclisi Genel Kurulu Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, "yerel halkın yönetime katılımın arttırılması ve katılıma teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

 Kent Konseyi Barbaros Mahallesi Genel Kurul Toplantısı Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. Faaliyet raporları hakkında bilgi verilen toplantıda, halkın yönetime katılımının arttırılması ve söz sahibi olmasının önemi vurgulandı. Yerelde halkın söz sahibi olabileceği ortamların oluşturulması gerektiği açıklamasını yapan Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Çiğdem Korkmaz konuşmasında; “Yönetilenlerin yönetim sürecinde etkin olması gerektiği düşüncesi, günümüzde mahalle meclislerini daha önemli hale getirmiştir. Mahalle Meclisleri halkın katılımını sağlamak konusunda çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu nedenle halkın katılımının arttırılması için mahalle meclislerine daha fazla önem verilmesi ve katılımın teşvik edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Yerelde halkın katılım sağlayabileceği ve söz sahibi olabileceği ortamların oluşturulması gerekmektedir. Çanakkale Kent Konseyi ve mahalle meclislerinin halkın yönetime katılmasına ön ayak olduğu ve yerelde halkın ihtiyaçlarını daha etkin olarak karşıladığı görülmektedir. Çanakkale Kent Konseyi ve meclisleri dönemsel olarak çalışmalarını arttırmakta, mahalle meclislerinden beklenen aktif katılım, kent kararlarında etkililik, mahalle sorunları çözümü konusunda çalışma yapma yönleri ile güçlüdür. Çanakkale Kent Konseyi ve meclisleri faaliyet ve aktivite anlamında Türkiye genelinde 200’den fazla olan kent konseylerinin yapılarından çok daha güçlü olduğunu görmekteyiz. Çanakkale Kent Konseyi ve mahalle meclisleri Türkiye için iyi bir örnek modeldir” dedi. 

(Haber Merkezi)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER