"Amaç TMMOB üzerinde idari vesayet oluşturmak"

29.09.2017         

TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 24. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu?nun görevine son verilerek Kayyum atanması ile ilgili açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada; "Amaç TMMOB üzerinde idari vesayet oluşturmaktır" denildi.

 TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 24. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevine son verilerek Kayyum atanması ile ilgili açıklamada bulunuldu. Ziraat Mühendisler Odası Şube Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş tarafında yapılan açıklamada; “Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi skandal bir karara imza atarak, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevine son verilmesine hükmetti. Mahkemenin, hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz” denildi. Özellikle AKP ve Bakanlar Kurulu tarafından odaları keyfi biçimde denetlenmek istendiğini ifade eden Savaş; “Açıkça görülüyor ki AKP’nin amacı TMMOB üzerinde idari vesayet oluşturmaktır. Hâlbuki TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür” dedi. 

 
“Baskı politikalarında yeni bir aşamaya gelindi”
15 yıllık AKP iktidarı boyunca, TMMOB ve üye Odalara karşı planlı biçimde yürütülen baskı politikalarında yeni bir aşamaya gelindiğini ifade eden Savaş; “Kimya Mühendisleri Odamızı “denetleme” kisvesi altında 2014 yılından bu yana devam eden sürecin sonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açmış olduğu davada, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi skandal bir karara imza atarak, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevine son verilmesine hükmetti. Mahkemenin, hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz. 6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, Anayasa’nın 135’inci Maddesinde tanımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı anayasa maddesine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. Ancak bu güne kadar bu konuda herhangi bir kanuni düzenleme yapılmamıştır. Buna rağmen AKP, Bakanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde denetlemek istemektedir. Açıkça görülüyor ki AKP’nin amacı TMMOB üzerinde idari vesayet oluşturmaktır. Hâlbuki TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür. TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının örgütüdür” dedi.
 
“Odalar en şeffaf örgütler”
TMMOB ve Odalarının, ülkenin en açık, en şeffaf işleyişine sahip örgütleri olduğunu belirten Savaş; “Her iki yılda bir yapılan genel kurullarımızda seçilen denetim kurullarımız, üçer aylık dönemlerle idari ve mali denetim yapmaktadır. Bu denetim ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin ve halkımızın erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır. Son 15 yılda neoliberal politikalar doğrultusunda ülkenin tüm zenginlikleri sermayeye peşkeş çekilmiş, doğal kaynaklarımız yağmaya açılmış, şehirlerimiz ranta kurban edilmiştir. TMMOB ve Odalarımız açtıkları davalarla, yürüttükleri kampanyalarla, hazırladıkları teknik ve bilimsel raporlarla bunlara engel olabilmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. TMMOB ve Odalarımız ülkenin ve halkın ortak menfaatlerini korumak için mücadele etmektedirler” dedi.
 
“TMMOB örgütlülüğü hedef alınıyor”
TMMOB’un Hükümet tarafından hedef alındığını açıklayan Savaş, son olarak; “Kimya Mühendisleri Odamıza ilişkin görevden almak kararı TMMOB’ye karşı saldırılarının ne ilkidir, ne de sonuncusu olacaktır. Bugüne kadar devletin tüm imkânlarıyla ve yandaş medyanın tüm yalanlarıyla TMMOB örgütlülüğü hedef alınmıştır. Ancak bunların hiçbirisi bugüne kadar bizleri asla yıldıramadı, bundan sonra da yıldıramayacak. Bizler geleneğimizden aldığımız güçle, bilime ve akla olan inancımızla halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Bizler eşit, özgür, demokratik ve laik bir hukuk devletine olan inancımızla mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütlülüğümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. 
(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER