"Asgari ücretten vergi kesintileri hazineden karşılansın"

22.11.2021         

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için 2022-2023 zam görüşmeleri başladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından asgari ücret talebi net 5.200 TL olarak açıklandı. DİSK Genel İş Şube Başkanı Metin Ceylan konuyla ilgili gazetemiz Çanakkale OLAY'a açıklamada bulundu. Yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin TL' yi aştığını belirten Ceylan, asgari ücretlilerin vergi kesintilerinden muaf olması ve kesintilerin hazineden karşılanması gerektiğini belirtti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için 2022-2023 zam görüşmeleri başladı. DİSK tarafından asgari ücretin net 5.200 TL olması talep edilirken, DİSK Genel İş Şube Başkanı Metin Ceylan konuyla ilgili gazetemiz Çanakkale OLAY`a açıklamada bulundu. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin TL` yi aştığını belirten Ceylan, , Aralık 2021`de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini söyledi. Asgari ücretin sadece işçinin kendisinin değil, ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir biçimde hesaplanması gerektiğini iade eden Ceylan, Asgari ücret üzerindeki bütün vergi ve kesinti yükü kaldırılarak başta sosyal güvenlik prim desteği olmak üzere Hazineden karşılanması gerektiğini ifade etti. 
 
"Asgari ücret talebimiz net 5.200 TL"
Ceylan açılamasında; Geçtiğimiz hafta Çanakkale` de ve tüm Türkiye` de DİSK olarak, Genel-İş Sendikası olarak Geçinmek istiyoruz! demiştik. DİSK olarak geçinebileceğimiz, insanca yaşayabileceğimiz asgari ücret talebimizi açıkladık. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, kuruluşundan bu yana asgari ücretin insanca yaşayacak bir seviyede ve uluslararası standartlara uygun saptanması için mücadele etmiştir, etmeye devam edecektir. DİSK olarak asgari ücretin saptandığı Tespit Komisyonunda maalesef emekçileri temsil edemiyoruz ama asgari ücretin sadece masa başında belirlenemeyeceğinin bilincinde olarak yıllardır asgari ücret tespit sürecine aktif biçimde müdahale ve mücadele ediyoruz. Konfederasyon olarak her yıl kapsamlı asgari ücret raporları ile asgari ücret taleplerimizin bilimsel temellerini ortaya koyuyoruz. Daha da önemlisi asgari ücret belirleme sürecini sadece masa başı müzakere sürecinden bir mücadele sürecine dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi. 
 
"Yoksulluk sınırı 10 bin TL`yi aştı"
Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin TL` yi aştığını belirten Ceylan; Aralık 2021`de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini biliyoruz. Asgari ücret sürecinde bütün emek örgütlerinin ortak bir tutum alması ve ortak politikalarla asgari ücret mücadelesi yürütmesinin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Asgari ücretin milyonların meselesi olduğunun farkında olarak aşağıdaki tespit ile talepleri kamuoyu ile paylaşıyor ve önümüzdeki günlerde bunlar için mücadeleyi yükselteceğimizi ilan ediyoruz. Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil, ortalama ücret haline gelmiştir ve asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır. Asgari ücret ortalama ücret değildir! Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil, ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir biçimde hesaplanmalıdır. Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü enflasyon rakamlarına göre değil, geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre hesaplanmalıdır. Dar gelirlinin gıda enflasyonuyla kişi başına düşen milli gelir artışı asgari ücretin saptanmasında mutlaka dikkate alınmalıdır.
 
"Asgari ücretten vergi yükü kaldırılmalı"
Asgari ücretten vergi yükünün kaldırılması gerektiğini ifade eden Ceylan; "Asgari ücret net ödenmelidir. Asgari ücret üzerindeki bütün vergi ve kesinti yükü kaldırılmalı, başta sosyal güvenlik prim desteği olmak üzere Hazineden karşılanmaktadır. Sadece asgari ücret için değil, bütün ücretlerin asgari ücret kadar tutarı tümüyle vergi dışı bırakılmalı ve kesinti yükü Hazineden karşılanmalıdır diyoruz. Asgari ücret sonrasına uygulanan vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır ve vergi dilimlerine uygulanacak tarife belirlenirken asgari ücretteki artış ve milli gelir artışı mutlaka hesaba katılmalı, yeniden değerlendirme oranları hesaba katılmalı ve vergi dilimleri bu şekilde düzenlenmelidir. Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak alınmalı ve hanede 2 çalışan olduğu varsayımından hareketle, bir hanede iki kişi çalıştığında o haneye en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir. Asgari ücret saptanırken, bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve prim desteği sağlanmalıdır" dedi. 
 
"En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalı"
En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirten Ceylan; "Diğer emek gelirlerindeki artışlar asgari ücret artışının altında kalmamalıdır. Yasada var olmasına rağmen uygulanmayan toplu iş sözleşmelerinin sendikasız iş yerlerine ve işçilere genişletilmesi anlamına gelen teşmil mekanizması etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Sendikalaşma ve toplu sözleşme önündeki engeller kaldırılmalı ve böylece Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmalıdır"
 
"Yoksulluğun çarkları arasında ezilmeyi kabul etmiyoruz"
Ceylan son olarak; "Bizler; İşsizliğin ve yoksulluğun çarkları arasında ezilmeyi kabul etmiyor, tüm işçileri, emekçileri, işsizleri, emeklileri ve dar gelirlileri pahalılığa ve adaletsizliğe karşı omuz omuza mücadeleye etmeye, mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz. Örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde haklı taleplerimizi yüksek sesle haykırmaya, taleplerimiz gerçekleşene kadar tüm üyelerimizle tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. Herkese iş, ekmek ve güvenli bir gelecek sunan bir düzeni omuz omuza biz emekçiler kuracağız!" dedi.
(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER