"ÇED olumlu kararları iptal edilerek, proje durdurulmalıdır"

08.10.2019         

Mimarlar Odası Çanakkale Şube Başkanlığı tarafından, Dünya Mimarlık Haftası kapsamında basın açıklaması yapıldı.

 Mimarlar Odası Çanakkale Şube Başkanlığı tarafından, Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Mimarlık Günü/Haftası kutlamaları kapsamında basın açıklaması yapıldı. Mimarlar Odası Çanakkale Şubesinde düzenlenen basın açıklamasını Mimarlar Odası Çanakkale Şube Başkanı Sevil Ural yaptı. Mimarlar Şube Başkanı Ural, kurulduğu tarihten itibaren kamu yararının gözetilmesini ve toplum hizmetinde mimarlığı temel alan Mimarlar Odası’nın, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam ve mülkiyet hakkının korunması, kentlerin kimlikli ve planlı gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Son dönemde Kazdağları başlığı ile gündeme oturan, ülke ve dünya gündeminde yer bulan, özellikle siyaset ve sanat camiasından büyük tepki alan Kirazlı Altın Madeni projesi kapsamında yaşanan doğa talanına tepki gösteren Oda Başkanı Ural; “Bu gerçekler ışığında yaşanan tahribatın biran önce durdurulması ve gerekli adımların atılması zorunluluğu vardır” dedi. Oda Başkanı Ural, projenin derhal iptal edilmesi gerektiğini belirterek; “Bu bağlamda; çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması, tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunması için bölgedeki koruma alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. İnsanlığın ortak mirası olan Kazdağları ve çevresinin taşıdığı bütün değerlerle birlikte korunması için ilgili uzmanlar, bilim insanları ve meslek örgütlerinin hazırladığı rapor, görüş ve öneriler dikkate alınmalı, maden işletmeleri için verilen ÇED olumlu kararları iptal edilerek proje ve uygulamalar ivedilikle durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı. 

 
“2009 yılında 36,4 milyon kişi göç ederken, sayı 2018 yılında 74,8 milyon olmuştur”
Mimarlar Odası Çanakkale Şube Başkanı Sevil Ural; “Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve üye ülkeler her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Mimarlık Gününü kutlamakta; çeşitli etkinlikler ile mimarlığın toplumun gündemine getirilmesini ve farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır. UIA 2019 Dünya Mimarlık Günü Temasını  ‘Mimarlık… herkes için konut’ olarak belirlemiştir. Mimarlar Odası, yüzden fazla üye ülkede, bir milyondan fazla mimar tarafından kutlanacak olan 7 Ekim Dünya Mimarlık Günü ile başlayan Ekim ayı boyunca, tüm birimleri ile  ‘Mimarlık Haftası Etkinlikleri’ gerçekleştirecektir. Kurulduğu tarihten bu yana kamu yararının gözetilmesini ve toplum hizmetinde mimarlığı temel alan Mimarlar Odası, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam ve mülkiyet hakkının korunması, kentlerin kimlikli ve planlı gelişmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde insanlığın, yapılı, doğal ve kültürel çevrenin geleceği, iklim değişikliği, çevre sorunları, savaş ve çatışma, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle tehdit altındadır. Dünya genelinde sağlıksız kentleşme, çevre sorunları, afetler, savaşlar vb nedenlerle son 10 yılda göç ederek yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalanların sayısı hızla artmıştır. 2009 yılında dünyada 36,4 milyon kişi göç ederken, 2018 yılında bu sayı 74,8 milyon olmuştur. 2009 yılında ülkemize göç eden sayısı 19 bin 408 kişi iken, bölge coğrafyasındaki savaşlar ve çatışmalar nedeniyle bu sayı 2018 yılında 4 milyona ulaşmıştır” dedi. 
 
“Mimarlık, insancıl ve yaşam hakkına saygılıdır”
Mimarlar Odası Çanakkale Şube Başkanı Ural; “‘Mimarlık… herkes için konut’ teması ile tüm dünyada kutlanan mimarlık gününde ülkemizde, yakın dönem merkezi ve yerel yönetim uygulamalarının temelini, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını engelleyen, yapılı çevreyi, tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden ve kültürel değerleri yozlaştıran politikalar oluşturmaktadır. Bu politikaların önünde engel olarak görülen nitelikli mimarlık ve planlama hizmetleri ise, kısa zamanda ve çok sayıda yapı üretilmesi baskısıyla önemsizleştirilmekte, mesleki haklar kısıtlanmaktadır. Bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık; yalnızca ‘üretim süreci’ ile sınırlı değil, aynı zamanda taşıdığı toplumsal sorumluluk nedeniyle evrensel değerleri bağlamında insancıl ve yaşam hakkına saygılıdır. Mimarlar Odası olarak, eşitliğe dayalı, temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasında hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi daha iyi bir dünya için kullanmaya kararlıyız. Dünyamızın, bölgemizin, ülkemizin, kentlerimizin, mesleğimizin ve yaşama hakkımızın tehdit altında olduğu bu zorlu dönemde, meslektaşlarımızı dayanışmamızı güçlendirmeye çağırıyor; bu vesileyle bütün mimarların ve yurttaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz” ifadelerini kullandı. 
 
“Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkı kısıtlanamaz”
Mimarlar Odası Şube Başkanı Ural; “Öte yandan interlandımız içerisinde bulunan Kazdağları Kirazlı Bölgesindeki maden sahası ile ilgili Mimarlar Odasının görüşü 24 Ağustos tarihinde yerinde Su ve Vicdan Nöbetine destek vererek ekolojik yıkımın durdurulması yönündedir.  2007 yılından itibaren Kazdağları çevresindeki 6 bölgedeki bu süreç başlatılmış, 2009 yılında faaliyete girmiştir. Kazdağları ve çevresi Dünyanın en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ve irili ufaklı birçok fayın aktif olduğu bölgede bulunmakta. Bunun sonucunda oluşacak yırtılmalar, yüzey kırıklıklarına neden olacak sızıntılar olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu gerçekler ışığında yaşanan tahribatın biran önce durdurulması ve gerekli adımların atılması zorunluluğu vardır. Devletin öncelikli görevinin; Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler gereği ‘Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek’ olduğunu bir kez daha anımsatıyoruz. Bu bağlamda; çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması, tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunması için bölgedeki koruma alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. İnsanlığın ortak mirası olan Kazdağları ve çevresinin taşıdığı bütün değerlerle birlikte korunması için ilgili uzmanlar, bilim insanları ve meslek örgütlerinin hazırladığı rapor, görüş ve öneriler dikkate alınmalı, maden işletmeleri için verilen ÇED olumlu kararları iptal edilerek proje ve uygulamalar ivedilikle durdurulmalıdır. Mimarlar Odası olarak; çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan politikalar ve yatırım kararları ile doğal çevrenin sistemli bir şekilde rant alanı haline getirilerek yok edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi önemle vurguluyoruz” dedi. 
(Baykal Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

Recai Taylan'ı kaybettik
05.07.2020    1507
Bu yol nereye gider!?
05.07.2020    1368
31.hafta maçları başlıyor
05.07.2020    1330