"Çalışan ve çalışmayan için izolasyon sağlanacak"

29.07.2020         

Dardanel Önentaş Fabrikası'nda çalışan bazı işçilerde görülen coronavirüs vakası ile ilgili, Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklandı. 6 madde ile yayınlanan kararda, "İlgili firmada çalışan tüm çalışanların 26.07.2020 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile Sağlık Müdürlüğünün uygunluğunu vereceği konaklama ortamında izolasyonun sağlanmasına, fiili olarak işyerinde çalışması gerekmeyen personelin ev ortamında izolasyonu sağlanarak çalışılmasına..." karar verildiği belirtildi.

 Dardanel Önentaş Fabrikası’nda çalışan bazı işçilerde görülen coronavirüs vakası ile ilgili, Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklandı. Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kurum müdürlüklerinin imzası ile yayınlanan 6 maddelik  kurul kararında “İlgili firmada çalışan tüm çalışanların 26.07.2020 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile Sağlık Müdürlüğünün uygunluğunu vereceği konaklama ortamında izolasyonun sağlanmasına, fiili olarak işyerinde çalışması gerekmeyen personelin ev ortamında izolasyonu sağlanarak çalışılmasına…” karar verildiği belirtildi. Kararlara uymayanlarla ilgili cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Alınan kararda; “İlimizde deniz ürünleri gıda işlemesi yapan firmada tespit edilen Covid 19 vakaları için alınması gereken önlemler.  I- İlgili firmada çalışan tüm çalışanların 26.07.2020 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile Sağlık Müdürlüğünün uygunluğunu vereceği konaklama ortamında izolasyonun sağlanmasına, fiili olarak işyerinde çalışması gerekmeyen personelin ev ortamında izolasyonu sağlanarak çalışılmasına, konaklama yerinin temini, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve takibinin ilgili firma tarafından yapılmasına, Sağlık Müdürlüğü tarafından denetiminin yapılmasına, 2-Izole edilen personel yakınlarının kendi evlerinde izolasyon alınmasına, evden çıkmamaları için kişilere yazılı tebligat yapılmasına, Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimin yapılmasına.  3-Firma tarafından temin edilen, personelin izole edildiği yerde ve fabrikada: yemekhanede, kantin veya açık alanda, dinlenme alanlarında mutlaka maske takılmasına, bu yerlerde kişiler arası mesafenin en az bir buçuk metre olmasına, genel hijyen kurallarına uyulmasına.  4-Kapalı sistem çalışacak olan işletme personelinin izole edileceği yer ile fabrika arasında transferinde görev alacak servis şoförlerinin her zaman aynı kişiler olmasına, servislere fabrika çıkışında binilmesine, servis şoförü dahil herkesin servis içerisinde kesinlikle maske takmasına, servis aracında yüzde 50 doluluk kapasitesine uyulmasına ve personelin kesinlikle izole edileceği yere götürülerek bırakılmasına.  5-Vaka tespit edildiğinde ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek temaslı kişi listesinin çıkarılmasına, öncelikle temaslı kapsamda olan çalışanların ve diğer personelin günlük işlemlerinin işyeri hekimi veya hekimleri tarafından yapılmasına, bu takiplerin ikamet adreslerine göre ayrılarak, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünün hsm17.bhcesr...saglik.gov.tr mail adresine gönderilmesine. 6- Fabrikaya giriş ve çıkış yapan herkese ateş ölçümünün yapılarak, 38 derece ve üzerinde tespit edilen kişilerin mutlak surette hastaneye gönderilmesinin sağlanmasına…” denildi.

Kararda kurallara uyulmamasına dair; “Yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282`nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu`nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi” denildi.

 (Oya Koyuncu)

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER