"Çevre dava sayıları 60'ı geçti"

15.03.2019         

Çevre Örgütleri tarafından, Çanakkale Durum Raporu 2018, yayınlandı. Çevre örgütleri tarafından, Çanakkale Durum Raporu 2018'in tanıtım toplantısı, Çanakkale Belediye Çalışanları Eğitim, Sosyal Tesis ve Sendika Binası'nda yapıldı. Çanakkale'nin çevre, tarım, ekoloji, hayvancılık , deniz ürünleri.. gibi birçok konunun detaylı araştırmalarla oluşturulan durum raporunda yalnızca Çanakkale Çevre Platformu ve Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası'nın açtığı çevre dava sayısının 60'ı geçtiği belirtildi.

 Çevre Örgütleri, Çanakkale Durum Raporu 2018’i tanıttı. 2018 yılı içerisinde Çanakkale’de yapılan çevre mücadelelerinin yer aldığı Durum Raporu 2018, katılımcılara da dağıtıldı. Çanakkale Belediye Çalışanları Eğitim, Sosyal Tesis ve Sendika Binası’nda bulunan Ercan Adsız Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP İl ve Merkez İlçe Yöneticileri, CHP Belediye Meclis Üyeleri, CHP Belediye ve İl Genel Meclis Üyesi adayları, Çevre Örgütleri ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Durum Raporu’nda destek veren kurumlar, “CHP Çanakkale İl Örgütü, Eğitim Sen Çanakkale Şubesi, İda Dayanışma Derneği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı ve Türkiye Ormancılar Derneği Çanakkale Temsilciliği” şeklinde sıralandı. Rapora destek veren kişiler ise, “Ekrem Akgül, Doğan Ateş, Coşkun Bakar, Pınar Bilir, Erhan Çakır, Gülay Güney, Şener Gürsel, Özgür Emek İnanmaz, İrfan Mutluay, Hicri Nalbant, Necdet Oral, Türker Savaş, Filiz Savaş, Güngör Şaşmaz, Ekrem Tufan, Murat Türkeş” şeklinde belirtildi. Kitapçığın içinde tarım, denizcilik, hayvancılık gibi Çanakkale’nin önemli faktörleri değerlendirildi. Çanakkale’nin en temel geçim kaynağı olan tarımın uğradığı, saldırılar, denizciliği etkileyen faktörler ve bununla birlikte hayvancılığa vurulan darbelere karşı yapılan çalışmalar eklendi. Durum Raporu’nda Çanakkale’nin yüzde 55’inin ormanla kaplı olduğu belirtildi. Buna karşın Çanakkale’nin kırsal kesiminin tamamının tarım ve hayvancılıkla geçimini karşılamaya çalıştığı belirtildi. Son 10 yılın en çok gündemde kalan ve en önemli projesi olan Çanakkale Köprüsü’nün Çanakkale tarımına etkilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Çanakkale’de ve bölgesinde yapılmaya çalışılan altın, gümüş vs, madenciliğinin, hayvansal üretimde ve tarımsal üretimde etkileri tartışıldı. Raporda Çanakkale turizmi değerlendirildi, Çanakkale ormanlarının durumu ele alındı. Belediye Çalışanları Sosyal Tesis’lerinde yapılan toplantıda Prof. Dr. Murat Türkeş ve CHP İl Başkanı Güneşhan, konuşma yaptı. 

 
“Durum Raporu, 2-3 yıl içerisinde güncellenerek, katkısı arttırılmalıdır”
Prof. Dr. Murat Türkeş; “1990’lı yılların başından beri Çanakkale’de ve bölgesinde bir yaşam mücadelesi, çevre ekoloji mücadelesi var. Tabi bu çevre mücadelesinin çevresinde de bunlarla ilgili yine önemli çalışma, etkinlik ve mücadele örneği olduğunu biliyoruz. Ben, buraya geldiğim günden beri Çanakkale’ye sivil toplumun çalışmalarına katkı vermeye çalıştım. Bunun içerisinde çevre ekoloji mücadelesi ve ihtiyaç duyulan bütün alanlarda bulunmaya çalıştım. Her zaman gördüğümüz şey, özellikle davalarda, bilirkişi raporlarında, herhangi bir ani gelişen gündemde, doğrudan güvenilebilir bir değerlendirme her zaman olmadı. Çanakkale’nin geçmişinde önemli bir süreç var. Bu da Çanakkale yerel gündem 21 süreci. Bu süreçle de Çanakkale iline ait yine Çanakkale durum raporu ve Çanakkale’nin diğer fiziki ve sosyal planlamasına ilişkin çalışmalar yapılmıştı. Belki daha çok yararlanılmalıydı ama hem yerel yönetim hem sivil toplum bu çalışmalardan yararlandı. Fakat Çanakkale’de çevre ekoloji mücadelesi özelikle 2009-2010 yıllarıyla birlikte, özellikle altın-gümüş madenciliğine olan talebin artması, çok fazla davanın açılmasına neden oldu. Yaklaşık olarak Çanakkale Çevre Platformu ve Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı dava sayısı 60’ı geçti. Dolayısıyla bu davalarda, bilirkişi raporlarında katkı verirken, böyle bir, güncel, dinamik, bilgi kaynağına ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla gönüllülük temelinde kamu adına, kamu yararına ve kamunun, yerel yönetimin kullanımını amaçlayan bu çalışma ortaya çıktı. Burada onun tartışmasını yapmadık ama kendi içimizde yapabileceklerimizi konuştuk. Yani Çanakkale’nin, konularını, sorunlarını, ülke geneliyle bağdaştırarak hepsini anlatan, değerlendiren, çözüm üreten değil, çünkü belli bir sınır var. Bu sınır uzmanlıklarla ilgilidir. Bu raporun kapsamı budur ama 3 yıl sonra daha fazla kişi, kuruluş, akademisyen, siyasetçi, katkı vermek isterse, bugün raporda bulunmayan bölümler ve değerlendirmeler de raporun içerisinde yer alacaktır. Bu çalışma, özgür, özgür düşünceye dayalı, bağımsız ama akademik, bilimsel etiğe ve ilkelere uygun bir biçimde hazırlanmıştır. 2-3 yıl sonra aynı ekibe ve yeni katkılarla Çanakkale Durum Raporu’nun belki 2021 ‘ini çıkarma olanağımız olacak. Bu tamamen talebin ve böyle bir iradenin olup olmaması ile ilgili. Tabi ileriki zamanlarda yeterli katkı olmazsa da biz, kendi imkanlarımızla bunu geliştirebiliriz” dedi. 
 
“Tüm doğal kaynakların kontrolsüzce tüketildiği bir dönemden geçmekteyiz”
CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan; “Günümüz dünyasında, bilimin ışığını yeterince arkasına almayan toplumlar geri kalmaya mahkumdur. Amerikalıların günde 119 patent (Türkiye günde 1,5) aldığı bir dünyada partimizin, bilimsel bilgi ışığında hareket etmesi ve bu yöndeki her çabayı desteklemesi bir görevdir. Bu nedenle, elinizdeki rapor bizim için yol gösterici olması açısından son derece değerlidir. Dünya üzerinde var olan tüm doğal kaynakların kontrolsüzce tüketildiği bir dönemden geçmekteyiz. Bu kontrolsüz tüketim beraberinde enerji, ulaşım, kentleşme, tarım ve çevre gibi insanlık adına yapılan çalışmalarda bir dizi sorun doğurmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale`nin tarım, turizm, sanayi, eğitim, ulaşım, sağlık, doğal afetler ve ekolojik değerleri, enerji kaynakları ve emek örgütlenmesi gibi bir çok alanda mevcut durumu tespit eden ve sorunlara yönelik çözüm önerileri de sunan bu rapor, kentimizin akademisyenleri ve bazı STK`ların katkıları ile gönüllülük esasına dayalı bir şekilde hazırlanmıştır. Dolayısı ile tamamen bilimsel verilere dayanarak hazırlanan bu çalışma raporunu çok değerli buluyorum ve gelecek kuşaklara bir yol haritası oluşturacağına inanıyorum. Yaşadığımız bu ekosistemin ekolojik problemler ile mücadele etmenin bir parçası olarak gördüğümüz bu raporun hazırlanmasına gönüllülük esasına dayanarak katkı sunan herkese partim ve şahsım adına sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
(Baykal Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER