"Ekolojik yıkım projelerinin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz"

29.07.2020         

Çevre ve Ekoloji örgütleri temsilcileri Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret ederek, Prof. Dr. Murat Türkeş tarafından yayına hazırlanan "Çanakkale'nin Durum Raporu 2018" başlıklı rapor yazısı ile Bölgenin Çevresel ve Ekolojik Sorunlarının detaylı olarak anlatıldığı raporu ilettiler. Temsilciler, verdikleri raporda, ekolojik yıkım projelerinin önlenmesini ve yaşanılan sıkıntıların ortadan kaldırılmasını talep ettiler.

 Çevre dernek ve STK’ları Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarete,   Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği-Mehmet Akbulut, Çan Çevre Derneği-Hikmet Kılıç, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği-Selma Kanbur, Kazdağları Dayanışması- Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Güleda Erensoy, Bozcaada Forum-Fırat Tunabay, Büyükhusun Dayanışması-Cem Tüzün, Ekoloji Birliği-Süheyla Doğan Ünal, İHD Çanakkale Şubesi-Hayrettin Pişkin ile Hukuk Danışmanları İsmail Atal ve Burcu Özaydın Kahveci katıldı. Bölgedeki çevre sorunları ve taleplerin yer aldığı raporun sunulduğu ziyarette, Vali Aktaş’a Kazdağları direnişinin birinci yılında yapılmak istenen eyleme yapılan müdahale ve gözaltıların da iletildiği, Vali Aktaş’ın konuyu inceleyeceğini ifade ettiği belirtti. Prof. Dr. Murat Türkeş tarafından yayına hazırlanan “Çanakkale’nin Durum Raporu 2018” başlıklı rapor yazısı ile Bölgenin Çevresel ve Ekolojik Sorunları ve taleplerin detaylı olarak anlatıldığı raporda, 10 madde halinde “Metalik Madencilik, Termik Santrallar, Jeotermal Enerji Santralları, Rüzgar Enerji Santralları, Korunan alanlar-Sit Alanları-Milli Parklar Üzerindeki Tehlikeler, Kıyı İşgalleri ve İmar Baskısı, Endüstriyel Tarım ve Hayvancılık, Katı ve Sıvı Atıklar, Kanalizasyon, Arıtma Tesisleri, ÇED Süreçleri ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Gerekliliği, Doğa Koruma Mücadelesinde Yaşadığımız Sorunlar ve talepler yer aldı. Bölgenin bazı enerji ve metalik madencilik projeleri ile ciddi bir ekolojik yıkım tehdidi altında olduğu ifade edilen rapor ön yazısında,  Anayasa’nın “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu ifade edilerek, “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” diyen 56. maddesi bizlere bu görevi vermektedir…” denildi.

Vali Aktaş’a aktarılan raporda yapılan açıklamada; “Çanakkale İli, tarihi, kültürel ve ekolojik olarak oldukça önemli bir konumdadır. Birbirinden kıymetli özelliklere sahip ilçe ve köyleri ile, dağları ve ovaları ile, denizi ve ormanı ile ülkemizin ve dünyanın önemli merkezlerindendir. Kazdağları ve çevresi Biga Yarımadası’nın en önemli ekosistemlerindendir. Bölgemizin değerleri, 2002’de Altınoluk’ta, 2005’de Çanakkale’de ve 2013’de Güre’de gerçekleştirilen Kazdağları Ulusal Sempozyumlarında sunulan tebliğler ve bu tebliğlerden oluşan kitaplarda detaylı bir şekilde sunulmuştur.  Ne yazık ki bölgemiz bazı enerji ve metalik madencilik projeleri ile ciddi bir ekolojik yıkım tehdidi altındadır.  Prof. Dr. Murat Türkeş tarafından yayına hazırlanan “Çanakkale’nin Durum Raporu 2018” başlıklı rapor yazımızın ekinde sunulmakta olup bölgemizin özellikleri ve Bölgemizin Çevresel ve Ekolojik Sorunları söz konusu raporda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu konudaki haritalar yazımız ekinde yer almaktadır.  Bizler, ekoloji örgütleri olarak, Çanakkale İlimizin doğasının ve yaşam alanlarının korunması için bir araya geldik. Anayasa’nın “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” diyen 56. maddesi bizlere bu görevi vermektedir. İklim krizinin yaşamımızı giderek derinden sarsan etkilerinin görüldüğü günümüzde, bölgemizle ilgili iklim değişikliği ve iklim krizine yol açan önemli çevre sorunlarını ve ekolojik yıkım projelerini ve bu süreçte ekoloji örgütleri olarak maruz kaldığımız sorunları size aktarmak istiyor ve ekolojik yıkım projelerin önlenmesini ve yaşanılan sıkıntıların ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz” denildi.

Çevre ve ekoloji örgüt temsilcileri metalik madencilik ve termik santraller başta olmak üzere 10 madde ile sıraladıkları sorunlara karşı taleplerini şu şekilde ilettiler;

 

“Kirazlı Proje alanının ekolojik yöntemlerle acilen rehabilite edilmesini istiyoruz”

“Metalik Madencilik; Bölge için verilmiş bulunan tüm altın madeni arama ve işletme ruhsatlarının iptal edilmesini, Kirazlı Altın Madeni Projesi ile ilgili işletme ruhsatı süresi dolmuş olan ve hala ormanlık alanda bulunan Alamos Gold iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.’nin tahliye edilmesini, Kirazlı Proje alanının ekolojik yöntemlerle acilen rehabilite edilmesini istiyoruz”

Termik Santrallar; Bölgedeki yeni termik santral projelerinin ruhsat ve lisans-önlisans izinleri bir an önce iptal edilmesini. Mevcut santralların çalışanlarını mağdur etmeyecek bir şekilde adil bir dönüşüm ile kapatılmasını istiyoruz.

 

“JES arama ve işletme ruhsatları iptal edilmeli”

“Jeotermal Enerji Santralları;  Jeotermal Enerji Santralları konusunda bölge için verilmiş arama ve işletme ruhsatlarının iptal edilmesini, yeni ruhsat verilmemesini, mevcut santralların denetlenmesini talep ediyoruz.”

 

“RES etkileri birlikte değerlendirilmeli”

“Rüzgar Enerji Santralları; Bölgemiz için izin verilen ve faaliyete geçen tüm RES Projelerinin envanterinin çıkartılmasını, yer seçimi vb açısından incelenmesini, kümülatif etkilerinin değerlendirilmesini, planlanan projelerin envanterinin çıkartılmasını ve yer seçimi, ekosisteme olası etkileri konusunda birlikte değerlendirilmesini istiyoruz.”

“Kazdağları’nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için başvurular yapılmalı”

“Korunan alanlar-Sit Alanları-Milli Parklar Üzerindeki Tehlikeler; Korunan alanlara, sit alanlarına, milli parklara dokunulmamasını, henüz korumaya alınmamış alanların tespit edilerek korumaya alınmasını. Kazdağları Milli Parkı’nın sınırlarının genişletilerek dağın kuzey yamaçlarının da milli park içerisine alınarak korunmasını. Kazdağları’nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için gerekli çalışmaların ve başvuruların yapılmasını istiyoruz.”

“Kıyı şeridinde yapılaşma ve imar ile ilgili gerekli önlemler alınmalı”

“Kıyı İşgalleri ve İmar Baskısı; Kıyı işgallerine izin verilmemesini ve sahillerimizin rant kapısı haline getirilmesinin ve kirletilmesinin önlenmesini istiyoruz. Bölgemizde yapılaşma ve imar ile ilgili gerekli önlemlerin alınarak daha fazla betonlaşmanın önlenmesini istiyoruz.”

 

“Geleneksel aile çiftçiliğinin desteklenmeli”

“Endüstriyel Tarım ve Hayvancılık; Endüstriyel tarım ve hayvancılık yerine doğanın korunması ve zehirsiz sofralar için ekolojik yöntemlerin ve atalık tohumların ve kullanıldığı geleneksel aile çiftçiliğinin desteklenmesini istiyoruz.”

 

“Katı ve sıvı atık ayrıştırma alt yapıları tamamlanmalı”

Katı ve Sıvı Atıklar, Kanalizasyon, Arıtma Tesisleri; Katı atık ayrıştırma, kanalizasyon ve arıtma tesisleri konularında gerekli altyapıların bir an önce tamamlanmasını istiyoruz.

 

“Bütünlüklü Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılmalı”

ÇED Süreçleri ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Gerekliliği; Bölgemiz için acilen bütünlüklü bir “Stratejik Çevresel Değerlendirme” yapılmasını istiyoruz.  Değerlendirmede bölgenin tarım ve turizm potansiyeli iyi değerlendirilmeli ve bu potansiyeli olumsuz etkileyecek yatırımlara izin verilmemelidir.

 

“Kirazlı Balaban civarındaki jandarma ablukasının kaldırılmalı”

Doğa Koruma Mücadelesinde Yaşadığımız Sorunlar;  Kirazlı Balaban civarındaki jandarma ablukasının kaldırılmasını, yaşam savunucularına kesilen hukuksuz ve mesnetsiz para cezalarının iptalini, valiliğinizin 25 Temmuz tarihli basın açıklamaları, toplantı ve gösterileri yasaklayan kararın iptalini, gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan arkadaşlarımıza isnat edilen asılsız suçlar için soruşturmanın iptalini. 25 Temmuz günü orantısız güç ve şiddet kullanan ve hukuksuz bir şekilde gözaltı uygulayan güvenlik kuvvetleri hakkında soruşturma başlatılmasını istiyoruz.

(Eren Aşnaz)

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

"Veremeyecek hesabım yok"
30.11.2020    3400
Korona her yerde
28.11.2020    2419
On Numara - Yusuf Eroğlu
26.11.2020    1110
Hırsızlık faili yakalandı
28.11.2020    1025