"Kadınların temel hakları kağıt üstünde kalmamalı"

05.12.2018         

5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 84.yılı? dolayısı ile kutlama mesajları yayınlandı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal ve Eğitim İş Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu tarafından verilen mesajlarda günümüzde kadınların hala negatif ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilerek, kadınların sahip olması gereken temel haklarının kâğıt üzerinde kalmaması gerektiği vurgulandı.

 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 84.yılı’ dolayısı ile kutlama mesajları yayınlandı. . Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal ve Eğitim İş Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu tarafından verilen mesajlarda, Mustafa kemal Atatürk’ün kadına verdiği önem dile getirildi. Kadınların günümüzde hala ağır bedeller ödemek durumunda kaldığını belirten Başkan Gökhan; “Seneler önce Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca her fırsatta kadın haklarının ve kadının toplumdaki rolünün önemini vurgulamış, sosyal hayatın kadınsız düşünülemeyeceğinin altını çizmiştir” dedi.   Eğitim İş Yönetim Kurulu tarafından; “Kadınlara dönemin koşullarına göre çağdaş ve ileri boyutta önemli haklar sağlanmış olması, Cumhuriyet`in en büyük başarılarındandır” ifadelerine yer verilirken,  Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal; “Kadınların her alanda kararlara ve yönetime katılımı, eşit temsiliyet, eşit katılım ile mümkündür” dedi.    5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısı ile şu mesajlar verildi;

 
“Kadınların eğitim hakları ellerinden alınıyor”
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan; “Değerli Dostlarım, Üzerinde yıllardır konuştuğumuz en önemli konulardan birisi olan kadın haklarının temelinde kadınların erkeklerle eşit sosyoekonomik, yasal ve siyasi haklara sahip olması fikri bulunur. Yaşamın değeri, kadın ile erkeğin eşit koşullarda sahip olduğu haklar ile ölçülür, sağlıklı toplumlar ancak birlikten ve eşitlikten doğar. Çok üzgünüm ki günümüzde hala kadınların cinsiyetleri yüzünden ödemek zorunda oldukları ağır bedeller olduğunu görüyoruz. Özellikle geri kalmış ve bağnaz toplumlarda kadın sadece cinsel bir obje olarak görülüyor ve kadının bedeni üzerinde hak iddia ediliyor. Kadınlar vahşice öldürülüyor, tecavüze uğruyor, eziliyor, ötekileştiriliyor ve değersizleştiriliyor.  Kadınların eğitim hakları ellerinden alınıyor. Kadınlara eş seçme hakkı bir yanda dursun, çocuk yaşta evlendiriliyorlar. Hala birçok geri kalmış ülkenin hukuki düzeninde kadınlara negatif ayrımcılık yapılıyor. Bu durum, kadınların hak arayışlarının uzun yıllardır bir yaşama mücadelesi olarak kendini gösterdiğini kanıtlıyor.  Ne yazık ki gelişmiş toplumlarda bile kadınların var olan şiddet sarmalına hapsedildiğini görüyoruz. Ülkemiz bu konuda zamanın aksine bir şekilde gelişim gösteriyor.  Öyle ki, seneler önce Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca her fırsatta kadın haklarının ve kadının toplumdaki rolünün önemini vurgulamış, sosyal hayatın kadınsız düşünülemeyeceğinin altını çizmiştir. Bu bağlamda 5 Aralık 1934’de pek çok Avrupalı kadından önce, Türk kadınlarının elde ettiği seçme ve seçilme hakkı da, kuşkusuz ki karanlık zihniyeti yok etmek adına atılmış en önemli adımlardan biridir. Bu adımı geliştirmek, kadınlarımızı her alanda özgürleştirmek, hayata katmak şüphesiz ki toplumdaki herkesin vazifesidir. Kadınların sahip olması gereken temel haklarının kâğıt üzerinde kalmadığı, eşitçe ve özgürce bir yaşam dileğimle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, tüm kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum.”
 
“Eşitsizlik ve ayrımcılığın kaldırılması için önemli bir adım atılmıştır”
Eğitim İş Yönetim Kurulu; “Kadın hakları konusunda temel belge olan Medenî Yasa`nın 1926 yılında kabul edilmesi ile çağdaş toplum düzenine geçilmiş,   uzun yıllar boyunca görmezden gelinen kadınlarımız, ekonomik, siyasal ve sosyal haklara kavuşturulmuş, yaşamın çeşitli alanlarında karşılaşılan eşitsizlik ve ayrımcılığın kaldırılması için önemli bir adım atılmıştır. 5 Aralık 1934 yılında ise, birçok Batılı ülkeden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmış, kadınların etkin yurttaşlar olarak ülke yönetiminde söz sahibi olmaları olanaklı kılmıştır. Kadınlara dönemin koşullarına göre çağdaş ve ileri boyutta önemli haklar sağlanmış olması, Cumhuriyet`in en büyük başarılarındandır. Kadınlar, ülkenin geleceğinin belirlenmesinde ve gelişme yolunda atılacak tüm adımlarda görev almalı ve ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalıdırlar. Kadınların siyaset ve yönetim kademelerindeki temsil oranlarının yükselmesi ve siyasal yaşamdaki etkinliklerinin artmasının, ülkemize güç kazandıracağı kuşkusuzdur. Eğitim-İş olarak Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 84. Yıldönümünü kutluyor, kadınlara bu aydınlık yolu açan, kadın haklarının en büyük savunucusu Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.”
 
“Kadınların her alanda kararlara katılımı, eşit temsiliyet, eşit katılım ile mümkündür”
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal; “5 Aralık, sadece ülkemizde değil bütün dünyada kadınların siyasetin her kademesinde hem seçerek hem de seçilerek etkin olabileceklerine olan inancı ortaya koyduğu tarihtir. Böylece Cumhuriyetin kadın ve erkeğin ortak eseri olduğu vurgulanmış, kadına yeni bir bakış açısı getirilmiştir ve eşit bir toplum olmak için en önemli kilometre taşlarından biridir. 1934 tarihli yasa kadınlara sadece seçme ve seçilme hakkı vermekle kalmamış, aynı zamanda demokratik ülkeler seviyesinde çağdaş bir ülke olmanın da adımlarını atmıştır. Biz kadınlar, seçme ve seçilme hakkına sahip oluşumuzun 84.yılında, bu haklarımızı bilinçli olarak kullanmalıyız. Biz Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, demokratik ve katılımcılık çerçevesinde kadınlarımızın karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamak için kadın birlikteliğine dayalı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların her alanda kararlara ve yönetime katılımı, eşit temsiliyet, eşit katılım ile mümkündür. Kadınlarımızın, ülkemizin, kentimizin ve kendi sorunlarının çözümü için siyasetteki yerlerini zaman geçirmeden almalarını diliyor, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 84.yılını kutluyoruz” dedi.
(Zeynep Kocaman)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER