"Pazar yerlerinin kontrol edilmesi, çalışanlara esnek çalışma sistemi"

29.03.2020         

İl Pandemi Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Pazar yerleri ve pazarcıların kontrolünün ilgili belediyelerce sağlanmasına, her türlü işletmede çalışan personel için esnek çalışma sistemine geçilmesine, 'Evde Kal' kampanyasının aktif olarak duyurulmasına... karar verildiği açıklandı.

 28 Mart’ta toplanan İl Pandemi Kurulu kararları açıklandı. Vali Orhan Tavlı Başkanlığı’nda yapılan toplantı ile ilgili insanlar arası temasın ve sosyal izolasyonun en etkili mücadele biçimi olduğu belirtilerek; “Aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimini arttırarak vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır” denildi. Açıklamada,  İl Pandemi Koordinasyon Kurulu 28 / 03 / 2020 Cumartesi günü saat 11.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Sayın Valimiz Orhan Tavlı başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılımının engellenmesinin en etkili yolu sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimini arttırarak vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Bu kapsamda; virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için İlimizde şu ana kadar alınan tedbirlerin ne seviyede uygulandığı ve bundan sonraki süreçte alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi, Kurul üyelerinin istek ve önerileri alınmıştır” denildi. 

İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlar; 

“İl merkezi ve ilçelerde pazar yerleri ile ilgili, diğer İlçelerden pazara gelen pazarcılar hakkında her türlü tedbiri almaya ilgili Belediye Başkanlıkları yetkili olduğundan konuyla ilgili alınan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve meri mevzuatın Belediye Başkanlıklarına vermiş olduğu görev ve yetkilerin ve tedbirlerin Belediye Başkanlıklarınca uygulanmasına. Çanakkale il sınırları içerisinde faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve her türlü işletmelerin personel giriş ve çıkışlarında gerekli sağlık tedbirlerini alması, sosyal izolasyona dikkat edilmesi ve faaliyetlerini aksatmayacak şekilde personel planlaması yapılarak esnek çalışma sistemine geçmesi. Kolluk kuvvetlerince İlimize ana giriş noktalarında (Başta Gelibolu, Biga, Ayvacık ve Yenice yol kontrol ve arama noktaları olmak üzere) otobüs ve tüm araçlarda yapılan kontroller sırasında İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kontrollerinin yapılarak konuyla ilgili Bakanlık talimatları, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilik genel emirleri doğrultusunda uygulama yapılmasına. İl, İlçe ve Belde Belediyelerinin Cadde ve sokakların sabunlu su ile temizlenmesi için gerekli çalışmaları düzenli olarak yapılması ve çöplerin daha sık ve düzenli toplatılmasına. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Pandemi planında belirtildiği şekilde psiko-sosyal destek hattının kurulmasına.
İlimizde pandemi kapsamında evinde gözlem altında bulunan vatandaşlarımızın İlçe Sağlık Müdürlüklerimizce takibinin yapılmasına, İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi halinde kolluk kuvvetlerinin öncelikle sivil personeli ile destek vermesine. Başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olmak üzere temel ihtiyaçlarını gidermek dışında zorunlu olmadıkça dışarı çıkması gerekmeyen tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları konusunda ‘Evde Kal’ kampanyasının aktif olarak duyurulması (Belediyeler, Muhtarlıklar, Müftülükler tarafından duyuru yapılması, vatandaşlara hizmet veren banka, market vb. işyerlerinin içerisinde ve dışarısında uyarı yapılması vb.), sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince, Belediye Zabıtalarınca, Muhtarlıklarca gerekli önlemlerin alınmasına, ‘Evde Kal’ kampanyasına ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ve yerel basın, yayın organlarınca destek verilmesi. Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken kişilerin kimlik, adres ve iletişim bilgileri gerekli takibin yapılması için başta en yakın sağlık birimleri olmak üzere, köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılması ve ihtiyaç halinde muhtarlıklara ve sağlık birimlerine kolluk kuvvetleri tarafından destek verilmesine. Halen açık olan işyeri ve işletmelerde (Kuyumcu, Manav, PTT, Banka, Bankamatik önleri, Pastaneler, Konfeksiyon Mağazaları, Marketler vb.) sosyal mesafe ve izolasyon konusunda işyeri ve işletme sahiplerince gerekli tedbirlerin alınması, alınmaz ise kolluk kuvvetleri, Belediye zabıtaları ve üye olduğu meslek kuruluşları (Oda, Birlik, Dernek vb.) tarafından uyarılmalarına ve konuyla ilgili her türlü tedbirin alınmasına. İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından, oy birliği ile karar verilmiştir” şeklinde sıralandı.  
(Haber Merkezi)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER