"Sahtekarı neden koruyorsunuz?.."

11.06.2018         

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünün üniversitede görevli öğretim üyesi Abdullah Akın hakkına verilen 'disiplin' cezsına tepki gösterdi. CHP İl Başkanı Güneşhan açıklamasında; "Kimden korkuyorsunuz?" dedi.

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Abdullah Akın, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa’da camilerin genel ev olarak kullanıldığı iddiasında bulunmuştu. Son olarak ÇOMÜ, öğretim görevlisi Akın hakkında yürütülen soruşturmanın sonucun açıkladı. Rektörlük soruşturma sonucunda; ‘Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın’a, 2547 sayılı yasa ve 657 sayılı yasa hükümleri dikkate alınarak disiplin cezası verilmiştir ifadelerine yer verildi. CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, duruma tepki olarak basın açıklaması yayınladı. Güneşhan, Akın hakkında alınan ‘Uyarı Cezası’nın bir cezadan çok ödül olduğunu söyledi. Akın hakkında üniversite tarafından geç de olsa bir soruşturma başlatıldığını aktaran Güneşhan; “Bilindiği gibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde kendisini bilim adamı sanan bir ahlaksız ve densizin 20 Şubat tarihinde yerel basında ve üniversite televizyonunda yaptığı seviyesiz konuşmalar ile 1924 Yılında Çanakkale’de ve Bursa’da bazı camilerin genelev olarak kullanıldığını açıklaması üzerine partimizden, kamuoyundan ve toplumun her kesiminden yoğun tepki alması nedeni ile Üniversite yönetimi tarafından hakkında geç de olsa zorunlu olarak bir soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturmanın sonucunda, geçmişimizle, kamuoyu ile kurucu değerlerimizle ve tüm ülke ile alay edercesine Abdullah Akın isimli densize uyarı cezasının verildiği açıklanmıştır. Sayın Rektör şunu çok iyi bilmelidir. Bu bir ceza değil, bir ödüldür” dedi. 

 
“Yalan söylediği devlet tarafından da doğrulanan sahtekarı neden koruyorsunuz?”
Mustafa Kemal Atatürk ve ülkenin manevi değerlerine hakaret ettiği ayan beyan ortada olduğunu söyleyen Güneşhan; “Şimdi soruyoruz. Bilindiği gibi CHP Bursa Milletvekilimiz Sayın Ceyhun İrgil’in Bursa Valiliğine yaptığı müracaat üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü  ‘Camilerin genelev olarak kullanıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır’ cevabını resmi yazı ile beyan etti. Mustafa Kemal Atatürk ve manevi değerlerimize bu kadar hakaret etiği, ayan beyan ortada iken böyle bir ceza nasıl verilebildi? Üstelik densizin iddia ettiği konu, devletin resmi makamları tarafından yalanlandığı halde ÇOMÜ yönetimi bu sorumsuz davranışı nasıl gösterebildi? Çanakkale’de tüm siyasi partiler, sağcısı, solcusu, basını ve tüm kamuoyu bu densizin üniversiteden ve Çanakkale’den defolup gitmesini isterken, ÇOMÜ Yönetimi’nin kamuoyuna karşı gösterdiği bu saygısızlığın sebebi nedir? Kimden korkuyorsunuz. Yalan söylediği devlet tarafından da tasdik edilen bu sahtekârı neden koruyorsunuz?  Koruduğunuz kişinin arkasında kimler var?” dedi. 
 
“ÇOMÜ Yönetimi 18 Mart Üniversitemize yakışmamaktadır”
Akın’ın üniversite yönetimi sayesinde görevine devam ettiğini söyleyen Güneşhan; “Kurucu önderimize ve halkın ibadet yerlerine aslı astarı olmayan iftiralar ve yalan bilgiler ile saldıran bu bilgiden yoksun ve densiz zat, sayenizde Üniversitede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimcisi olarak bulunmaya devam edecektir. Bu anlayışta olan bilgisiz ve densiz, geleceğin çocuklarına din dersi eğitimi verebilir mi?  Vereceği din dersi eğitimi sağlıklı olur mu? Şunu çok açık bir şekilde ifade ediyoruz. ÇOMÜ Yönetimi 18 Mart Üniversitemize yakışmamaktadır. Bizler, 18 Mart üniversitemizin bilimden yana olması ve ülkedeki en iyi akademik öğrenimi veren üniversiteler arasında yer alması için her türlü desteği vermeğe devam edeceğiz.  Barış Akademisyenleri olarak bilinen yüzlerce bilim insanı sadece barış dedikleri için hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden edilirken, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yönetimi kamuoyunun tepkisini alan ve Bilim ile ilgisi olmayan Abdullah Akın gibi Akademisyen müsveddesini bünyesinde barındırmaya devam etmektedir. Abdullah Akın gibi bilimden yoksun akademisyenler hak ettiği cezayı alıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağımızı ve takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun dikkatine ve bilgisine sunuyoruz” dedi. 
(Baykal Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER