"Şirketlerin önündeki engeller kalkacak"

15.10.2020         

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün görüşülmeye başlandı. Yasanın özel şirketlerin önündeki tüm engelleri kaldıracağı belirtilerek açıklama yapıldı. Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu tarafından konuyla ilgili; "Değişiklik teklifinin Maden Yasasına ilişkin kısmı ile ilgili "şirketlerin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması" şirketlerin lehine düzenleme içermesi" tarafımızca kabul görmeyecektir" denilirken, Kazdağları Dayanışması tarafından, "ÇED alanı dışındaki ağaç kesimlerini cezasız bırakacak, ormansızlaştırmayı hızlandıracak bir torba yasa" denildi.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 13 Ekim Salı günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu`nda görüşülmeye başlandı. Çevre örgütleri, odalar ve sendikalar yasanın enerji ve maden sektöründe özel sektörlerin önündeki tüm engelleri kaldıracağı sebebi ile karşı çıkıyorlar. Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu ve Kazdağları Dayanışma Derneği tarafında konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalarda, yasanın özel şirketlere kaynak aktarılacağı, şirketlerin önündeki tüm engellerin kaldırılacağı, ÇED alanı dışındaki ağaç kesimlerinin cezasız kalacağı ve ormansızlaşmanın hızlanacağı... sebebi ile torba yasının geri çekilmesi talep edildi. Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu tarafından günü Meclis alt komisyonunda görüşülecek olan torba yasanın 3213 sayılı Maden Kanununu`nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin yapılan açıklamada; "Değişiklik teklifinin Maden Yasasına ilişkin kısmı ile ilgili "şirketlerin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması" "şirketlerin lehine düzenleme içermesi" tarafımızca kabul görmeyecektir. Bunun sadece günümüzde değil gelecek kuşaklar için insani, ahlaki, vicdani sorumluluğu olacaktır" denildi. 


"Çanakkale önemli bir tarım kenti"
Çanakkale`nin zengin bitkisel ve hayvansal üretim çeşitliliği ve yüzde 35`lik tarımsal istihdam oranı ile önemli bir tarım kenti olduğu ifade edilen açıklamada; "Geniş, verimli orman ekosistemleri, doğal, tarihsel ve kültürel zenginlikleri, jeotermal kaynakları, eko-turizm ve sağlık turizm potansiyeli yüksektir. Diğer yandan, yüzde 80`i Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Kazdağları, Marmara ile Ege Bölgesi`ni ayırırken yaklaşık 80 endemik ve nadir bitki türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Çanakkale, antik kentleri ve Kazdağları gibi mitolojiye konu olan değerleri ile antik dönemlerden günümüze önemli bir tarım, turizm, kültür ve bilim kentidir. Çanakkale tarımsal ürün çeşitliliği açısından 100`den fazla tarımı yapılan ürün ile Türkiye`nin en zengin ürün desenine sahip illerinden birisidir. Uygun iklimi, verimli toprakları ve sulama imkanları ile tarımsal üretim potansiyeli yüksektir. Meyve ve sebze üretimi için kullanılan alanların toplam tarım alanları içinde aldığı pay Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ürettiği tarımsal ürünlerle özellikle Umurbey şeftalisi, Lapseki kirazı, elması, ayvası, narı, Bayramiç beyazı, pembe domatesi, zeytini, balı, Ezine peyniri olmak üzere süt ve et ürünleriyle Türkiye`de marka bir ilimizdir. Bu zenginliğin başlıca kaynağı "bin pınarlı İda" olarak mitolojide yer almış olan Kazdağları`dır. Çanakkale ilinin yüzölçümü (göl alanları hariç) 994 bin hektar olup, dağılımı yüzde 33.4`ü işlenebilir arazi, yüzde 3.1`i mera, yüzde 49.3`ü ormanlık ve fundalık araziler, yüzde 14.2`si diğer arazilerden oluşmaktadır. Ancak son 15 yıldır işlenebilir arazi miktarı hemen hemen aynı kalmasına karşılık, mera ve orman arazileri önemli ölçüde azalmıştır. Orman yapısının bozulması, flora ve faunanın yok oluşu neticesinde doğan tahribatlar ekosistemin bütününü etkilemektedir. Covid-19 pandemisi ekosisteminin bozulması neticesinde yaşanabilecek sıkıntıların yakın dönemli bir belgesi olmuştur. Toprak varlığı, tohum çeşitliliği, su kullanımı, doğa-insan ve sağlıklı beslenme ilişkisi çevre eksenli bir ilerleme ve kalkınma hedefine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir" denildi. 
"Düzenleme, tarafımızca kabul görmeyecektir"
Teklifin maden yasası ile ilgili kısmının kabul görmeyeceği belirtilen açıklamada; "26 Temmuz 2019 tarihinde Kazdağları Metalik Madencilik Projelerine karşı başlattığımız Su ve Vicdan Nöbetimizin temel gerekçeleri de yukarıda bahsi geçen şekilde Çanakkale ve yöresinin sahip olduğu tarım, turizm ve kültürel zenginliğiyle ilişkilidir. Yasal dayanağımız halkın sağlıklı temiz, kullanılabilir, içilebilir su hakkını korumak ve sağlıklı beslenme imkanı tanıyabilmek ayrıca bu doğrultuda Anayasal hakkımız olan sağlıklı çevrede yaşam hakkımızı savunmaktır. Tüm bu gerekçeler doğrultusunda mevcut madencilik yasasının dahi çevreci bir bakış açısıyla yeniden sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın katılımıyla görüş ve önerileri, yerellerin ihtiyaçları, gereklilikleri doğrultusunda yenilenmesini savunurken bugün görüşmekte olduğunuz değişiklik teklifinin Maden Yasasına ilişkin kısmı ile ilgili "şirketlerin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması" "şirketlerin lehine düzenleme içermesi" tarafımızca kabul görmeyecektir. Bunun sadece günümüzde değil gelecek kuşaklar için insani, ahlaki, vicdani sorumluluğu olacaktır" denildi. 
 
"Yasa, ÇED alanı dışındaki ağaç kesimlerini cezasız bırakacak"
Kazdağları Dayanışması tarafından yapılan açıklamada; "Para puldur, Orman candır, her ağacı tek tek savunacağız!" derken şaka yapmıyorduk. Ormana yapılan her müdahalenin faturası hepimize kesiliyor, kesilecek! Ya hep beraber savunacağız ya da hep beraber yok olacağız! Tüm bunlar yetmezmiş gibi, dün TBMM alt komisyonunda maden, termik, petrol şirketlerinin önünü açacak; ÇED alanı dışındaki ağaç kesimlerini cezasız bırakacak, ormansızlaştırmayı hızlandıracak bir torba yasa görüşülmeye başlandı..." denildi.
(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER