"Toplumda merhamet duygusunu güçlendirmek"

10.01.2021         

Bigalı hayvanseverler Çanakkale Valiliği ve Biga Belediyesine Biga'da yaşayan sahipsiz hayvanlara ve onları besleyen gönüllülere karşı hakaret ve şiddetin durması için yasal uyarı afişleri yapılması talebinde bulundular. Hayvanseverler, açıklamalarında; "Şiddet ve nefretin gittikçe yaygınlaştığı günümüzde, hayvan sevgisini ve yaşam hakkına saygıyı yerleştirecek hizmet ve çalışmalar yapılması halinde, hem hayvanların korunması sağlanmış ve hem de toplumda şiddete karşı merhamet duyguları güçlendirilmiş olacaktır" dediler.

Bigalı hayvanseverler Çanakkale Valiliği ve Biga Belediyesine Biga`da yaşayan sahipsiz hayvanlara ve onları besleyen gönüllülere karşı hakaret ve şiddetin durması için yasal uyarı afişleri yapılması talebinde bulundular. Hayvanseverler tarafından yapılan açıklamada; "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu`nda, korunmaları açık bir şekilde hükme bağlanmış olmasına rağmen, yaşam alanları yok edildiği için su ve yemek bulamayıp açlıkla mücadele eden köpek ve kediler, insanlar tarafından da şiddete uğrayarak zor koşullarda yaşam savaşı vermektedirler. Hayvanların yaşam hakları konusunda toplumu eğitip bilgilendirmesi yasa maddesi olmasına rağmen, bu görevi yerine getirmesi gereken ilgili resmi kurumlar tarafından yapılmadığı için, toplumda hayvanların kanunların koruması altında olduğu yeterince bilinmemektedir. Oysa, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği`nin MADDE 21/1/d şıkkı sahipsiz hayvanların korunması ve beslenmesine ilişkin gönüllülere de görev vermiş ve hak tanımıştır. Buna rağmen, merhametli insanlar bu hayvanlara su ve yemek koyduklarında, hem kendileri bazı insanlardan tepki alıp darba bile maruz kalmakta, hem de hayvanlar şiddete uğramaktadırlar. Hayvanlara şiddet uygularken gönüllüleri de engelleyenler, yasanın Birinci Bölüm-MADDE 1. "Hayvanların rahat ve her türlü acıdan ıstıraptan uzak yaşatılmasını, mağduriyetlerinin önlenmesi" hükmünü ihlal etmektedirler. Yönetmeliğin 5.MADDESİNDE ise, Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlükleri "Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdürler" hükmü vardır" denildi. 
 
Bu bağlamda kurumlardan yasal talepler sıralanarak; "1.Belediyeler ve Tarım Orman Müdürlüğünce, topluma bilgilendirme yapılıp farkındalık sağlanması amacıyla aşağıda içeriğini belirttiğimiz adreslere yasal uyarı afiş ve tabelalarından ilçemizin yukarıdaki adreslere sokak, cadde ve parklarına asılmasını broşürler yapılarak dağıtılmasını talep ediyoruz. 2.Bu yasal uyarı afişleri ve tabelalarının üzerinde Biga Belediye ve Çanakkale Tarım Orman Müdürlüğü adı ve logosu da konarak "Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel olmak,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince cezaya tabidir" yasal mesajını ve ayrıca "Hayvanlara İşkence Yapan Kişileri Yüce Allah Rahmetinden Uzak Kılsın. Hz. Muhammed(S.A.V)hadisini içermesini talep ediyoruz. 3. Bu yasal uyarı afişleri ve tabelalarının konulacağı yerlerin gönüllülerle birlikte tespit edilmesini ve asılmasının sağlanmasını talep ediyoruz. Şiddet ve nefretin gittikçe yaygınlaştığı günümüzde, hayvan sevgisini ve yaşam hakkına saygıyı yerleştirecek hizmet ve çalışmalar yapılması halinde, hem hayvanların korunması sağlanmış ve hem de toplumda şiddete karşı merhamet duyguları güçlendirilmiş olacaktır. Ayrıca, "Merhamet Medeniyettir" diyen Yüce Dinimiz İslam`ın da, kıyamete kadar hayvanların korunmasına ilişkin hükümler içerdiği unutulmamalıdır. Bu taleplerimize ve müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süre içerisinde tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini saygılarımızla arz ederiz" denildi.
(Haber Merkezi)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER