"Türk çiftçisi üretimi bıraktı, tarımda dışa bağımlılık arttı"

08.10.2018         

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan tarım alanlarındaki azalmanın araştırılmasına yönelik Meclise önerge sundular. Çok sayıda CHP?li Milletvekilinin destek verdiği önergeyle ilgili açıklama yapan Milletvekili Ceylan, tarım alanlarının yüzde 8 oranında azaldığını belirterek, çiftçinin üretim süreçlerinden çıkmaya başladığını ve tarımda dışa bağımlılığın her geçen gün arttığını söyledi.

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan tarım alanlarındaki azalmanın incelenmesi için Meclise önerge sundular.  CHP’li Ceylan ve Erkek, ‘Meclis Araştırması’ açılması talebi ile verdikleri önergede, 2002 yılında toplam tarım alanının 41 milyon 196 bin hektar iken, 2017 yılına gelindiğinde bu alanın 38 milyon hektara düştüğünü ifade ederek, kaybın yaklaşık yüzde sekizlere tekamül ettiğini ve konunun araştırılması gerektiğini söylediler. Türkiye’nin elverişli bir iklim kuşağında, verimli topraklara sahip olduğunun altını çizen Ceylan, gerekli yapısal düzenlemelerin yapılmamasına ve tarımsal üretimin desteklenmemesine bağlı olarak, çiftçinin üretimden vazgeçtiğini belirtti.  Tarımda her geçen gün dışa bağımlılığın arttığını ifade eden Milletvekili Ceylan, ekonomiyi güçlendirecek tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini ifade etti. 

 
“Türk çiftçisi hızla kan kaybediyor”
Tarımın, dünyanın her yerinde stratejik sektör olarak kabul edildiğini ifade eden Milletvekili Ceylan; “Henry Kissinger 1970’li yıllarda ‘Eğer petrolü kontrol ederseniz ülkeyi kontrol edersiniz, eğer gıdayı kontrol ederseniz nüfusu kontrol edersiniz’ derken haklıydı. Ancak bizde uygulanan politikalar adeta çiftçiyi bitirmeyi amaçlıyor. Uygulanan ekonomi politikalarının etkisi ile Türk çiftçileri, yabancı üreticilere karşı kan kaybediyor. Avrupa Birliği ülkeleri ise tarımı sürekli destekliyor. Onlar bütçelerini 7 yıllık bir süreci kapsayacak şekilde oluşturmuş ve 2014 – 2020 döneminde 960 milyar Avroluk bütçesinin yüzde 40`ını oluşturan yaklaşık 380 milyar Avroluk bölümünü tarım ve kırsal kalkınmaya ayırmıştır” dedi.
 
“Tarımda dışa bağımlılık artıyor”
Türkiye’de ise tarımsal destekleme amaçlı TMO, ÇAYKUR, FİSKOBİRLİK gibi kurumların liyakati olmayan yöneticiler eliyle etkisizleştirildiğini, TEKEL ve Şeker Fabrikaları A.Ş. gibi kurumların ise özelleştirildiğini hatırlatan Ceylan, Türk çiftçisinin üretim süreçlerinden çıkmaya başladığını ve tarımda dışa bağımlılığın her geçen gün arttığını söyledi. Son yıllarda artan ithalat ile tarım ekonomisinin çöküşüne sebebiyet veren politikalara karşı ulusal ekonomiyi canlandıracak tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Ceylan; “Bitkisel üretimde en çok kullanılan girdiler; ‘mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, sulama, enerji ve işçiliktir. Gübre fiyatları son bir yılda yüzde 100`ün üzerinde, mazot ve zirai ilaç fiyatları ise yüzde 50’nin üzerinde artmıştır. Elektrik zamları, işçilik maliyeti ve diğer girdilerdeki artışı da göz önüne alırsak çiftçinin yeni dönem üretim yapmasının pek de kolay olmadığı görülecektir. Bu koşullar altında çiftçi üretim yapamaz. Destekleme rakamları önceden açıklanmalıdır ki çiftçi planlamasını ona göre yapsın. Son yıllarda artan tarımsal ürün ithalatı ile görünür olan tarım ekonomisinin çöküşüne sebebiyet veren politikalara karşı ulusal ekonomiyi canlandıracak tedbirlerin hayata geçirilmesi, Çanakkale ilimiz başta olmak üzere tarımda potansiyel illerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Bu koşullarda çiftçinin üretim yapmasını beklemek pek kolay olmayacaktır” diye konuştu.
 
“İktidar yarasına süreceği merhemi de çiftçiye çok gördü”
Çiftçinin, Doğrudan Gelir Desteği (DGD) uygulamasına muhtaç hale getirildiğini söyleyen CHP’li Ceylan, buna rağmen ödenmesi gereken ancak çiftçiye aktarılmayan destek miktarının 107 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Ceylan, iktidarın tüm bu borca karşın Eylül ayında aldığı bir kararla çiftçi alacaklarının DGD’den kesileceğini hükme bağlamasını da, yaraya sürülecek merhemin de çiftçinin elinden alınması olarak değerlendirdi. Çiftçinin her geçen gün kan kaybettiğini ifade eden Ceylan, tarımsal dışa bağımlılığın artmasının ülkenin geleceğinin ipotek altına alınması anlamına geleceğini ifade ederek, Meclis Araştırmasının zorunlu olduğunu söyledi. Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile birlikte verdiği araştırma önergesine çok sayıda CHP milletvekili de destek verdi. Meclis Araştırması başlatılmasıyla ilgili önergenin gündeme alınmasına ilişkin görüşmenin Meclis Genel Kurulunda önümüzdeki günlerde ele alınması bekleniyor. 
(Haber Merkezi)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER