"Ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlıyoruz"

01.03.2018         

Çanakkale SMMMO Başkanı Kadir Elibol, Muhasebe Haftası dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Elibol yayınladığı açıklamasında, 28 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin, ülkenin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline geldiğini ifade etti.

 Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Kadir Elibol, 1-7 Mart tarihlerinin Muhasebe Haftası olması dolayısıyla basın açıklaması yayınladı. Elibol, üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmakta olduklarını söyledi. SMMMO Başkanı Elibol; “Mesleği icra eden meslek mensuplarımız kaliteli hizmet sunumu ile işletmelerimizin gelişimine katkı veren, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonuyla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermeye devam etmektedirler. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktadır. Ülkemizin yaşadığı her sıkıntı ve sorun bizlerinde sorunu ve sıkıntısıdır. Mali müşavirler barıştan, demokrasiden, adaletten yanadır. Barışı, demokrasiyi, adaleti yok etmek isteyen terörün dimdik karşısındadır. Çanakkale SMMM Odası olarak, toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ekonomimizin ve iş dünyamızın gelişmesi için katkı sunuyor, sorunları çözmek için çözüm yollarını gündeme taşıyoruz. TÜRMOB çatısı altında, Odalarımıza üye olan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler kamu hizmeti niteliğindeki görevlerini mesleğin genel ve özel şartlarına uygun olarak yerine getirmektedirler. Meslek örgütleri demokrasinin temel taşlarından biridir. Bu yapının bozulması kamusal hizmet sunumunun zedelenmesine,  mesleğin kural ve standartlar bütünü içinde hizmet sunmasına engel olabilir. Bunun sonucunda ise sunulan bu hizmetlerden fayda sağlayan başta kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere ülkemiz zarar görecektir. Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer mali bildirimler ile ilgili veri akışı, beyanların tanzimi ve gönderimi ve denetimi meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK, EPDK, Hazine Müsteşarlığı ve  KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır” dedi.

(Haber Merkezi)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER