"Üyelerimize uygulanan baskı ve mobbinge son verilmeli"

18.01.2021         

Birleşik Kamu İş Federasyonu Çanakkale İl Temsilciği tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, Çanakkale Belediyesi'nde çalışan sendika üyelerinin mobbinge maruz kaldığı bildirildi. Mobbingin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirten Tüm Yerel Sen Çanakkale İl Temsilcisi Hasan Kart; "Çanakkale Belediyesi'ndeki üyelerimize uygulanan baskı ve her türlü mobbinge derhal son verilmesini, aksi takdirde hak, hukuk ve adalet mücadelemizi ne pahasına olursa olsun sürdüreceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

Birleşik Kamu İş Federasyonu Çanakkale İl Temsilciği tarafından dün saat 15:00`da büro binasında basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, Birleşik Kamu İş Federasyonu üyesi Çanakkale Belediyesi çalışanlarının baskı ve mobbinge maruz kaldığı bildirildi. Tüm Yerel Sen Çanakkale İl Temsilcisi Hasan Kart yaptığı açıklamada, mobbinge maruz kalan üyelerinin konusuyla ilgili CHP Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan ile CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural`a dahi bilgilendirmede bulunduklarını söyledi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan`dan birkaç kez randevu talep ettiklerini belirten Kart, randevularına dönüş olmadığını dile getirdi. Toplantıda konuşan Tüm Yerel Sen Çanakkale İl Temsilcisi Hasan Kart; "Devlet memurları kanununa aykırı olmasına rağmen, itfaiye yönetmeliğine aykırı olmasına rağmen kendi mükâfatı olmadan kadrosuyla beraber atama yapılıyor. Burada keyfi bir uygulama var. Başkan beyin etrafındaki bürokratik yapı keyfi olarak bu uygulamaların içerisindedir." dedi. 
 
"Hak, Hukuk ve Adalet kavramları sadece söyleme indirgenmeyecek kadar kıymetlidir"
Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Hak, hukuk, adalet diyerek yola çıkanlar, asla haksızlık ve adaletsizlik yapmamalılar. Çanakkale Belediyesi`nde görevli işyeri temsilcimize usulsüz soruşturma açılarak açığa alınmış, iki yıl içinde hukuksuz olmasına ve mahkeme kararlarına rağmen yedi kez görev yeri değiştirilmiştir. Hangi belediye idaresinin hukuksuz olarak bir memuru görevlendirme yetkisi vardır? Hak, Hukuk, Adalet kavramlarının anlamları kişilere ve adamına göre mi değişmektedir? Yine başka bir üyemize olmadık bahanelerle soruşturma açılarak açığa alınmış ve disiplin cezası verilmiştir. Verilen bu disiplin cezasını idare mahkemesi bozmuş, ancak yine haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik mücadelesi veren belediye idarecileri aynı üyemize başka bir sebepten soruşturma açmışlardır. Defalarca dile getirilen Hak, Hukuk ve Adalet kavramları sadece söyleme indirgenmeyecek kadar kıymetlidir. Emekçi karşıtı bir tutumla, bu kavramların içini boşaltmak sosyal demokrat bir yerel yönetim anlayışıyla bağdaşmamaktadır." 
"Birçok kamu emekçisi, kadrolarının karşılığı olmayan alt kadrolarda çalıştırılmaktadır"
Çanakkale Belediyesi idarecilerinden üyelerimize karşı uyguladıkları her türlü baskı ve mobbinge son vermelerini istiyoruz! Hali hazırda emekçilerin karşısında konumlanmış bir merkezi iktidar varken yerelde onu aratmayacak ölçüde hukuksuz uygulamalara imza atan bir yerel yönetim değil, insan hakları, katılımcılık, emekten yana tavır gibi sosyal demokrasinin evrensel normlarını öne çıkaran kendi emekçisinin çıkarlarını gözeten bir yerel yönetim anlayışı talep ediyoruz! Bu anlayışın hakim kılınması için ilk iş olarak itfaiye, zabıta müdürlükleri ve diğer birimlerde yıllardır açılmayan görevde yükselme sınavlarını açmalarını, buralarda görev yapan emekçilerin kariyer ve liyakat haklarının kullandırılmasını talep ediyoruz! Çanakkale Belediyesi`ndeki birçok kamu emekçisi, kadrolarının karşılığı olmayan alt kadrolarda çalıştırılmaktadır. Bu duruma derhal son verilmesini ve her kamu emekçisinin kendi kadrosunda çalıştırılmasını istiyoruz!"
 
"Mücadelemizi ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz"
"Özellikle CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında bütün CHP belediyelerine gönderdiği 10 maddelik bildiri ile bütün çalışanlara eşitlik, hak, emek, adaletten asla taviz verilmeden bir çalışma ortamı sunulması ve Devlet Memurluğunun olmazsa olmaz 3 temel ilkesi Kariyer, Liyakat ve Sınıflandırmadan asla ödün verilmemesi ve yine bu konunun bizzat takipçisi olduklarını dile getirdiler. Çanakkale Belediyesini, Sayın Genel Başkan`ın bildirisine uymaya ve uygulamaya davet ediyoruz. Çanakkale Belediyesi`ndeki üyelerimize uygulanan baskı ve her türlü mobbinge derhal son verilmesini, aksi takdirde hak, hukuk ve adalet mücadelemizi ne pahasına olursa olsun sürdüreceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."
(Atakan Alkış)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER