"Yeniden ÇED değerlendirmesi düşünüyor musunuz?"

12.10.2017         

Çırpılar?da yapılmak istenen termik santralle ilgili ÇED sürecinin olumsuz karar verilmesi için taleplerini daha öncede meclise taşıyan CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yazılı cevaplandırılması amacı ile soru önergesi verdi. Öz, yazılı önergesinde; "ÇED sürecinde bölge halkının da duyarlılıklarını gözeterek yeniden bir değerlendirme yapmayı düşünüyor musunuz?" dedi.

 Yenice ilçesinde Taşzemin A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çırpılar Termik Santralinin İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı 13 Eylül`de Ankara’da gerçekleştirilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Sitesinde yapılan açıklamada; "Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme İle Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir" denilmişti. Daha önce ÇED sürecine olumsuz karar verilmesi için talebini meclise taşıyan CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yazılı cevaplandırılması için soru önergesi verdi. Birçok ülkenin insan sağlığını olumsuz etkileyen politikalardan uzak dururken, Türkiye’de her geçen gün yeni ‘Termik Santral Projesi’ ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Öz;  “Bakanlığınız tarafından 2016 yılında, 32 yayın numarasıyla yayımlanan ‘Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporunun’ Çanakkale ilimiz verilerinde, Çanakkale’nin öncelikli çevre sorunu hava kirliliği ve hava kirliliğine neden olan kaynak, önem sırasına göre termik santraller olarak belirtilmiş, toprak kirliğine neden olan kaynak olarak da önem sırasına göre sanayi kaynaklı atık boşaltımı gösterilmiştir” dedi. 

 
“Bölge halkının kararı ÇED raporu olumsuz verilsin yönünde” 
Çanakkale Yenice Çırpılar köyünde yapılması planlanan ve ÇED raporu nihai karar sürecinde olan termik santralin yapılmaması için bölge halkının, bölge muhtarlarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının kararlarının ‘Termik Santralin ÇED raporuna’ olumsuz karar verilmesi yönünde olduğunu belirten Öz; “Çanakkale’deki hava ve toprak kirliliği kaynağının termik santraller olduğunu, Bakanlık olarak bilimsel çalışmalarla tespit etmiş olmanıza rağmen, Çanakkale bölgemizde termik santrallerinin sayısının ısrarla arttırılarak, ileride telafisi mümkün olmayan çok ciddi yaşamsal tehditler oluşturabilecek hava, toprak kirliği ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yaşanacak olması, bölgede çok ciddi kaygılara neden olmaktadır” dedi. 
 
“Termik Santral yapımından tamamen vazgeçmeyi düşünmüyor musunuz?”
Öz, konu ile ilgi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yazılı cevaplandırılması amacı ile; “Çanakkale Yenice Çırpılar Termik Santralinin ÇED sürecinde bölge halkının da duyarlılıklarını gözeterek yeniden bir değerlendirme yapmayı düşünüyor musunuz? Tüm çağdaş ülkelerde ve Bakanlığınızın bilimsel çalışmalarında da ifade edildiği gibi, başta Çanakkale bölgemizde olmak üzere, ülkemizin dört bir köşesinde termik santrallerin sayısının arttırılması konusunda ısrarlı çalışmalarınızı sürdürecek misiniz? Sürdürecek iseniz gerek çağdaş ülkelerde gerek Bakanlığınızın bilimsel çalışmalarında tespit edildiği üzere, anılan bölgelere verilebilecek telafisi mümkün olmayan zararların önüne nasıl geçmeyi düşünüyorsunuz? Çağdaş ülkelerde ve Bakanlığınızın yaptığı tespitlerde ön görüldüğü üzere temiz enerji diye adlandırdığımız, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanarak termik santral yapımından tamamen vazgeçmeyi düşünmüyor musunuz? Çanakkale ilindeki Termik Santrallerin ÇED süreçlerindeki şartları yerine getirip getirmediği Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir? Denetleniyorsa Çanakkale ilindeki Termik Santraller ÇED süreçlerindeki şartların tamamını yerine getirmekte midir? Sorularını yöneltti. 
(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER