1 Mayıs ruhu ile 6 Mayıs`a…

04.05.2016         sermet@canakkaleolay.com

Faşizm ve gericiliğin saldırılarından en çok etkilenen kesimlerden biride gençliktir. Sermaye düzeninin gençliğe geleceksizlik dışında vaat ettiği hiçbir şey yoktur. Sermaye düzenine karşı tarihin her döneminde, gençlik dinamizminin getirdiği devrimci karakteriyle sisteme karşı mücadelenin etkili bir gücü olduğunu hep göstermiştir. Bundan 44 yıl önce düzene karşı mücadelenin bayrağı olmuş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmeleri; gençliğin devrimci mücadelesinin önünü almak içindir. Böylece burjuvazi, gençliğe gözdağı vererek kendi geleceklerini garanti altına almak istemişti. Ancak yanıldılar, gençlik mücadelesi sürüyor, sürecek. Deniz’ler bu mücadelenin hep rehberi olacaklar ve hep yaşayacaklardır.

 6 Mayıs 1972’de idam edilen devrimci mücadelenin yiğit önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bugün yüzbinlerce gencin kalplerinde yaşıyor.

Onların mücadeleci geleneği bugün devrimci gençlerin kendilerine rehber aldıkları bir ruh olarak geçmişin mirasına en doğru şekilde sahiplenmenin bir göstergesi olarak kendisini var etmektedir.

Gençlik, Deniz’lerin mücadeleci kimliğini bugün artık sadece 6 Mayıs anmalarında değil sermaye düzenine karşı mücadelenin her alanında devrimci sorumluluklarını en üst düzeyde hayata geçirerek sürdürüyor.

Bugün Deniz’leri anmak; emek demokrasi özgürlük ve barış mücadelesinin daha da güçlendirilmesi, gençliğin daha kitlesel daha nitelikli ve bilinçli olarak bu mücadeledeki saflarını güçlendirilmesiyle olacaktır.

Bunun için bu yıl ki 6 Mayıs anmaları çok daha anlam kazanmıştır.

Sermaye düzenin saldırılarının ayyuka çıktığı, yok etme, imha politikaları kapsamında şiddet ve savaş uygulamalarıyla kan gölüne çevrilen ülkemizde barış ve demokrasinin sağlanması açısından bu saldırıların boşa çıkarılmasının ötesinde bir alternatif kalmamıştır.

Uygulanan imha politikaları sonrasında sindirilmek istenen, böylece kabul ettirilmeye çalışılan baskı sömürü ve zorbalık düzenine karşı demokrasi ve barış güçlerinin dayanışması ile Deniz’lere ve onların onurlu mücadelesine sahip çıkarak; yaratılmak istenen korku imparatorluğunu yıkmak için başta gençlik olmak üzere hepimizi önemli sorumluluklar beklemektedir.

6 Mayıs’ı bu kapsamda bilince çıkaracağımız bir gün olarak değerlendirmemiz gerekmektedir.

6 Mayıs’ta, tıpkı 1 Mayıs’ta olduğu gibi alanlarda dayanışma ile kitlesel bir katılım sağlayarak Deniz’lerin mücadelemizde yaşadıklarını bir kez daha sermeyenin köhnemiş temsilcilerine gösterelim.

Demokrasi güçleri bu iradeyi gösterip alanlarda taleplerini daha güçlü bir şekilde haykırdığı sürece sermayenin saldırılarının önü alınacaktır.

Bu 6 Mayıs’ı halkların sömürüye karşı demokratik halk iktidarı mücadelesinin bir parçası olarak bir güç biriktirmesinin aracısı kılalım.

Çanakkale’nin tüm ilerici devrimci güçleri bundan böyle daha sıkı bir dayanışma ile sistemin her türlü dayatmasına karşı birlikte daha geniş katılımlarla bir arada olmalıdırlar.

6 Mayıs’ta Deniz’leri bu anlayış içerisinde anmak ve Çanakkale’nin tüm ilerici devrimci güçlerinin daha güzel yarınlar adına sürdürecekleri mücadelenin birliktelik zemini güçlendirmek için Deniz’lerin mirası hepimize rehber olsun.

“Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği” sözü ile Deniz, bugünlerde ihtiyacımız olan halkların kardeşliği kavramına o günlerde dikkat çekmişti.

6 Mayıs’ta saat 18.00’de Golf Çay Bahçesi önünde dayanışma ile bir arada olalım

Deniz’lerin mücadelesine sahip çıkalım, onları örnek alalım.

Sermeyenin köleleştirme çabalarına karşı barış demokrasi ve özgürlük için, emeğin hakları için bu mücadelede yitirdiğimiz tüm devrimcilerin anılarına layık olmak adına gelin hep birlikte olalım. 


941

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

Yazarın daha önceki yazıları

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
Tüm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun