65 yaş üstü vatandaşlara seyahat izni

22.05.2020         

Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan genelgeler Çanakkale Valiliği resmi sitesinden yayınlandı. Açıklanan genelgede 65 üstü vatandaşlara bir ay boyunca geri dönüşü olmamak üzere istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildiği belirtildi.

 Coronovirüs salgını tehdidi devam ederken, salgınla mücadele kapsamında tedbirler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından salgınla mücadele kapsamında  açıklanan yeni genelgelerin detayları Çanakkale Valiliği resmi sitesinden yayınlandı. Yayınlanan genelgeye göre 65 üstü vatandaşlara bir ay boyunca geri dönüşü olmamak üzere istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildiği belirtildi. Genelgede;  “Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir denildi. 

Yayınlanan genelgenin detayları; “5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine göre; 1) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 3/F sayılı kararı ile ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir. 2) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir. 3) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir. 4) Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Covid19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır. 5) Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valiliğimize/Kaymakamlıklarımıza gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. 6) İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir. 7) Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacaktır. (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir. 8) İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır. 9) 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan ve ilan olunan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ilgili Kanununun 66 ncı maddesi hükmü ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır” şeklinde ifade edildi.
(Atilla Akın)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER