AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR?

16.10.2021         Aile danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Aile danışmanlığı hizmetinin kapsamını; öncelikli olarak eşler arasında ya da yakın ve geniş aile çevresindeki diğer bireylerle yaşanan ilişkilere dayalı sorunlar, ailenin yaşam dönemlerine uygun yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı gibi konular oluşturmaktadır. Ayrıca, ailenin, sağlık, ekonomi, beslenme gibi yaşam kalitesinin etkileyen diğer tüm yaşamsal konular da bu kapsamdadır. 
 
Aile danışmanlığında önemli olan hizmetin içeriği ve ailenin ne şekilde ele alındığı ve bu hizmetten ne şekilde yararlanacağıdır. Bireysel psikolojik danışmadan farklı olarak `aile grup dinamiği` dikkate alınarak değerlendirmekte, aileyi oluşturan bireylerle aile grubu üyeleri olarak ilgilenilmektedir. Bireylerin sorunları ailenin yaşadığı sorunlara dönüşme eşiğinde ise, aile danışmanlığının kapsamına girmektedir. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler bağlamında sorunları olan bireylerin, arkadaşlık, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olunmaktadır. Aile danışmanlığı, ilişkilerin temelini oluşturan, duygu yönetimi ve kontrolü ile iletişime dayalı sorunlarla ilgilenerek çözüm için yol göstermeyi hedeflemektedir.
 
Aile Danışmanının çocuk gelişimi, sosyoloji, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik ve tıp alanlarından birinde en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitimi tamamlamış olması ve gerekli koşullara sahip olmasının yanı sıra, 450 saat olmak üzere aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla bitirmiş olması da gerekmektedir.
 
Aile danışmanının öncelikli görevi, aile hayatına müdahale eden konuları tartışmak ve incelemek için bütün bir aile ile bir araya gelmektir. Aile danışmanının diğer sorumlulukları şunlardır;
 
    • Terapi oturumlarında hangi konuların ele alınacağını belirlemek için aile üyeleriyle konuşmak,
    • Test, görüşme ve gözlem yolu ile aile üyeleri hakkında bilgi toplamak,
    • Boşanma, ayrılık, çocuk yetiştirme, ev yönetimi ve finansal zorluklar gibi konularda danışanları bilgilendirmek,
    • Danışanları ilaç, psikiyatri ve adli yardım gerektiren durumlarda ilgili uzmana yönlendirmek,
    • Aile bireylerini, sorunları yapıcı bir şekilde ele almak için, beceri ve stratejiler geliştirmeye teşvik etmek,
    • Faaliyet, ilerleme notları, değerlendirme ve önerileri içeren dosyaları saklamak,
    • Bireysel vakaları analiz etmek ve danışmanlık hizmetlerini koordine etmek için diğer danışman ve uzmanlarla görüşmek,
    • Çocukların gözaltına alınması veya tutuklanması vakalarında, mahkemelere tavsiyelerde bulunmak üzere; doktor, okul, sosyal hizmet uzmanları, çocuk danışmanları ve kolluk görevlileriyle iletişime geçmek,
    • Madde bağımlılığı programlarına katılan mahkumlara aile danışmanlığı ve tedavi hizmetleri sunmak,
    • Mahkeme tarafından boşanma ve velayet davalarına karar vermede kullanılmak üzere ebeveynlerin ve çocukların değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde mahkemede ifade vermek.

1103

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

Onlar artık usta asker!
13.08.2022    583