Ayvacık'tan Osmanlı Sadrazamlığına "Tahammülümüz kalmadı"

15.05.2020         

Birinci Dünya Savaşı, birçok ülkede olduğu gibi, Anadolu'da büyük bir yıkıma, yüz binlerce can kaybına, sakat kalanlara... ve daha birçok felaketlere neden olmuştu. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesi ise halkın sabrını taşıran son damla olmuştu. Artık işgalci devletlerin gücü, silahları, teknolojisinin önemi kalmamış, tahammül sınırları zorlanmıştı.

Özel Haber: Seçkin Sağlam

Anadolu’nun paylaşılmasına, emperyalist işgale karşı, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktığında, tarih kitaplarında yazıldığı gibi arkasında sadece üç-beş kişilik bir kadro yoktu… Emperyalizme köle olmak istemeyen, özgürlük ve bağımsızlık isteyen, birikmiş öfkesi her an taşmak üzere olan bütün bir halk vardı! Ayvacık halkı gibi kararlı… Ayvacık halkı gibi tahammül sınırları doruk noktasına ulaşmış, fitili ateşlenmiş, patlaması an meselesi olan bir halk!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, dün İzmir’in işgalinin 101’inci yılı nedeni ile bir belge paylaştı. 16 Mayıs 1919 tarihli belge, İstanbul’da bulunan, cesareti ve gücü kalmamış, yıllardır süren savaşlarla halsiz düşmüş Osmanlı’nın Sadrazamlığına yazılmış bir belge… Tüm Ayvacık Kazası Halkı Adına Belediye Başkanı Mehmet Ali Bey ile,  Ayvacık Müftüsü Bilal Kamil Bey imzalı belge, Kurtuluş Savaşı’nın hangi inanç ve kararlılıkla verildiğini, Mustafa Kemal Atatürk’ün adımladığı bağımsızlık ve özgürlük yolunda arkasında nasıl bir güç olduğunu kanıtlar nitelikte bir belge… Belge içerdiği ne ifadeler, kararlılık, inanç ve azmin dile getirilmesi noktasında tarihsel bir önem taşıyor… 
 
İşte o belge…
“İstanbul’da Sadrazamlık Yüce katına 
Çıkış: Ayvacık 16 Mayıs 1919
 
Yüzyıllardan beri Türk olarak yaşamış olan ve sonsuza kadar da yaşamaya azmetmiş olan İzmir ve çevresine, hiç bir hukuksal temeli olmayan, Yunanlıların saldırıları, bazı yerlerin işgal haberi biz tüm Ayvacık halkını son derece yürekten üzdü ve kederlendirdi. Dünya yüzeyinden şanımız ve ismimiz yok olmadıkça bir tek fert kalıncaya kadar savunarak ve karşı koyarak, sevgili İzmir’imize Yunanlıların kirli emellerini başarmalarına engel olmaya azmettiğimizi büyük devletlerin temsilcileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını ve akdi takdirde artık sabretmeye tahammülümüzün kalmadığını, ortaya çıkacak olan olaylardan sorumlu tutulmayacağımızı yetkili mercilere bildirmenizi dilerim. 
 
Tüm Ayvacık Kazası Halkı Adına
Belediye Başkanı Mehmet Ali, 
Müftü Bilal Kamil
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER