Bahçeşehir Kampüs Müdürü Doğan "Bahçeşehir Koleji eğitimde bir dünya markası"

29.01.2020         

Türkiye'nin lider eğitim Kurumu Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Ebru Doğan lise akademisinin eğitim vizyonu hakkında gazetemiz Çanakkale OLAY'a değerlendirmede bulundu.

 Türkiye’nin lider eğitim kurumu Bahçeşehir Koleji 2020-2021 eğitim öğretim yılında Çanakkale’de eğitim hizmetine başladı. Kısa sürede Çanakkale’nin önde gelen ve en çok tercih edilen koleji haline gelen Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Ebru Doğan, lise akademisi eğitim vizyonunu Gazetemiz Çanakkale Olay’la paylaştı. Eğitimde ‘dünya markası olma’ vizyonu doğrultusunda topluma değer katacak bireyler yetiştirerek, eğitim alanında tüm topluma yayılacak değerler üreterek, bunun sorumluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.  Amaçlarının İnsanlığa değer katan, mutlu, üretken, özgüveni yüksek, fark yaratan bireyler yetiştirmek olduğun ifade eden Doğan, “biz takip değil, öncülük ederiz. Eğitim standartlarımızı sürekli iyileştirerek yeni modeller geliştirir, fark yaratmak için çalışırız” dedi. Lise sınav ve eğitimi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Kampüs Müdürü Doğan, öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimleri ile ilgili verilen eğitim bilgi anlayışını aktardı. 


“Yenilikçiliğimiz imzamızdır”
Kampüs Müdürü Doğan, nasıl bireyler yetiştirdikleri ile ilgili; “Doğan Bahçeşehir Koleji olarak; "Eğitimde dünya markası olma" vizyonumuz doğrultusunda topluma değer katacak bireyler yetiştirir, eğitim alanında tüm topluma yayılacak değerler üretir ve bunun sorumluluğunu ve gururunu yaşarız dedi. Kampüs Müdürü Doğan “İnsanlığa değer katan, mutlu, üretken, özgüveni yüksek, fark yaratan bireyler yetiştirmek “dedi.  Öğrencilere müfredat programının akademik kazanımlarının yanı sıra kendine değer verme, yeteneklerini keşfetmelerini sağlama fiziksel, zihinsel, sosyal kapasitelerini ve buna bağlı olarak özgüven düzeylerini artırma. Toplumun geleceğinde nasıl bir rol alacağını, hangi mesleği, hangi yeterliliklerle yapabileceği konusunda farkındalık sağlama. Toplumsal duyarlılık ve farkındalığı sağlama, birey olma ve aidiyet duygularını besleme. Modern ve teknolojik yaşamın beraberinde getirdiği dünya vatandaşlığı kavramını benimsetme. Evrensel hoşgörü ve barış duygusunu benimsemiş, farklı kültürlere duyarlı bireyler yetiştirmektir. Bahçeşehir Koleji olarak; “Yenilikçiliğimiz imzamızdır”. Biz takip değil, öncülük ederiz. Eğitim standartlarımızı sürekli iyileştirerek yeni modeller geliştirir, fark yaratmak için çalışırız” dedi.
 
 
“Konu sırası ve ders planları tüm okullarda aynı olup sınavlar eşzamanlı olarak aynı sorularla yapılır”
Sınav ve eğitim sistemleri ile ilgili bilgilendirmede bulunana Doğan; “Türkiye’nin her yerinde aynı kalitede eğitim vermeyi ilke edinen Bahçeşehir Okullarında konu sırası ve ders planları tüm okullarda aynı olup sınavlar eşzamanlı olarak aynı sorularla yapılır. Sınav sonuçları tüm Türkiye’deki Bahçeşehir Okulları öğrencilerinin sınav sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilir ve böylece çok daha anlamlı ölçme değerlendirme verileri elde edilir. Bahçeşehir Okullarında ders konuları ortak bir yıllık plan üzerinden işlenmektedir. Bu yolla tüm okullarımızda konular arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Yıllık plan ve konuların dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği kazanımlar dikkate alınarak yapılmıştır. Bununla birlikte yıllık planlardaki ders saatlerimizin süreleri üniversiteye giriş sınavlarında çıkacak konulara ve kazanım önemine göre ayarlanmaktadır. Ayrıca 11 ve 12.sınıflarımızda kurs programımız uygulanmaktadır. Bu program doğrultusunda ortak kaynak kitaplar tespit edilmekte ve yıl boyunca bu kaynak kitaplar kullanılmaktadır” dedi.
 
“Üretken, başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak…”
Doğan program ve eğitim vizyonları ile ilgili; “Öğrencilerimizi 21. yüzyıl yaşam ve kariyer becerileri ile donatarak geleceğin liderleri, bilim insanları ve global ekonomi içinde rekabet edebilen, üretken, başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Programın Hedefleri. Beceri Geliştirme Modülü, Fiziksel Gelişim Modülü, Kişisel Gelişim Modülü, Topluma Hizmet Modülü, Uygulamalı Mesleki Gözlem Modülü, Zorunlu Sertifika Modülü Master 6 bireyin, değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefleyen bir programdır. Program yaşamın tüm alanlarına dair bireyin donanımlı bir şekilde gelişimini sağlayacak 6 farklı modülden oluşur. Bunlar, özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme, kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme, sorumluluk duygusunu geliştirme, kendini tanıma becerilerini geliştirme, karşısındakini anlama becerilerini geliştirme, kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme. Akademik Gelişim Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme, eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme. Kariyer Gelişimi Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme. Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme. Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme…” dedi.
(Yusuf Sonkurt)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER