Balkanlar

21.08.2014         tsavas@comu.edu.trGeçtiğimiz hafta Romanya`nın kuzeyinde, davet edildiğimiz bir çevre şenliğindeydik. Beraber gittiğimiz arkadaşlar, madem yurtdışına çıkıyoruz şöyle dolaşarak Romanya`ya gidelim, dediler. Neredeyse tam bir Balkan gezisi oldu. İlk durağımız Selanik`ti. Selanik`te birkaç saat kaldıktan sonra Manastır`a, oradan Ohrid Gölü`ne... Üsküp`te geceledik. Ertesi günü ilk durağımız Niş oldu. Gece çevre şenliğinin düzenlendiği "Roşia Montana"ya vardık. Roşia Montana ve çevre şenliğine ilişkin gözlemlerimi başka bir yazıma saklıyorum. 2 günlük konaklamadan sonra ilk durağımız Braşov idi. Rusçuk da geceledik. Ertesi gün Selvi`de kısa bir ziyaretten sonra gece yarısı Çanakkale`ye döndük.
 
Böylece 6 günde Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan olmak üzere 5 ülkede bulunduk. Geriye Balkan Yarımadasında 4 ülke kaldı; Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan...

Balkan Yarımadası olarak tanımlanan Güneydoğu Avrupa, Romanya`nın üçte ikisi ile adı geçen ülkelerin tamamı ve Ülkemizin Trakya Bölgesini içine alan bir coğrafya. Adını Bulgaristan`da yer alan Balkan sıradağlarından alıyor.
 
Balkanların en tipik özelliği nispeten küçük bir coğrafya olmasına karşın kozmopolit oluşu. Farklı etnisiteler oldukça iç içe geçmiş bir şekilde birlikte yaşıyorlar. Kaşınmadıkları sürece de aslında güzel güzel geçinmişler. Ancak Yugoslavya örneğinde olduğu gibi kaşınınca yapay sorunların çözümü için ne yazık ki insanlık dışı yöntemler devreye giriveriyor.
 
Balkanlar kozmopolit dedik... Yunanlılar yanı sıra Batı Trakya`da Türk ve Pomak azınlıklar, Makedonya`da yine Makedonlar yanı sıra Arnavut, Türk ve Pomak azınlıklar, Sırbistan`da ha keza Sırplar yanı sıra Türk ve Arnavutlar, Romanya`da Rumenlerle birlikte Tatar, Çerkez  ve az da olsa Türkler. Bulgaristan`da ise Bulgarların yanında Türkler büyük bir azınlık ve Pomaklar... Bu ülkelerin tamamında Romanlar da azımsanmayacak bir etnik grubu oluşturuyorlar.

Dinler açısından bakıldığında ise Boşnak, Arnavut, Türk, Tatar ve Pomaklar ağırlıklı olarak Sünni Müslüman, diğerleri ise Ortodoks Hıristiyan... Ancak azınlık da olsa Balkanlarda Katolik Hıristiyanlar ile Protestan Hıristiyanlar da var. Örneğin Makedonya Sırbistan sınırına yakın bir yerde, solumuzda, tepenin eteğindeki köylerin birçoğunda minareler gördük. Bunlar Sırbistan`a girdikten sonra da devam etti. Kosova`ya çok yakın oluşu nedeniyle muhtemelen Arnavut köyleri olduğunu düşündük, ancak Türkler de vardır. Sırbistan`ın Niş kentinde girdiğimiz lokanta`nın sahibi bizi Türkçe karşıladı, kendisi Sırp imiş, Kosova`da bir Türk mahallesinde büyümüş...

Geziye çıktığımız arkadaşlarla hemfikir olduğumuz konu, gördüğümüz yerlerde çevrenin temiz ve düzenli oluşuydu. Özellikle Makedonya ve Romanya için "daha bir" geçerli olmak üzere köylerde genellikle müstakil tek veya iki katlı çok şirin ve estetik evler vardı; mutlaka bahçeli ve bahçeler çok düzenli... Evlerin yapıları ülkelere göre değişiyor. Kuzeye gidildikçe çatılar dikleşiyor. Muhtemelen oralardaki fazla kar yağışından dolayı...
 
Bizi hayrete düşüren diğer önemli bir konu ise trafikte araçların kuralsızlığı her ne kadar bize benzese de yayalara duyulan saygı oldu. İnanılacak gibi değil ama trafik canavarları, bir yaya yaya kaldırımına ayağını basar basmaz kuzu haline geliyordu.

Eh, hani Avrupalı deriz ya ondan herhalde...

1075

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

Yazarın daha önceki yazıları

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
Tüm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun