Bütünleşik kıyı alanları planında ilk aşama tamam

05.10.2017         

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen, Balıkesir-Çanakkale Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması toplantısının Çanakkale ayağı Akol Otel?de gerçekleştirildi.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projede, Çevre ve şehircilik bakanlığı, Ulaştırma Haberleşme Denizcilik Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, AFAD, İl Müdürlükleri ve Bölge Müdürlükleri, Güney Marmara Kalkınma Ajansı,  Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Üniversiteler ve Belediyeler olmak üzer yaklaşık 70 kurum temsilcisi bulunuyor. Akol Otel’deki, Balıkesir-Çanakkale Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını, Kentsel Planlama Genel Müdürlüğünden, Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan Yılmaz yaptı. Yılmaz, konuşmasında projenin aşamaları ve son durumu hakkında bilgi verirken; “Projenin birinci etabını tamamlamış durumdayız. İkinci etapta alternatif planları oluşturacağız, üçüncü etapta ise bu alternatif planların üzerinden en doğru yaklaşımı oluşturmuş olarak planı onama aşamasına getireceğiz” diye konuştu. Açılış konuşmasının ardından, yüklenici firma tarafından planın detayları sinevizyon eşliğinde görseller aracılığıyla katılımcılara bilgi verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanlığı tarafından projenin nedeni ve amaçları şu şekilde açıklandı;

 
“Amaç, kıyı alanlarının dengeli ve düzenli bir şekilde korunarak kullanılmasını sağlamak”
“Önemli doğal kaynaklarımız arasında yer alan kıyılarımız; sanayi ve turizm yatırımı, su ürünleri üretimi, ikincil konut, liman, iskele yapımı gibi değişik amaçlarla kullanılmakta, bu durumun sonucunda yoğun yapılaşma nedeniyle doğal yapının bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Kıyılarda yaşanan bu sorunların çözümünde yeni bir planlama ve yönetim anlayışı ve yaklaşımının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede ülkemiz kıyılarına yönelik kıyı alanlarının dengeli ve düzenli bir şekilde korunarak kullanılmasını sağlamak amacıyla, uluslararası deneyimlerden de yararlanılarak kıyı alanları yönetimi anlayışının irdelenmesi ve bütünleşik Kıyı alanları Planlarının hazırlanması çalışmaları 2007 yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sürdürülmektedir. Tüm bu çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 644 sayılı KHK, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bütünleşik kıyı alanları planlarını yürütmekle birlikte, bu planların uygulanmasına ve kıyıların denetimine yönelik gerekli her türlü tedbiri almaktadır. 2007 yılından bu yana Bakanlıkça Antalya (2011), Samsun (2011), İzmit Körfezi (2014), İskenderun Körfezi (2015) ve Bursa (2015) İllerinde olmak üzere bütünleşik kıyı planları onaylanmıştır. Bununla birlikte Aydın-Muğla İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ve Balıkesir-Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı çalışmalarına 2016 yılı son çeyreği itibariyle başlanmış olup bu çalışmalar 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Diğer yandan 2018-2019 yılları arasında Kırklareli-Edirne-Tekirdağ ve Ordu-Giresun-Trabzon kıyı alanlarının planlanması için projelere başlanması hedeflenmektedir. 1350 km kıyı uzunluğuna sahip Marmara Denizi ve Ege Denizi olmak üzere iki denize kıyısı olan Balıkesir-Çanakkale İlleri için hazırlanan Balıkesir-Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, Balıkesir ve Çanakkale kıyılarının Marmara Bölgesi’ndeki yeri ve potansiyeline dayalı ve ülkenin sürdürülebilir gelişme politikalarına uygun olarak, kıyı ve kıyının etkileşim alanına giren kara ve deniz alanlarında, kıyı kaynaklarının korunması ve kullanılması, sektörel önceliklerin belirlenmesi ve sektörler arası uyumun sağlanması amacı ile katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanan stratejik bir plan niteliğindedir. Söz konusu bütünleşik kıyı planı ile, kıyı ve deniz alanlarında temelde enerji, sanayi, ulaşım, su ürünleri, turizm, rekreasyon faaliyetleri ve bunlara ilişkin yapılaşma ve altyapı tesislerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik ilkeler, stratejiler ve kararların ortaya konulması hedeflenmektedir.”
 
Bilimsel veriler planlama çalışmalarına aktarılacak! 
3 etaplı olarak hazırlanmakta olan Balıkesir-Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ilk aşamasının tamamlanmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Birinci etap çalışmaları kapsamında ilk olarak yaklaşık 120’ye yakın kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi ve belge alınmıştır. Ayrıca, farklı meslek disiplinlerinden 12 uzman ve ekibinin arazide yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu; kıyının ve denizin kullanımı için olası plan kararları üretilecek kara ve denizel alan kesimini niteleyen planlama alanı ve geri sahası ile denizel alanlar için 6 ayrı uzmanlık raporu (kıyı yapıları; deniz ulaşımı ve lojistiği, turizm, balıkçılık ve su ürünleri, batimetrik ve oşinografik ölçümler, deniz ekosistemi)  hazırlanmıştır. Çok disiplinli bir çalışma yöntemi ile ilgili tüm uzmanların çalışmasıyla elde edilen bilimsel veriler ve bu verilerin analizi ile kurum/kuruluşlardan gelen görüş, bilgi ve belgelerin; planlama disiplini ile derlenerek, planlama çalışmalarına yansıtılmaktadır” denildi. 
(Şebnem Özer) 
 
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER