01.01.1970          Reklam tanıtım büyük güç, ama gelen turiste ne vereceğimiz daha önemli, bar kaç yazımı turizme ayırmam sektörün zorluk içinde olduğu, aklımın erdiği kadar derde deva olabilirimden kaynaklanıyor.

                Her yıl birkaç yazımı usanmadan bu yılda tekrarlayacağım.

                Önce Çimenlik Kalesini turizmin hizmetine açmanın eski askeri inzibat karakolunun belediye ye devriyle tüm alanın özelliğini bozmadan kafeleriyle gazinolarıyla insanların keyif ve dinlenmesine olanak sağlayan tesislerle donatılması somut bir önerimizdir. Bundan 25 yıl önce 20 bin imza ile bu dilek gerekli makamlara ulaştırılmış, önce çok olumlu karşılanan bu dilek sonra nedense gerçekleştirilememiştir.

                Eski adın İngiliz Bahçesi yeni adı Halk Bahçesi denizden-Sarıçay İngiliz Mezarlığına kadar yeşil olan yapan İngiliz Kalver ailesinin Çanakkale’ye hediyesidir.

                Biz önce hastane yaparak sonra karayolları otoparkı, asfaltı deposu kondurarak, fidanlık adı altında üç beş bürokrata ev yaparak güzel parkın içine ettik. Bu fidanlık alanı (ÇOMÜ) ye aktararak üniversite öğrencilerinin şehir içinde kampus yerine dönüşmesi ve karayollarının şehir dışındaki taş-asfalt tesislerinin bulunduğu alana nakli turizme katkı sağlar kanısındayız.        

                Lodos gazinosundan askeri hastaneye kadar sahil şeridi her türlü turistik yatırıma elverişli alanın değerlendirilmesi başka Vilayet-Belediye-Turizm Müdürlüğü olmak üzere gerekli girişimlerde bulunacaklarını umut ederiz.

                Şen ve esen kalın…

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER