CANLI MIYIZ? ECHO LOGOS..

29.03.2018         

Mart ayıyla birlikte çevre ve ekoloji faaliyetlerine dikkat çekmeye devam edelim. Dünya Su Günü, Orman Haftası ve ilimizin hatta ülkemizin bitmeyen doğal ve kültürel miras mücadeleleri..

 

 
Şimdi Echo (canlılık) anlayışında farklı bir yaklaşım ele alalım.Nasa araştırmacısı James Lawlock’un 1970 li yıllarda geliştirdiği GAİA Teoremi’ne özet olarak bir bakalım.
*Var olan her bir bio organizma canlıdır.Buna göre taş da kendi ölçüsünde bir değişime tabidir ve o da canlıdır.
*Canlılık bilinçli olmaya indirgenemez.Bu insan merkezci bir yaklaşımdır ve doğayı insanın hizmetinde bir tüketim malzemesi olmaya ve süistimal edilmeye açık hale getirir.
*Pagan ya da panteist olarak nitelendirilen doğa toplumlarının görüşlerine paralellik gösteren Gaia Teoremi  animistik bir temeldedir.Çünkü her varlığı kendi ölçüsünde bir bütünün parçası olarak görürler ve canlılığının devamlılığına saygı duyarlar.Bu doğal bir saygıdır.Örneğin Kızılderililier veya Aborjinler çevreci değildir.Çevrecilik modern insanın korkularının bir ürünü olarak ortaya çıkar.
Bu yaklaşıma güncel bir örnek verelim.Mikro biyolog Japon Masanobu  Fukuoka.Nedenlerle ve yaşamın gerçek dinamiğiyle temas eden her bilim adamı ve sosyal bilimci gibi insanın bencilliği ve hakikat arasındaki paradoksu  derinden hissettiği bir farkındalık sonucu permakültüre yönelerek topraklarına geri döner.. Uyguladığı sistemi uzun uzun anlatmayı ziraatçilere bırakıyorum.Yönteminin ana ekseni; doğanın ve canlıların ritmine uyum sağlamak ve tasarımdır.Tasarım; teknik  bilgilerin ötesinde bilgelikle her şeyin kendi doğasını gerçekleştirmesine izin vermekle onu doğru bir şekilde yönlendirmekle ilgilidir.
Benzer bir örnek yine Afrika’da.Dünya onu çölü durduran adam olarak tanıyor.Burkina Faso’da ki ihtiyar çiftçi Yacouba Sawadogo…Bilim adamlarının ve hatta çevre halkının dalga geçtiği bu çiftçinin özetle tek sırrı; doğayı, toprağı tanımak ve onun ihtiyaçlarına cevap vermek..
Şimdi bu iki örneğin teknikleri  MODA yöntemler…İronik değil mi?
Ülkemizde nice örnek olduğuna eminim.Canlı olan toprağı delik deşik edip, kimyasallarla bir şeye dönüştürüp arındırmakla uğrasırken ortaya çıkan kaotik durum bugünün her türden üretim-tüketim,hatta yönetim ve insan algısının temelini oluşturuyor.
YIKIM üzerine YAPIM, bu sürecin hızlandırılması sonucunda her planda erozyon ve deformasyon..
Bunca laf ne için dersek…Echo Logos’un temeli insan bilincine dayanıyor demek mümkün…Bir düşünür olan J.Livraga şöyle diyor.Gerçek Ekoloji çevreden değil insandan başlar..
O halde çevre bilincine dikkat çekmek ve bu konuda harekete geçmek her bir bireyin öncelikli ödevi olarak görünüyor..
Evet ..Çevre konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir oluşumdan bahsetmek istiyorum.Çanakkale Çevre Platformu..Amacını ve kapsamını oluşum bildirgesinde şu şekilde tanımlıyorlar:
Çanakkale ve Çevresi ile Kazdağları ekosistemi içerisinde yer alan milli parklar, zeytinlikler,mera alanları, su havzaları,orman alanları,sit alanları, antik kent,tüm koruma statülü alanları;genel olarak  doğal ortam ve yaşamı biyolojik çeşitliliği çevreyi ve çevre sağlığını korumak gelecek kuşaklara bu durumuyla teslim etmek için eğitim ve yayım çalışmaları ile her türlü demokratik yolla kamuoyu oluşturma çalışmaları ve örgütlenme yapar.Çevre mücadelesini diğer çevre örgütleri ile işbirliğini önemseyerek gerçekleştirir.
Odaklarının tamamen çevre teması olduğunu ifade edip her türden bireysel ve kurumsal desteğin önemini vurgulayarak birlik güçtür mottosuyla ÇEVRE duyarlılığını arttırmayı hedefliyorlar…
Gerçek birlik, ayrımsız bilinç , gerçek ekoloji ve yaşanılır bir dünya dilerim.

5911

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER