CENAL'e yeniden 'ÇED olumlu' raporu

17.01.2019         

Karabiga'da kurulu bulunan, Cengiz Holding ve Alarko Holding'in iştiraki olan CENAL Entegre Enerji Santrali projesi için verilen 2012 tarihli 'ÇED Olumlu' kararı hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi sitesinde yapılan duyuruda, CENAL'e yeniden 'ÇED Olumlu' kararı verildiği açıklandı.

 Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesine faaliyet yürüten Cengiz Holding ve Alarko Holding iştiraki olan CENAL Entegre Enerji Santralı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi ‘(ÇED) Olumlu’ kararı 28 Kasım 2018 tarihinde iptal edilmişti. İptal kararanın ardından çevre örgütleri ve STK’lar tarafından yapılan açıklamalarda, Çanakkale İdare Mahkemesinin kararı sonucunda termik santral faaliyetinin durdurulması, santralin mühürlenmesi gerektiği belirtilmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi sitesinde yapılan ÇED duyurusunda, CENAL Entegre Enerji Santralı projesi için yeniden ‘ÇED Olumlu’ raporu verildiği belirtildi. Yapılan duyuruda, proje ile ilgili olarak Bakanlık Değerlendirme Komisyonu tarafından, projenin incelendiği ve ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlık tarafından  ‘ÇED Olumlu’ kararı verildiği ifade edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi sitesinde yer alan duyuruda; “Çanakkale ili, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu Mahallesi mevkiindeki Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Cenal Entegre Enerji Santralı (Atık Depolama Alanı, Derin Deniz Deşarjı) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verilmiş olup; Çanakkale Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de Çanakkale Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi. 


Ne olmuştu?
Karabiga Temiz Doğa Derneği, Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği, Biga Çevre Derneği, TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mimarları, Çevre Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odası ile Karabigalı 47 yurttaşın açtığı davanın duruşması 16 Mayıs 2016’da Çanakkale İdare Mahkemesinde görülmüş, mahkemenin davayı reddetmesi üzerine Danıştay’dan bozma kararı gelmişti. Danıştay kararı uyarınca, termik santral projesi hakkındaki bir başka ÇED davasındaki bilirkişi raporu beklenince uzayan davada, karar 28 Kasım 2018’de gelmişti. 2012 tarihli ÇED Raporunda, hava kalitesi değerlendirmesi ve modellemesi çalışmalarının tüm mevsimleri kapsamaması ve kullanılan meteorolojik veri setinin bölgeyi yansıtmamasına ilişkin eksikliklerin, 2014 tarihli ÇED Raporunda da aynen yer aldığını gören mahkeme, 2009/7 sayılı Genelgeden yararlanılarak alınan yeni ÇED Olumlu Kararını hukuka aykırı bularak ve iptal etmişti. 
(Eren Aşnaz -Seçkin Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER