CHP'li kadınlar tartışmalı RES'lere itiraz ettiler

24.06.2020         

CHP İl Örgütü Kadın Kolları tarafından İl Genel Meclisi'nde kabul edilen ve tartışmalara yol açan RES projesinin iptal edilmesi için dün İl Özel İdare'ye dilekçelerini verdiler.

 Çanakkale`de Boylam Enerji tarafından yapılmak istenen Saros Rüzgar Enerji Santrali dosyası, önceki gün çoğunluğu CHP`li üyelerden oluşan İl Genel Meclisi`nde kabul edildi. 22 "evet", 12 "Hayır" oyu ile geçen dosya tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardında CHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından İl Özel İdare’ye projenin iptali için dilekçe vermişti. Projeye ‘evet’ oyu veren meclis üyelerinin açıklaması ile tartışmalar devam ederken, dün de CHP İl Kadın kolları tarafından projenin iptali istemi ile İl Özel İdare’ye dilekçeler verildi. İskele Meydanı’nda bir araya gelen İl Kadın Kolları’na CHP’li üyeler de destek verdi. Burada yapılan bilgilendirmenin ardından İl Özel İdare’ye gidilerek toplu olarak itiraz dilekçeleri verildi. Projenin iptal edilmesini isteyen kadın kolları üyeleri, projenin tarım, ekolojik yaşam, çevre kirliliği, orman kesimi, içme ve sulama suyuna vereceği zararları…  gibi sebeplerle itiraz gerekçelerini maddeler halinde sıraladılar. Üyeler itiraz dilekçelerinde; “Çanakkale İl Genel Meclisi`nin 11.05.2020 tarih ve 48 Sayılı Kararı ile onaylanan ve 27.05.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle İl Özel İdaresi web sitesinde ve İmar ve Kentsel İyileştirmeler Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilen: Çanakkale İli Merkez ilçe, Bodurlar. Haliloğlu. Akçalı. Dedeler. Kocalar ve Alanköy Köyleri ile Çan İlçesi. Kumarlar, Üvezdere, Dondurma ve Kadılar Köyleri sınırları içinde "Enerji Üretim Alanı (RES)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planının onaylanmasına aşağıdaki nedenlerden dolayı itiraz ediyor ve onaylanan tüm planların iptal edilmesini talep ediyorum” dediler.

İtiraz gerekçelerini maddeler halinde sıralayan üyeler; “1. İtiraza konu imar planları ile. 27 adet rüzgar türbini. 2 adet şah merkezi ve idari Tesis Alanından ibaret olan Rüzgar Enerji Santrali uygulaması için 148.83 hektar orman alanı ve 1.72 hektar mera alanı enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı olarak imara açılmaktadır. 2. Anılan saha halihazırda Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım, Orman, Mera, Kırsal Yerleşik Alan. Su yüzeyleri (dere) üzerinde yer almaktadır. Orman alanında, az derece tehlike altında (LC) ve çok tehlikede (CR) derecelendirilmiş 5 endemik bitki ile 49 familyaya ait 139 cins. 169 tür. 17 aktar. 4 varyete mevcut olup; Memeli Hayvan Türlerinin Koruma Statüleri 1UNC Avrupa Kırmızı Listesi`ne göre yapılan değerlendirmede çalışma alanında az derece tehlike altında (LC) 32 memeli hayvan türü bulunmakta, 13 hayvan türü Bern Listesi EK-2`de, 12 memeli hayvan türü de Bern Listesi Ek-3`de ver almaktadır…” dediler.

Daha önce ruhsatsız inşai faaliyet nedeni ile ilgili firmaya para cezası kesildiğini belirten üyeler; “3. Proje dahilinde 16 rüzgar türbini Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyu havzası olan Atikhisar Barajı koruma alanında, 10 türbin ise henüz işletmeye açılmamış Altın Zeybek 2 Göleti su toplama havzası koruma alanında kalmaktadır. Proje sahasının sınırlarındaki kırsal yerleşik alan nüfusu geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. 4. Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirmeler Müdürlüğü`nün 05.05.2020 tarihli yapı durdurma tutanakları ile (Cilt No:15. Seri No: 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750; Cilt No: 17, Seri No: 833) ruhsatsız olarak inşai faaliyetin başladığı tespit olunmuş, Çanakkale İl Encümeninin 28.05.2020 tarihli toplantısında idari para cezasına hükmedilmiştir. 5. Proje sahasında yapılan ruhsatsız inşai faaliyet, (2)inci maddede belirtilen özellikli ve korunmaya muhtaç Hora ve fauna yapısına telafisi çok güç ve imkansız zararlar vermekte olup inşai faaliyet esnasında oluşan hafriyat, toz ve gürültü kirliliği orman yapısını ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. (3)üncü maddede belirtilen su kaynaklarnın kirlenmesi de içme ve tarımsal sulama suyu kaynaklarının ve bu kaynakları besleyen proje sahası içindeki dere ve dere yataklarının tahribatına yol açmaktadır. İmar plan ve eklerinde meşcere haritası ile orman sahasındaki ağaç kesimi ve yol açma faaliyetleri açık ve belirlenebilir sürede mevcut değildir. İmar planları kapsamındaki plan notları uluslararası belgelerle koruma altına alınmış floral ve faunal yapının, ormanın, su kaynaklarının, dereler ve dere yataklarının korunması yönünde bilgi, teminat ve donanımdan uzaktır...” dediler.

Üyeler itirazlarının son maddesinde; “6. itirazın konu imar planları, insan ve toplum sağlığına, tarımsal üretime, çevreye yönelik olumsuz etkileri nedeniyle kamu yararına yakın olup Anayasal güvence altındaki milli menfaatler ve genel sağlığı ihlal etmekte. Anayasanın 56. maddesine yakınlık teşkil etmektedir” dediler.

(Eren Aşnaz)

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

Kupa finali İstanbul'da
27.06.2020    2182
Kirazda tehlike çanları
27.06.2020    1816