CUMHURİYET ve KADIN

30.10.2021         Kadın; hayat veren varlık, doğurgan ve besleyendir. Cumhuriyet de böyledir; bir ulusa hayat veren, bir ulusu doğuran, besleyendir.
Tarihte milattan önce iki devlet vardır ki kadının statüsü erkekle eşittir: Asurlular, Hititler. Eski Türkler de anaerkildir, evlenen kadın kendi soyadını kullanmaya devam eder. Hakan ve Hatun gökyüzünün evlatlarıdır. Arap, Fars, Bizans ve İslam etkisiyle Osmanlı döneminde kadın `görünmez` adeta hayalet. Varlığı inkar edilen obje benzeri bir şey.
 
Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Kadını layık olduğu konuma getiren şahane bir şeydir Cumhuriyet. Fikir babası Mustafa Kemal ATATÜRK gibi MUHTEŞEM bir şeydir Cumhuriyet.
 
Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu kadını, mayasında var olan cesaretini, yurdunu koruma inancını ve gücünü büyük bir kahramanlıkla ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluş aşamasında Mustafa Kemal`in önderliğinde gerçekleşen tüm devrimlerin ve çalışmaların içinde onurla yer almıştır.
 
29 Ekim 1923`te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle kadınlar önlerinde açılan yeni kapıların hakkını vermek için yorulmaksızın çalışmaya ve üretmeye başlamıştır.
 
Dönemin gazetelerine göre Türk kadını kendini daha ÖZGÜR ve GÜVENLİ hissediyordu.
 
Cumhuriyet; bir ulusun kaderini yeniden yazan ve karanlıklar içinde kalmış bir memlekete nefes olan ve Türk milleti için en uygun olan idaredir.
 
Cahaletin hüküm sürdüğü yönetimlerde görülür ki kadın hep ezilir. Cumhuriyet; karanlıklar içinde kalmış bir ülkeye GÜNEŞ gibi doğmuştur. Özünde cevher bulunan milletler, kendi cevherlerine uygun olarak yönetilmelidirler ve Cumhuriyet; özünde cevher olan Türk milleti için en uygun yönetimdir.
 
Kurtuluş Savaşında; emperyalizme karşı var gücüyle savaşan tüm kadınların, çocukların, erkeklerin hakkıdır Cumhuriyet.
Erkek nüfus yıllarca süren savaşlarda azaldığında sayısız kadın kahraman çıkmıştır savaş meydanına. İşte böyle cesur bir millettir Türk milleti.
 
Cumhuriyet ise yıllar içinde kadına seçme seçilme hakkı vermesiyle, kadın haklarını düzenlemesiyle, kadını baş tacı yapmasıyla tüm kadınlarına olan borcunu ödemiştir. Cumhuriyet cesur kadınlarına olan borcunu devrimleriyle ödemiştir.

29 ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

534

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER