Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladılar…

11.01.2017         

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile siyasiler, meslek örgütleri ve sendikalar kutlama mesajı yayınladı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'e, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'dan, İl Mili Eğitim Müdürü Zülküf Memiş'e, Çanakkale Barosu'na kadar birçok kesim açıklamalarda bulundu...

 AKP’i Turan, “Özgür basın ve çok seslilik” vurgusu yaptı

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Avukat Bülent Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Turan, “Bir ülkenin güçlü olmasının göstergelerinden biri de, basının özgür ve çok sesli olmasıdır. Özgün düşünceler, farklı bakış açıları bütün toplumlar için bir zenginlik göstergesidir. Öyle ki, çağdaş demokrasilerde basın, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak anılır. Halkın doğru ve eksiksiz haber alması basının meslek etiğine uygun olarak faaliyet göstermesine bağlıdır. Yapıcı eleştirel tutum, tarafsızlık, bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı basının temel değerlerinden olmalıdır. Medya organları, gösterdikleri yapıcı tutumla demokrasinin gelişmesine katkıda bulunabilecekleri gibi sorumsuz yayıncılık anlayışıyla demokrasiyi sekteye uğratacak çabalara da destek olabiliyorlar. Nitekim geçmişte yaşadığımız askeri darbelerde basın, darbelerin gönüllü sözcülüğünü yaptı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi karşısında medya organlarımız bir demokrasi destanı yazarak milli iradenin yanında saf tuttular. Bu bakımdan, bugün basınımızın kat ettiği mesafe takdire şayandır. Çok zor şartlar altında dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında, doğal afetlerin yaşandığı alanlarda canlarını riske atarak görevlerini yerine getiren gazetecilere minnet borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çanakkale yerel medyasında çalışan gazetecilerimiz olmak üzere bütün gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım” dedi.
 
“Basını özgür olmayan bir memleket özgür olamaz”
CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında; “Ülkemizde ulusal ve yerel medya; çalışanları ve meslek örgütleriyle, hızlı bir gelişim göstermiştir. Özellikle sosyal meydanında etkin bir şekilde hayatımıza girmesi ile gazeteciler patronaj baskısından kısmen de olsa kurtulabilmişlerdir. Basın emekçileri; yaşadıkları, maddi manevi sıkıntılara, iktidarların OHAL uygulamaları ile artan tüm baskı ve sindirme girişimlerine karşın, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çalışmaktadırlar. Gazetecilerin demokrasi kültürünün yerleşmesine ve özgürlüklerin gelişmesine sağladıkları katkı yadırganamaz. Ülkemizde yaşanan yüzyılın rüşvet ve yolsuzluk çarkının ifşa olmasında ve halkımızın nasıl soyulduğunu öğrenmesinde de basının büyük bölümünün karatma girişimlerine rağmen, özgürce haber yapan basın emekçilerinin hakkını teslim etmek gerekir. Türkiye Hukukun ayaklar altına alındığı bir süreçten geçiyor. Ve siz gazetecilere tarihsel bir görev düşüyor. Bu görevi onurlu bir şekilde yerine getiren bütün basın emekçilerini bir kez daha saygıyla selamlıyorum.  Basının özgürce bilgi alma, objektif bir şekilde topluma bilgi sunma, toplumu bilgilendirme ve geniş toplum kesimlerinin sesi olma işlevini yerine getirmesi, demokrasinin yeşerebilmesi için yaşamsal önem taşımaktadır. Ülkemiz rejim değişikliğine vesile olacak bir Anayasa değişikliği sürecinden geçerken basın yayın organlarının bu denli kör ve sağır olmasının ana nedeni ülkede süren OHAL hukuksuzluğu ve yaratılan korku imparatorluğundan başka bir şey değildir. Korku imparatorluğunun geldiği noktanın kavranması açısından şu rakamlar oldukça anlamlıdır. 2002-2015 yılları arasında 184 gazeteci tutuklanmıştır. 2016 yılında ülkemizde tutuklu gazeteci sayısı 148 olmuştur. 2015 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 151. Sırada, 2016 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde ise Türkiye Özgür Olamayan Ülke seviyesinde tanımlanmıştır. Ülkemizde gazetecilere yönelik olarak sürdürülen baskı ve sindirme girişimleri yazılı ve görsel meydanını ötesine geçerek dijital medyayı da kapsar hale gelmiştir. 112 bin 24 internet sitesi 2002-2016 yılları arasında kapatılmıştır.  2016 İnternet Özgürlüğü Endeksinde de Türkiye Özgür Olamayan Ülke seviyesinde yer almaktadır. Bu yaklaşım devam ederse ülkemiz Kuzey Kore ile aynı seviyede anılmaya başlayacaktır. 10 Ocak`ların çalışan gazeteciler günü değil, Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlandığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm basın emekçilerinin Gazeteciler Günü`nü gönülden kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren, katledilen tüm basın şehitlerimizi saygıyla anıyor, yıllardır yargılaması devam eden cezaevlerindeki tüm basın mensuplarını gönülden selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Özacar, tutuklu gazetecilere değindi
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, “Tüm zorluklara rağmen görevini özveri içinde yerine getiren değerli gazetecilerimizin günü kutlu olsun” dedi. Başkan Özacar, “Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel öğelerinden olan basın, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi yönünden vazgeçilmez bir işleve sahiptir.  İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında etkili bir araçtır. Basın, her zaman ve her koşulda, kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemeli, ilkeli yayıncılık anlayışının gereği olarak da gelişmeleri tarafsız bir şekilde halka aktarmalıdır.  Ülkemizde iletişim özgürlüğünün önünü açan 212 sayılı yasanın çıkarılışının 56. yılında bugün 150’ye yakın gazeteci tutuklu bulunmakta, mahkemelerde binlerce dava sürmektedir. Türkiye dünya basın özgürlüğü sıralamasında, ifade özgürlüğü ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri kriterlerinde maalesef ki bugün çok geri durumdadır. Bununla birlikte halen gazetecilerin haberlerinden dolayı sıkıntılar yaşadığı, yoğun dış ve içsel sansüre uğradığı, birçok basın mensubunun ciddi ekonomik problemler yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine bir süreçte halkın bilgilenmesi, kamuoyu adına takipçilik işlevinin gerçekleşmesi, dolayısıyla demokrasinin pekişmesi için gazetecilerin günümüzde daha da önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu mesleğin mensuplarının global değerlerin yanı sıra yerel ve bölgesel gelişme açısından yaptıkları haberlerle önemli bir misyon üstlendiklerini de biliyoruz.  Dün olduğu gibi bugünde çalışan gazetecilerimizin yanlarında olduğumuzu bugün vesilesiyle bildirir, taleplerinin biran önce yerine getirilmesini diler, tüm zorluklara rağmen görevini özveri içinde yerine getiren değerli gazetecilerimizin gününü kutlar, meslek hayatlarında mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim” dedi. 
 
CHP’li Aydın baskılara değindi 
CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, açıklamasında basına ve sosyal medyaya baskılara değindi ve gazetecilerin sendikalılaşma süreçlerine vurgu yaptı. Aydın, “Bugün Çalışan Gazeteciler Günü’nü, sendikalarınız ile kolkola ve en yüksek perdeden sesinizi yükseltebildiğiniz, iş ve çalışma güvenceniz ile gelir güvencenizin mevcut olduğu bir gün olarak kutladığınızı görmek hepimizin ortak temennisidir. Hem basın emekçisinin iş garantisi, hem halkın haber alma özgürlüğünün teminatı hem de gazete sahiplerinin iktidar baskısından korunmasının teminatı olarak, sendikalaşamama sorunu bu yıl da devam ediyor. Ne yazık ki çoğu gazetecimizin iş güvenceleri patronların ve iktidarın iki dudağı arasındadır. Bağımsız çalışan gazetecilerimiz ise, gece gündüz mesai harcamasına rağmen ay sonu hesabı yapmaktadır. Çoğunun eline ancak asgari ücret geçer. Haberi gönül esasına dayalı yapar, mesleğini severek yapar, yaptığı birçok haberde ismi bile geçmez, ancak onlar mesleğine tutku ile bağlıdırlar. Gazetesini, radyosunu ayakta tutmak için çabalar. Bu şekilde, çalışma koşullarının ağırlaştığı, buna karşılık ücretlerinin zamanında ödenmediği, mesai haklarının verilmediği, bağımsız çalışan gazetecilerimizin ise neredeyse 24 saat mesaide olmasına karşın üç kuruşa muhtaç kaldığı bir ortamda kimse sizlerden cesur, gözünü budaktan esirgemeyen haberler yapmanızı beklememektedir. Ekmek kavgası, hepimizin kavgasıdır. Sizi gerek genel, gerek yerel iktidarlar eline muhtaç eden sistem değişmeli, tüm gazeteciler her türlü ayrışmadan uzak, derhal sendikalaşmalıdır. Sendikalaşmalıdır ki, bugün OHAL süresince Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 bin kişiye soruşturma açıldığı; 10 binden fazla gazetecinin işsiz olduğu, 780 gazetecinin basın kartının iptal edildiği, 140 gazetecinin tutuklu olduğu bir dönem daha yaşanmasın.  Bugün hepimizin bilmesi gereken gerçek şu ki; suçu işleyenler dışarıda, gerçekleri yazan gazeteciler cezaevinde. AKP iktidarı, kendileri gibi düşünmeyen gazetecileri cezaevlerine atarak basın üzerinde büyük bir baskı kurmuş, kişisel sosyal medya hesaplarında en ufak bir siyasi paylaşım/haber/yorum yapmaktan çekinir hale getirmiş, ülkeyi getirdikleri ekonomik darboğazda da, gazetecileri üç kuruşa muhtaç durumda çalışmaya mecbur etmiştir.  Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak sesinize ses olmaya ve her zaman yanınızda durmaya her platformda devam edeceğiz.   Radyo, dergi, internet, gazete ve televizyonlarımız başta olmak üzere medyamızın her türlü kolunda çalışan tüm vefakâr basın çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi. 
 
“Demokrasinin yerleşmesinde basın kuruluşlarının katkıları vardır”
Çanakkale Barosu Başkanı Avukat Bülent Şarlan, 10 Ocak  Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile yayınladığı mesajında, “Gazetecilerin zor şartlarda fedakarca yapılan önemli bir mesleğin mensupları olarak ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışmaları saygı duyulacak bir durumdur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu güne kadar gazeteciler ülkemize önemli katkılar sunmuşlardır. Demokrasinin yerleşmesinde basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, basın başlı başına bir kuvvettir. Halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadır. Çanakkale`de görev yapan değerli gazeteciler Çanakkale`nin de adını duyurmakta, gelişmesine katkı sunmakta, kentimizin daha iyi yerlere erişmesi için çabalamaktadır. Bu anlamda sunulan katkılardan dolayı değerli basın mensuplarımıza Çanakkale Barosu Avukatları şükranlarımızı sunuyoruz. Dün olduğu gibi bugünde Çanakkale Barosu olarak gazetecilerimizin yanlarında olduğumuzu bildirir, isteklerinin biran önce yerine getirilmesini diler, tüm zorluklara rağmen görevini özveri içinde yerine getiren değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, saygılar sunarım” ifadelerine değinildi. 
 
Üzen de gazetecileri unutmadı 
Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile açıklamada bulundu. Gazeteciliğin toplumun doğru bilgilenmesi ve aydınlanmasını sağlayan çok değerli ve önemli bir meslek olduğunun altını çizen Üzen. “Fedakârlık ve özveri isteyen mesleklerine âşık bütün gazetecileri ve basın emekçilerini kutluyorum. Onlar olmasa toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi mümkün değil. Basının haber verme ve bilgilendirme görevinin yanı sıra bilinçlendirme, gözlem yapabilme, kamuoyu oluşturarak sorunların çözümüne katkı sunma gibi oldukça önemli misyonu vardır. Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliği icra eden gazetecilerimiz, görevlerini yerine getirirken, her türlü zorluğa ne yazık ki maruz kalmaktadırlar.  Özellikle, kentimizin kalkınması ve sorunlarının çözümü noktasında fedakârca hizmet eden yerel basınımızın en önemli işlevi; halkın doğru ve objektif bir şekilde haber alma özgürlüğünün yerine getirilmesini sağlamaktır. Gazetecilik zor bir sanat. Topluma büyük bir hizmet.  Gazeteciler toplumun gözü, kulağı, sesi ve temsilcisi. Toplumun, devletin sorunlarını aktaran, bilgi veren, bilgi üreten, haber üreten, yorum üreten insanlar. Bu açıdan gazetecilik kutsal bir meslek. Gazetecilerin, gazeteciliğin yaşadıkları sorunların bir gün değil her gün bilinmesini temenni ediyorum. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır.  Toplumun gelişimi ve  kalkınma süreci de, basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır” ifadelerine yer verdi. 
 
Memiş; “Dünyanın en meşakkatli görevi” 
İl Millî Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, 10 Ocak neden ile yayınladığı mesajında, “Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak halkımızın haber alma özgürlüğünü ilke edinme şiarıyla son bir yıl içinde sizlere ulaştırdığımız 500’ün üstünde bilgi notu, duyuru, çalışma ve programlarla ilgili yazılı ve görsel içeriklerle bilgilendirme yaparak daima şeffaf olma gayreti içinde olduk. Sizler de gece-gündüz, yaz-kış, sıcak-soğuk demeden üstün çabalarınızla memleketimizin en ücra noktalarından haberler getirerek bizleri aydınlattınız. Bizimle ilgili konularda yaptığınız haberler sayesinde eksik ve hatalarımızı da görerek eğitim-öğretim ortamlarımızın ve hizmetlerimizin kalitesini yükseltmemizde sizlerin de büyük payının olduğunu unutmayınız. Dünyanın en meşakkatli ve özveri gerektiren görevlerinden birini yapan siz basın mensuplarının Millî Eğitim Müdürlüğü ailesinin doğal fertleri olduğunu hatırlatmak isterim. ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ vesilesi ile sizlere sağlık, huzur mutluluk ve başarılar diler ederim” ifadelerini kullandı. 
 
“Türkiye gazeteciler açısından zorlu ve yaşanılmaz bir hal aldı”
Eğitim İş Çanakkale Şube Yönetim Kurulu’ndan yayınlanan açıklamasında; “10 Ocak 1961’de çıkarılan 212 sayılı Basın Yasası 56 yıldır budanarak hiçe dönüştürülmüştür. Basın emekçilerinin sendikalaşma hakları kullanılamaz hale getirilmiş, iş güvenceleri ortadan kaldırılmış ve basında taşeronlaşma yaygınlaştırılmıştır. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL sonrası yüzlerce gazeteci işinden olmuş, birçoğu darp edilmiş, işinden olan gazeteci sayısı artırmıştır. Basın özgürlüğü sıralamasında dünyada sonlarda bulunan Türkiye’nin, düşünce ve ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı temel hak ve özgürlüklerinin kuşatıldığı bir ülke haline dönüşmüştür. Dünyada son 7 yıldır hapisteki gazeteciler sayısının hızla artığı bir ülke olan Türkiye halen basın emekçileri açısından zorlu ve yaşanılmaz olmaya devam etmektedir. Bugün sokaklarda çalışan muhabir, kameraman ve foto muhabirleri her türlü şiddet tehdidi altında işlerini yapmaya çalışmaktadır. Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe’nin başına gelenler, basın emekçilerinin yaşadığı gerçekliğin en acı, en somut örneğidir. Eğitim İş Çanakkale Şubesi olarak başta düşünce ve ifade özgürlükleri hiçe sayılarak öldürülen basın emekçileri başta olmak üzere kar, kış, zorluklar demeden kamuoyunu aydınlatmak için haber koşturan, tüm basın emekçilerinin gününü kutluyor, kendilerini özgürce ve güvenle ifade edebilecekleri sömürüsüz yarınlar diliyoruz” şeklinde konuştu. (Düzenleyen: Atilla Akın-Şenol Güven)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER