Çanakkale 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde ilk 5'te!

21.11.2020         

Nüfusu 100 binden fazla 225 ilçe ve 9 ilin, 4 boyutta 27 gösterge üzerinden Türkiye'de ilk kez "İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi" oluşturuldu. Çanakkale Merkez ilçe, oluşturulan listede tüm Türkiye'de ilk 5'te yer aldı.

Yanındayız Derneği ile Kanada Büyükelçiliği ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde, sosyal, siyasi ve ekonomik yaşamda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ``İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi`` kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor eğitim, ekonomik yaşam, politik katılım ve karar alma, kaynaklara erişim, sağlık ve spor olmak üzere dört ana boyutta incelendi. Endeks kapsamında 100 bin ve üzeri nüfusa sahip olan 225 ilçe ile 100 binden fazla nüfusa sahip olmayan dokuz ilin en fazla nüfusu olan ilçeleri araştırıldı. Sonuçlara göre Çanakkale Merkez ilçe, Türkiye`deki ilk beş ilçe arasına girmeyi başardı. Çanakkale dışında ilk 10 sırada İzmir`den Karşıyaka, Bornava, Bayraklı, İstanbul`dan Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Beylikdüzü ve Ankara`dan Çankaya toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu ilçeler oldu.

Endeks hakkında Yanındayız Derneği tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ülke düzeyinde ortaya koyan endeksler, ülke içinde farklı coğrafi mekanlar arasında eşitsiz bir şekilde dağılmış olan şiddet eğitime erişim, siyasal katılım, istihdam düzeyi gibi toplumsal durumları toplulaştırarak göstermekte, bu özelliği ile de sayılan her bir sosyal durumun yerelde gerçekte ne olduğuna ilişkin güvenilir veriye erişmek mümkün olamamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilçeler bazında ne düzeyde olduğunu görebilmek bir yanda" gerçekte o yerelde ölçülen konunun mevcut durumunu ortaya koyarken, öte yandan Türkiye geneli ile karşılaştırmaya imkan vermekte ve söz konusu durumun iyileştirilmesi için doğru ve etkili politika üretilmesine olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda ilçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi ile. Türkiye`de belirlenen ilçeler düzeyinde karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir bir toplumsal cinsiyet eşitliği endeks modelinin oluşturulması kurgulamasıdır."
 
"234 ilçe için karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir bir endeks hesaplanmıştır"
İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi tema ve göstergelerinin belirlendiği ve daha önce yapılmış ulusal ve uluslararası endekslerin incelendiği belirtilerek şöyle devam edildi; "Daha sonra bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri ile yerel yönetim temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı bir günlük bir uzmanlar atölyesi gerçekleştirilmiş ve orada yapılan tartışma ile öncelikli olan ve göstergeler listesi oluşturulmuştur. Daha sonra ilçe düzeyinde denenen ve ulaşılabilir olan veriler arasından politik katılım ve karar olma. eğitim, ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim ve sağlık ve spor olmak üzere 4 boyutta 27 gösterge, her biri eşit haklar konusunda uluslararası standartları ortaya koyan, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ile SDG. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirilerek Çalışmada Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan `Global Toplumsal Cinsiyet Açığı Endeksi`nin kavramsal yapısı ve hesaplama metodolojisi referans alınmıştır. Çalışmanın birimi ise ilçe olarak belirlenmiştir. Böylelikle ilçe düzeyinden başlayarak eşitsizliklerin görünür kılınması ve yerel düzeyde hizmet sunan kamu otoriteleri ile belediyelere cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika geliştirmelerine altlık sunacak bir endeksin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda 100.000 ve üzeri nüfusa sahip olan 225 ilçe ile 100 binden fazla nüfusa sahip ilçesi olmayan 9 ilin en fazla nüfusu olan ilçeleri endeks kapsamında değerlendirilmiştir. Böylece 81 il temsiliyeti sağlanırken toplam 234 ilçe için karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir bir endeks hesaplanmıştır."
(Atakan Alkış)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

"Veremeyecek hesabım yok"
30.11.2020    3316
Korona her yerde
28.11.2020    2278
On Numara - Yusuf Eroğlu
26.11.2020    1035