Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi Tanıtım Toplantısı gerçekleşti...

11.10.2021         

Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde ara verilen etkinliklere devam etmek ve uzun soluklu projeleri yaşama geçirmek amacı ile düzenlenen toplantıda yapılan açıklamada; "Haydi Çanakkale daha aydınlık bir gelecek için el ele..." denildi.

Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi Tanıtım Toplantısı 7 Ekim Perşembe Günü Truva Otel`de gerçekleşti. Toplantıya, Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Şimşek ile Yönetim Kurulu`nun yanı sıra üyeler ve Çanakkale Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanı Erdal Gezen katılım gösterdi. Kooperatif çalışmalarının tanıtıldığı toplantıda etkinliklerin ve ara verilen projelerin devamı konuşuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Şimşek tarafından yapılan açıklamada, engellenen projelerin STK`ların destekleri ile aşılacağı ifade edilirken Çanakkale`ye dair, "İlimizde gerek adalarımız, gerek boğazımız, gerekse uzak ilçe ve köylerimizden gelip merkezde öğrenim gören çocuklarımızın barınma sorununun olması, önceliği Orta Öğretim Öğrenci Yurduna vermemiz gerektiğini gösteriyor" denildi. 

"Gelişmişliği yakalamak, iyi yetişmiş ve özgür insanla mümkün"
Bilge Şimşek konuşmasında; "Ben öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarılarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim" demiş Sokrates. Dünyanın her yanında temel bir insan hakkı olan eğitim, sosyal projelerin ve evrimin bir parçası olarak görülüyor. Özünde bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi olarak tanımlanabilen eğitim; bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutlan aynı anda içinde bulundurur. Bugünün dünyasında gelişmişliği yakalamak, iyi yetişmiş ve özgür insanla mümkün. Türk aydınlanma devrimi de egemenlik, bağımsızlık, özgürlük içerisinde, ayakları üzerinde duran, aklı ve bilimi temel alan bir eğitim sistemiyle çağdaşlaşmayı esas almıştır. Yalnızca yakınanların, şikayet edenlerin, şikayetçi oldukları konular ve koşulların giderilmesi için bir şeyler yapabildiği; bunun için elverişli ortamlar yarattığı görülmemiştir. Yakınmacının ufkunda varacağı bir hedef yoktur; etkin olamaz, olmayı da düşünemez. Çünkü pasif bir seyircidir; gelişmeleri yalnızca izlemekle yetinir. Oysa bir şeyler yapılmalı, hemen yapılmalı. Yapılacaklar olanaksız mı görülüyor? O halde gerçekçi olup olanaksızı istemeli. İstemekle kalmayıp denemeli" dedi.
"Vakıf mantığı ve kooperatifin demokratik yapısı bir çatı altında toplanmıştır"
Bilge Şimşek konuşmasının devamında; "Gelecek odaklı düşünenler olarak; önce kendimize, ailemize, işimize karşı olduğu kadar, içinde yaşadığımız topluma karşı da sorumluluklarımızın olduğunun „geleceği bizlerin şekillendireceğinin bilincindeyiz. " Yaşamda tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı ve mutluluğu için çalışmakla bulunabilir " diyerek Atamız mutluluğun yolunu ne güzel tarif etmiş. Atatürk İlke ve Devrimlerini, laik ve bilimsel eğitimi, aydınlığı ortak payda olarak kabul eden, herkes, açık bir İMECE örgütlenmesi olan Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifimiz; Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifini örnek alarak, farklı meslek ve siyasi görüşlere sahip STK`Iarın desteği ve katkılarıyla 2008 yılında kurulmuştu, Türk Toplumunun imece geleneğine, yardımlaşma ve dayanışmasına uygun, demokratik bir işleyişi olan, öz denetimin her an yapılabildiği, söz ve kararda herkesin eşit olduğu bir oluşu, olmasından dolayı kooperatif en uygun model olarak dikkate alınmıştır. Bu model ile ortakların vakıf mantığı ve kooperatifin demokratik yapısı bir çatı altında toplanmıştır. Her şeyimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyet Türkiye`sine sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aydınlık bir gelecek bırakmak için taşın altına ellerimizi koyma ve "Ülkemizin geleceğini niçin düşünmedin?" diye soracak gelecek kuşaklara yanıt verebilmek için bir araya geldik" dedi. 
"Ticari amaç gütmeyen, İMECE usulü çalışan bir kuruluş"
Bilge Şimşek kooperatifin eğitimdeki amacını; "Kooperatifiniz; Atatürk İlke ve Devrimlerine, Öğretim Birliği Yasasına, laik ve bilimsel eğitim ilkelerine aykırı eğitim uygulamalarına karşı mücadele eden, toplumu çağdaş eğitim konusunda eğitmek iç çalışmalar yapan, olanaklarının tamamını maddi yetersizlikleri, olan gençlerin ve çocukların eğitimlerine destek için kullanacak olan, ticari amaç gütmeyen, iMECE usulü çalışan bir kuruluştur..." şeklinde sıraladı. 
Şimşek son olarak; "Uzunca bir süredir üst kullanım hakkına talip olduğumuz; Belediyemize ait olan bir arsa için çizdiğimiz avan proje, önce Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmelik değişikliğine, ardından teminat mektubu engeline takılmış bulunuyor. Ortaklarımız çoğaldıkça güçlenecek, engelleri hep birlikte aşacağız. Yaklaşık 2000 üye ile devam eden BURSA ÇEK bugün Görükle Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunu, Güler-Osman Köseoğlu Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdunu, Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu., Özel 3 M Azizoğlu İlkokulunu, Özel 3 Mart Ortaokulunu, Özel 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi`ni, özel 3 Mart Anadolu Lisesi`ni, Kültür Merkezi ve kafeteryayı bünyesinde barındıracak, ayrıca Çelenk Hizmeti veriyor. İlimizde gerek adalarımız, gerek boğazımız, gerekse uzak ilçe ve köylerimizden gelip merkezde öğrenim gören çocuklarımızın barınma sorununun olması, önceliği Orta Öğretim Öğrenci Yurduna vermemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.
(Eren Aşnaz-Seçkin Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER