Çanakkale Kent Müzesi`nde `Kent Üzerine Tartışmalar`

11.09.2017         

Çanakkale Kent Müzesi`nde her ayın üçüncü çarşamba günü `Kent Üzerine Tartışmalar` yapılacak. Etkinlikler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mimarlık ve Tasarım Bölümü Şehir ve Bölge Planlama bölümü ortaklığında, Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek.

 Çanakkale Kent Müzesi’nde her ayın üçüncü çarşamba günü “Kent Üzerine Tartışmalar” yapılacak. Kent Müzesi’nden yapılan açıklamada ‘Kent Üzerine Tartışmalar’ın akademik ve bilimsel verilerle destekleneceği belirtilirken tartışma sonuçlarının da etkinliğin ardından blog sayfalarından paylaşılacağı duyuruldu. 

 
 
“Çanakkale’de Toplumcu Belediyecilik: Reşat Tabak Dönemi (1968-1980)”
“Kent Üzerine Tartışmalar” etkinlikleri kapsamında ÇOMÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İpek Sakarya, “Çanakkale’de Toplumcu Belediyecilik Reşat Tabak Dönemi (1968-1980)” konusuyla 20 Eylül  Çarşamba günü saat 18.00’de Çanakkale Kent Müzesi’ne konuk olacak: “Bütün dünyada hak mücadelelerinin verildiği 1970’ler toplumcu belediyecilik hareketinin ortaya çıkışında ve bu belediyecilik anlayışının geliştirilmesinde etkili olmuştur. 9 Aralık 1973 yerel seçimlerinin sonucunda, Ankara, İzmir, İstanbul, İzmit gibi siyaseten etkili şehirlerin belediyelerinde CHP’nin iktidara gelmesiyle birlikte, halkın yerelde karar mekanizmasına katılımını sağlamak üzere, toplumcu belediyecilik hareketi olarak tanımlanan bir yerel yönetim programı oluşturulmuştur. Çerçevesi akademisyenler ve uzmanların danışmanlığıyla çizilen bu program, demokratik bir yerel yönetim anlayışının temellerini atmak üzere yapılmış; bu programla, halkın yaşadığı kent üzerindeki söz hakkı sorunsallaştırılarak daha adil ve kapsayıcı bir yerel yönetimin kurulması hedeflenmiştir. Toplumcu belediyecilik yaklaşımının benimsendiği kentlerden biri de Çanakkale’dir. Çanakkale’deki yerel demokrasi anlayışının temelleri bu dönemde atılmıştır. 1968 yılında CHP’den seçilen Reşat Tabak’ın iktidara gelmesiyle birlikte yerel yönetime katılım söylemi benimsenirken bu bağlamda halkın katılımını önceleyen çalışmalar yapılmıştır. Bu sunumda da toplumcu belediyecilik programı incelenirken Çanakkale’de toplumcu belediyecilik şiarıyla demokratik bir yerel yönetimin inşası için atılan adımların izi sürülecektir.” 
(Şebnem Özer)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER