Çanakkale kıyılarında terör?

06.05.2019         tkoc@comu.edu.tr

Bir önceki yazıma aşağıdaki şekilde başlamıştım: "Merhaba arkadaşlar. Bu kez kıyıdan kıyıdan sohbet edeceğiz.

       

 

            Kıyılar özel alanlardır.”

Daha sonra da kıyı alanlarını özet olarak anlatmaya çalışmıştım.

Şimdi yine kıyılarda, Çanakkale kıyılarındayız.

Kıyı alanları bu kadar ilgi çeken ve ekonomik paylaşım kavgalarına konu olan alanlar olduğuna göre daha ayrıntılı açıklamalara ihtiyaç var.

Hangi alan ve/veya konu olursa olsun bizim kişisel, toplumsal, kurumsal bütün ilişkilerimizin temelini Uluslararası sözleşmeler, Anayasa, yasalar, yönetmelikler belirler. Kısacası hukuk belirler.

T.C. Anayasası:

“III. Kamu yararı

A. Kıyılardan yararlanma

MADDE 43- Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.”

Kıyı kanunu (3621):

“Genel Esaslar

Madde 5 – Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır,

Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.

Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.

Bu yasal zemine rağmen fotoğrafta verilen durumu nasıl açıklayabiliriz?

Deniz suyunun bittiği yerden kumsalın başladığını sanmayın. Burada kıyı ekosisteminin bozulması nedeniyle ölmüş canlıların ayrışmaya/kokuşmaya başlamış cesetleri bulunmaktadır...

Bana göre bu bir terördür. Terör tanımı aşağıdaki gibidir:

“terör (Fr. Terreur) Yıldırı. Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma (www.tdk.gov.tr).”

Bu fotoğrafta; insanları yıldırarak kıyıları kullanmalarını engelleme, kıyı ortamındaki canlıları yok etme yani cana kıyma (bu ortamdaki canlılar yok oluyor), kıyı alanının doğal yapısını bozarak bütün halkın malını yakıp yıkma davranışlarının hepsi var.

Siz ne dersiniz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6755

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER