Çanakkale tehlike altında

19.12.2016         

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu gerçekleştirdiği Çanakkale ziyareti sırasında basın mensupları ile bir araya geldi. Bozoğlu Truva Oteli`nde yapılan toplantıda Çanakkale`deki termik santrallerin yarattığı çevre sorunlarına değindi. Bozoğlu termik santrallerin yarattığı hava kirliliği için; `Acil önlemler alınması gerekmektedir` dedi.

 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu Çanakkale`de basın mensupları ile biraya geldi ve Truva Oteli`nde çevrecilerin de katıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumda Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş, CHP İl Genel Meclisi üyesi Hicri Nalbant, Tabipler Odası Çanakkale Şube Başkanı Dr. Güleda Erensoy da yer aldı. Bozoğlu, burada Çanakkale`deki termik santrallerin yarattığı hava kirliliği, çevresel etkiler ve bilgilerin yer aldığı, istatistiki bilgiler içeren sunum gerçekleştirdi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Bozoğlu, Çanakkale`nin tehlike altında olduğunu belirterek "Acil önlemler alınması gerekmektedir" dedi. Bozoğlu; “TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak Paris İklim Anlaşması sürecini takip etmekte ve daha sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak için çalışmalar yapmaktayız. Türkiye iklim değişikliği ile mücadele ile ilgili yaptığı çalışmalar arasında ulusal bildirimler yayınlamak da yer almaktadır. Ülkemiz en son İklim Değişikliği 6. Bildirim Raporunu yayımlamıştır. Bu rapor referans alındığında 320.763,5 Kton CO2 olan emisyon miktarı enerji kaynaklıdır ve toplam emisyonun yüzde 67,8’i gibi yüksek bir dilime sahiptir. Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde sera gazı emisyonlarını düşürebilmek adına fosil yakıt tüketimine dayalı enerji üretiminden kaçınmak gerektiği açıkça görülmektedir. Ayrıca Oil Change International’ın Kasım 2016 yayımladığı Karbon Kapanı; Paris Anlaşmasının altında yatan kömür finansı raporuna göre Paris Anlaşması’nın hedeflerinin yerine getirilebilmesi için henüz açığa çıkmamış fosil yakıtların yeryüzüne çıkarılmaması gerekmektedir. Enerji üretimin büyük bir payı olan termik santraller ise fosil yakıt kullanması sebebiyle bu emisyonuna büyük katkı sağlamaktadır. Buna rağmen planlanan projelere bakıldığında ülkemizde yapılması planlanan bir çok termik santral projesi bulunmaktadır” dedi. 


Çanakkale ormanlarının bin 798 futbol sahası alanında termik santral

Bozoğlu, "Çanakkale bölgesi özelinde bakıldığında, planlanan termik santral projelerinin yoğunluklarına bakıldığında sağlıklı bir planlama sürecinin yürütülmediği görülmektedir.  Mevcut termik santrallere ek olarak 18 tane termik santral daha planlanmaktadır. Çanakkale ilinde yapılacak olan termik santrallerin kaplayacağı toplam ormanlık alan miktarı yaklaşık 1339 hektar yani yaklaşık 1798 futbol sahası olarak verilmiştir.Planlanan santrallerin ÇED raporlarında kesilecek ağaç miktarları net olarak belirtilmemiştir. Yalnızca planlanan 3 santral projesi kapsamında kesilecek ağaç miktarı 48.449 adet olarak verilmiştir. Diğer termik santrallerin de ormanlık alanda yapılacağı bilinmesine rağmen bu konuda herhangi bir açıklama ÇED raporlarında bulunmamaktadır.Çanakkale ilinde termik santraller için kullanılacak olan orman miktarı yaklaşık olarak 96408 ton CO2 tutma kapasitesine ve 2410.2 ton Oksijen üretme kapasitesine sahiptir. Ayrıca termik santralde yakılacak kömürden elde edilecek 1 MWh elektrik üretimi için 1 ton CO2 havaya salındığı öngörülmüş olup bu kapsamda Çanakkale İlinde planlanan santrallerin tamamının işletmeye geçmesi ile birlikte yılda salınacak CO2 miktarı 104 milyon 375 bin ton olacaktır. Sera gazlarının salınım miktarları artarken aynı zamanda yutak alanlar olan ormanların azaltılması sera gazı emisyonlarında ciddi artışlara sebep olacaktır. Çanakkale’de  yapılması planlanan ve mevcut termik santrallerin ÇED raporlarına göre Çanakkale’de yılda 39 milyon 794 bin 192 ton kömür yakılması planlanmaktadır. Bu miktar kömürün yakılması ile birlikte yılda 6 milyon 843 bin 912 ton kül açığa çıkacaktır. Bu denli yüksek miktarda oluşacak olan küllerle ilgili bir kümülatif etki çalışmasının yapılmadığı raporlarda açıkça görülmektedir." 
(Atakan Alkış)

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
Tüm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun