Ceylan "AKP eğitim sistemini tahrip etmiştir"

29.08.2019         

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ve eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan; "17 yıllık AKP iktidarında 7 kez Milli Eğitim Bakanı 15 seferde eğitim sistemi değişmiştir. Eğitim sisteminin kuşkusuz ki en büyük mağdurları eğitim çağındaki çocuk ve gençlerimiz ile aileleridir" dedi.

 CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, eğitim sistemin ile ilgili değerlendirme yaptı. AKP’nin laik, demokratik, bilimsel, eğitimin köküne kibrit suyu döktüğünü söyleyen Milletvekili Ceylan, KYK bütçesinden devlet, dini vakıfların yurtlarına yemek ve barınma yardımı yapacağını ifade etti.  CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan; “Her eğitim öğretim döneminin başında eğitime ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapılır ve AKP 17 yıldır yaptığı gibi eleştirileri görmezden gelerek sözüm ona ‘Eğitimde Devrim’ yapmaya devam eder. 17 yıllık AKP iktidarında 7 kez Milli Eğitim Bakanı 15 seferde eğitim sistemi değişmiştir. AKP’nin dindar ve kindar nesiller yetiştirmek adına yap-boz tahtasına çevirdiği eğitim sisteminin kuşkusuz ki en büyük mağdurları eğitim çağındaki çocuk ve gençlerimiz ile aileleridir” dedi. Milletvekili Ceylan; “Ne var bunda’ denilebilir fakat devletin gençleri cemaatlerin kucağına atması, ilerde ülkemizin yeni sorunlarla karşılaşmasına yol açabilir’ dedi. 

 
“İktidar, her başarısız sözde reform girişimi sonrası yeni bir reform projesi açıklıyor”
Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Saray rejiminin hedeflerine ulaşmak için kendisi gibi düşünen bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediğinden bahsederek; “AKP’nin üzerinde en çok tepindiği ve tahrip ettiği alanların başında ülkemizin eğitim sistemi gelmektedir. Saray rejimi, önüne koyduğu hedeflere sorunsuz ulaşabilmenin, yeni kuşakları kendi dünya görüşü ile eğitmekten geçtiğini biliyor ve adımlarını ona göre atıyor.  İktidar, her başarısız sözde reform girişimi sonrası yeni bir reform projesi açıklıyor ve kendi başarısızlığını, eğitimin tamamen dinselleştirilmesi ve özelleştirilmesi için atacağı yeni adımların gerekçesi haline getiriyor” dedi.  

“Uygulanan müfredat ile laik bilimsel eğitim anlayışından uzaklaşan bir eğitim sistemi hayata geçirilmiştir”
Milletvekili Ceylan, yandaş devşirmede yoksulların hedef alındığını belirterek; “AKP döneminde 17 yılın sonunda eğitimin dinselleştirilmesi ve yoksul halk çocuklarına İmam Hatipler ve ‘Değerler Eğitimi’ adı altında ve uygulanan müfredat ile laik bilimsel eğitim anlayışından uzaklaşan devlet okullarından başka bir seçeneğin bırakılmadığı bir eğitim sistemi hayata geçirilmiştir. Uyguladığı bu politikalar ile borçlanarak da olsa çocuklarını özel okullara gönderebilenler için kısmen bilimsel bir eğitimin hala varlığını koruduğu ülkemizde ülkenin yoksullarına eğitimin çöktüğü devlet okullarından başka bir seçenek bırakılmamıştır” dedi. 
 
“AKP eğitim politikalarını gerici dinci vakıf ve cemaatlere teslim etmiştir”
Ceylan, eğitim politikalarının dinci vakıf ve cemaatlerin etki alanına terk edildiğini, şimdi de bu yapılara kaynak transferi için yeni yöntemler geliştirildiğini belirterek; “Kendine militan yetiştirme hevesi ile ‘dindar nesiller yetiştirme’ yolunda mesafe kat eden AKP eğitim politikalarını gerici dinci vakıf ve cemaatlere teslim etmiştir. 5 Kasım 2017 tarihli resmi gazetede 30234 sayı ile yayınlanan yönetmelik,  Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasları düzenlemek maksadıyla çıkarıldı” dedi. 
 
“İktidar FETÖ terör örgütünün yerine başka cemaatleri ikame etme arayışına başlamıştır”
Ceylan; “Ancak 15 Temmuz Kanlı Darbe girişiminden yeterli dersi almamış olacak ki iktidar FETÖ terör örgütünün yerine başka cemaatleri ikame etme arayışına başlamıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim yurtlarına ‘beslenme ve barınma’ yardımı adı altında ciddi bir kaynak aktarmaktadır. Gençlerinin barınma sorununu çözmesi gereken devlet bu sorumluluğunun gereğini kendisi yerine getirmesi gerekirken, gençleri çeşitli vakıf ve cemaatlerin kucağına atarak tehlikeli bir yol izlemektedir. Yayınladıkları yönetmelikle dini vakıflar eliyle cemaatlere yeni bir nemalanma alanı yaratılmış oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yeni yönetmeliğiyle artık Ensar, TÜRGEV, TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti gibi dini vakıflara öğrenci başına bütçeden para aktarılabilecek” dedi.

“KYK yurt standartlarına göre 200 TL ile 340 TL arasında değişen bir ücret tarifesi açıklandı”
Ceylan; “Edindiğimiz bilgilere göre bu yurt binası 49 yıllığına İlim Yayma Cemiyetine devredilmiş. Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Biga’da kamunun yurt kapasitesi yeterli midir ki bu yurt kamu tarafından işletilmek yerine bu cemiyete devredilmiştir? 49 yıllık kullanım karşılığında bu cemiyet ne ödeyecektir?  KYK yurtlarının aylık ücretlerine zam geldi ve yurt standartlarına göre 200 TL ile 340 TL arasında değişen bir ücret tarifesi açıklandı. KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize her ay 420 TL beslenme katkısı veriliyor ve bu direk olarak öğrenciye yapılıyor. Yayınlanan yönetmelik ile öğrenci başı İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR gibi vakıflara milyonlarca lira kaynak aktarılacak. Üstelik bu ödeme öğrencilere değil söz konusu yapıların banka hesap numaralarına yapılacak. Bu yapıların yurtlarının olduğu bölgelerde faaliyet yürüten özel yurt işletmelerinin bunlarla rekabet etme olanağından hiçbir şekilde bahsedilemez. Hem yurt işletmecileri ile haksız bir rekabet ortamı yaratılmakta hem de bu yapılara aktarılan kaynakla kamunun yapabileceği yurtlardan vazgeçilmiş olmaktadır. Ülkemizde öğrencilerin devlet eliyle tarikat ve cemaat yurtlarına nasıl itildiğinin son örneği sanırım Biga’da yaşanan örnek olarak tarihe geçecektir” dedi. 
(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER