DİLEK AĞACI

24.09.2017         

Dileklerimiz. Yaşamda en büyük çıkmaz nedir?Herkes farklı bir cevap verecektir.Herkesin çözümü kendisine özgüdür ne kadar çok farklı reçete olsa da?. Özet olarak üç temel noktaya değinmek gerekir belki de..

 

 
İstemek, sevmek ve yapmak …..
İstemek irade koymakla ilişkilidir.
Gerekli çabayı göstermek ve bir amaç belirlemek gerekir.Hani şu klasik söylemde hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez ifadesi.
Sonra sevmek.
İstediğimiz şeyi çoğunlukla severiz ya da sevdiğimiz şeyi isteriz. Her zaman zor olan yapmaktır. Çünkü duygu ver düşünceler bizi her planda geriye çekmeye engel koymaya hazırdır.
Demek ki yapmak çoğunlukla zihinsel engellerimiz nedeniyle zorlaşır.
O halde düşünce şeklimizi analiz edip bir düzene koyma gerekliliği doğuyor demektir. Çünkü beden sağlıklı bir zihne her zaman uyum gösterir. Beden ne zaman hastalanır ya da geriye çekilir? Zihin aynı anda iki farklı komut birden verdiğinde ve bir karmaşa yaşandığında.
Zihnin kaygıları çoğunlukla olumsuz olana odaklanma ile ilişkilidir.
Hiç birimiz yaşamda mükemmel varlıklar değiliz ve daha iyi ya da daha az iyi yaptığımız şeyler olabilir.
Ancak yaşamda neyi beslerseniz o büyür. İyi yapabildiğimiz şeylere odaklanırsak o alanı beslemiş oluruz ve çoğunlukla düşünerek hiçbir şey çözümlenmeyecektir.
Tabii bir diğer sorun da duygularımız incinme korkularımız, başarısızlık korkularımız, reddedilme korkularımız, aynı olumsuzlukları tekrar yaşamak istememe gibi pek çok devreye girdiğinde eyleme geçmek bir o kadar da zorlaşır.
Çoğunlukla rasyonel planda değil de içgüdüsel planda yaşıyoruz.
En alt plandan en üst plana doğru hisler olumsuzdan olumluya  Dr.David Hawkins’İn ifadesiye,şu  şekilde hareket ediyor.
*İçe  kapanıklık, hiç hissetme,paranoya,psikoz,sahte gurur, tehlikeli kişilik.(yok edici,utanç,öfke,nefret)
*Gaddar,kinci,günahkar, suçlu hissetmek.
*Çaresizlik,umutsuzluk,suçlayıcı, apati , yoksulluk ve yoksunluk hissi,bitkinlik, başkalarına bağımlılık.
*Trajik,memnuniyetsiz,depresif,göz yaşı,depresyon,bağımlılık,kayıp yaşam.
*Tutsak,korku,ceza,kıskanma,endişe,totaliter yönetim , kurtarıcı beklentisi.
*Kıskançlık,arzu,hayal kırıklığı,para,prestij ve güç kazanma arzusu.
*Kızgınlık,şiddet,saldırganlık,çabuk parlayan,kavgacı, abartılmış arzuların çaresizliğini yaşama.
*Mağrur,şişkin ego,talepkar,toplum onaylı,şiddet meslekleri,dışsal güçle övünç,abartılı milliyetçilik,politik ve dinsel değerleri yükseltmede abartı,duyguları ve duygusal problemleri yok sayma.
*Güç, cesaret, olasılıklı,özeleştiriye açık,yeniyi deneyebilen,gelişime açık,üretkenliğe geçiş.
*Nötr, güven,deneme ve tatmin,içsel gücün ve güvenin başlangıcı,özgürlükçü yargılamayan,
*İstekli, umutlu,teşvik eden, optimist,açık fikirli,dost,bütüne katkıcı,yeniden alt seviyelerden başlamaktan rahatsız olmayan,yüksek özsaygı.
*Affedici,uyumlu,kabulcü,çözümcü,güçlü özdisiplin,eşitlik içinde çeşitliliğe saygılı.
*Soyut kavrama,objektif ve rasyonel,karmaşığı kolay özümseme,sentezci, felsefi yaklaşım.
*Sevgi,aşkınlık,zararsızlık(savunmasızlık)hızlı gelişen,globalleşen,sezgi gücü,duygudan bilince geçiş.
*Haz alma,dinginlik,kabullenme,yüksek enerji,uç denemeler,
*Dinginlik, bilgelik, kendini gerçekleştirme.
Acaba hangi düzeydeyiz?

8029
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER