Demir; "Vergi affı için araçlarınızı hurdaya çıkartın"

06.06.2017         

Çanakkale Şoförler Odası Başkanı Ali Demir, Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Garaj İşletmesine 1997 ve daha eski model araçların vergi affı kanunundan yararlanarak hurdaya çıkartmaları için çağrıda bulundu.

 

Çanakkale Şoförler Odası Başkanı Ali Demir “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27 Mayıs tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Demir, kanundan yararlanmak için esnaf odasına bağlı şoförlerin eski araçlarını hurdaya çıkartmaları için çağrıda bulundu.   

Demir, vergi affı ile ilgili çıkartılan kanun hakkında; “Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile model yılı 1997 veya daha eski olan araçların piyasadan çekilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 27 Mayıs tarihinden itibaren 31 Aralık tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerin Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21’inci maddesinin 4 numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden, gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31 Aralık tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31.12.2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edilmesi, imkânı getirilmiştir” açıklamasını yaptı.
 
“Aftan yararlanmak isteyenler araçlarını hurdaya çıkartsın”
Demir, aftan yararlanmak isteyen şoförler için; Ayrıca, noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığı halde adlarına kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlamaları ve bu madde de öngörülen diğer şartları da yerine getirmeleri halinde getirilen imkândan yararlanabileceklerdir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle belgelemeleri halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 4’te 1’inin 31 Aralık  tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir denilmektedir. Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Garaj İşletmesine ait Yediemin deposunda bağlı bulunan, 1997 ve daha eski model araçların ‘motorlu bisiklet. motosiklet, taksi, kamyonet, kamyon, otobüs ve benzeri gibi araçlar’ araç sahipleri tarafından, yukarıda bahsi geçen kanundan yararlanılarak hurdaya ayırsınlar” dedi. 
(Atilla Akın)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER