Demokrat

11.02.2015         tsavas@comu.edu.trDemokrasinin yalnızca oy almak ve vermek demek olmadığını içselleştirerek yaşam biçimi haline getirmek, ama nasıl?
Bir toplumda demokratik işleyiş nasıl sağlanabilir? Demokrasi antik Yunan`a dayanıyor dayanmasına da o günden bu güne uygarlığın muazzam bir birikimi var. Yani antik Yunan`da olan uygarlık birikimini günümüzle kıyaslarsak devede kulak bile değil. İşte bu birikimden nasiplenen toplumlar günümüz uygarlığını oluşturmaktadırlar. Bu uygarlık bireyin özgürlüğü temeline dayanmaktadır. Uygar toplum, bireyin özgürlüğünün sınırının diğer bir bireyin özgürlüğü olduğu kabulüne göre işler. Kurallar buna göre belirlenir. Kurallar yani hukuki mevzuat toplumsal mutabakatı yansıtır. Bu mutabakatta toplumdaki her bir siyasi anlayış eşit düzeyde temsil edilir; ister çoğunluk olsun ister azınlık...
Elbette ki demokratik bir toplumsal işleyişin sağlanabilmesi için bireylerin demokratik "mantalite" ile davranmaları gerekir. Yani toplumun eğitimli olması, toplumsal yaşayışı kolaylaştırmak üzere oluşturulan tüm bileşenlerin hedefini ve amacını bilmesi ve yer aldığı her bir bileşen içerisinde buna göre davranması gerekir.
Nedir bu bileşenler?
Devlet aygıtının işleyişini sağlayan tüm örgütlenmeler ile bireylerin devlet aygıtı dahilinde işleyen ancak otonom olan örgütlenmeleri...
Aslında otonom örgütlenmeler devlet aygıtının işleyişini denetlemek üzere oluşturulurlar. Elbette ki demokratik toplumlarda her bir bireyin devleti sorgulama ve denetleme hakkı toplumsal mutabakata dahildir. Ancak bir bireyin devlet aygıtının tümünü denetlemesi olanaksız olduğu için sivil örgütlenmeler vasıtasıyla bu iş yürütülür. Her bir örgüt genellikle devlet aygıtının belli bir parçası üzerinde özelleşmiştir. Bu anlamda uzmanlaşma denetimi kolaylaştırır. Demokratik toplumlarda bireyler birçok sivil örgüt içerisinde yer alarak devlet aygıtının birçok noktası üzerinde denetim yaparlar.
Diyeceksiniz ki sivil örgütlenmeler ilgili konuda örgütlenenlerin haklarını korumazlar mı? İşte bundan daha iyi bir denetim mekanizması mı olur; örgütler üyelerinin haklarını korurken denetim görevi de yaparlar.
Tabi öte yandan devletin işleyişini denetleyen ancak devlet aygıtına dahil mekanizmalar da vardır. Olmalıdır da! Aksi takdirde devletin bir bölümünü ele geçirenler mutabakatı bozarak devleti yalnızca kendi anlayış ve düşünceleri dahilinde çalıştırabilirler. Tek bir siyasi grubun lehine işlemeye başlayan devlette diğer siyasi gruplar mağdur edilirler. Şu anda ve geçmişte Türkiye`de olduğu gibi...
İşte örgütlü toplum bunun için önemlidir. Örgütlü toplum demokratik işleyişin olmazsa olmazıdır.
Peki bu sivil örgütler birbirlerini daima desteklerler mi? Hayır, onlar arasında da bir rekabet bulunur. Ancak bu rekabet vahşi değildir. Demokratik bir rekabettir. Bunun dışına çıkan ve davranan örgütler tepki çekerler.
Ancak bizim gibi demokrasisi kör ve topal olan ülkelerde sivil örgütler devlet tarafından kontrol edilmeye çalışılırlar. Devlet sivil örgütlerin işleyişini elbette ki denetler. Ancak bizde durum bu denetimin biraz daha ötesindedir. Özellikle devlet aygıtını işletmek üzere direksiyona geçen iktidarlar yalnızca kendi siyasi anlayışlarını egemen kılmaya çalışırlar. Yani muhalefete, dolayısıyla denetlenmeye tahammül edemezler. Tabi bizde olur bunlar. Bu durum demokratik bir bakış açısı değildir. Ve görülmüştür ki muhalefete tahammülsüzlükle açıklanabilecek olan toplumsal mutabakatın iktidar lehine bozulması toplumsal barışı zedeler. Ve böyle ülkelerde insanlar, ister devlet olsun ister sivil, tüm kurum ve kuruluşlarda iş yapmak yerine kavga ederler. Hele ki söz konusu toplumlarda tartışma kültürü de gelişmemiş olduğundan bu durum daha da vahimdir.
Velhasıl demokrasi herkesin lehinedir. Ancak demokrasi kolay elde edilmiyor. Hele ki demokrat demekle kimse demokrat olmuyor.
Hatta tam tersine, demokratım diyenlerden korkacaksın...

1864

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

Yazarın daha önceki yazıları

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
Tüm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun