Derin hizmet/ihanet…?

22.05.2017         tkoc@comu.edu.tr

Anlamaya çalışıyor ve anladıklarımı da sizler ile paylaşıyorum.

 

 
Yaşamım, ülkem ve dünyadan doğru yaşananları anlamaya çalışıyorum. Bu çabamda öğrendiğim “Celladına aşık olmak” kavramı pek çok şeyi açıklıyor.
Öncelikle emperyalizm kendisi açısından geçici olsa da başarılıdır. Dünyanın ve yaşamın yok olmasına neden olsa da sömürüsünü arttırarak devam ediyor. 
İşte can alıcı nokta budur. Emperyalizmin doğaya, yaşama, insanlığa aykırı olduğu bu kadar açık iken nasıl oluyor da sömürüsünü devam ettirebiliyor.
Bunun anlamak için emperyalizmi destekleyen yerel halkın düşünce yapısına bakmak gerekir. Tarihi gerçekler gösteriyor ki emperyalizm yerelde milliyetçi ve dindar kesim ile iş birliği yaparak sömürüsünü devam ettiriyor.
Bana göre hem çelişki hem de açıklama burada gizlidir. Salında gizli değildir ama yerel maşaları zamanla dönüştükleri için gerçekleri göremezler/görmek istemezler. Bundan hareketle kendilerini milliyetçi diye tanımlayanlar emperyalizmin maşası olduklarında kelimenin tam anlam ile vatana ihanet etmiş olurlar.
Evet, yanlış duymadınız; kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan kesimler emperyalizmin hizmetine girdiklerinde vatana ihanet etmiş olurlar. Çünkü emperyalizmin yani sermayenin vatanı ve/veya milleti yoktur. Sermayenin temel hedefi nerede olursa olsun kar etmek yani daha fazla sömürmektir.
Emperyalizm nasıl olurda vatansever insanı emperyalizme hizmet edecek milliyetçi haline getirebilir?
Sanırım bunun pek çok yolu vardır ama her halde en yaygın yolu komünist, solcu, hain, terörist ve başka kavramlar ile oluşturduğu hayali düşmanlar ile “milliyetçi” sorgulamadan emredileni yapan “faşist” haline getirilir.
Bu nedenle emperyalizm milliyetçiliği körükleyip faşizm haline getirerek sömürüsünü derinleştirir. Bu aşama aynı zamanda sömürülen ülkenin bütün değerlerinin emperyalizme satılması aşamasıdır.
Böylece emperyalizm kendisi ile işbirliği içindeki “milliyetçi” kesime ülkesini kendi elleri ile sattırmayı başarmıştır. Bu süreçte “milliyetçileri” organize eden/gaza getiren aracılardan bazıları zenginleşmiş ama “milliyetçilerin” pek çoğu da hüsranları ile baş başa kalmıştır.
Olay bu kadar mı?
Elbette HAYIR…
Emperyalizmin bir başka maşası ise inançlı insan iken “dinci” hale getirilen kişilerdir. Hangi inanca ait olursa olsun inananlar emperyalizm için sömürüsünü devam ettirmek için kullanılan maşadan başka bir şey olamazlar. Çünkü emperyalizmin/paranın dini imanı yoktur. Bununla birlikte emperyalizm “dinci” haline getirdiği inananları;
Din elden gidiyor.
İnancımıza saygısızlık ediyorlar.
Bunlar dinsiz.
Bunlar …. dininden/mezhebinden.
Namus elden gidiyor.
… ve benzeri pek çok malzeme ile emperyalizmin maşası olarak kullanır.
Benim bildiğim kadarı ile din ve milliyet adına terör yapan örgütlerin hepsinin emperyalizm tarafından kurdurulduğu ortaya çıkmıştır. En yakın örnekler Ek Kaide ve IŞID terör örgütleridir. Emperyalizm bezen bu işi doğrudan kendisi yapar bazen de sömürge ülkelerindeki diktatörlerine yaptırır.
Bundan hareketle ne oluyor?
Din adına iş yapıyor görüntüsü altında emperyalizmin çıkarları doğrultusunda iş yapılıyor. Diğer bir ifade ile din emperyalizmin çıkarları için kullanılıyor.
Özetle dostlar emperyalizm milliyetçilik ve dini çıkarları için kullanıyor.
İşte bu nedenlerle sevgili dostlar çoğu zaman vatan, millet, din, iman diye kaba gürültü yapanlar aslında bilerek ya da bilmeyerek emperyalizme hizmet ediyorlar.
Daha açık ifade etmek gerekirse emperyalizm milliyetçi olduğunu iddia edenlere vatanı, dindar olduğunu iddia edenlere ise dini sattırıyor.
Evet, evet kesinlikle sattırıyor.
İyi ama o zaman milliyet ya da din adına emperyalizmle iş birliği yapan diktatörcükler güçlenerek emperyalizmin çıkarlarına ters düşecek noktaya gelmiyorlar mı?
Emperyalizm bu kuklalar ile işi bittiğinde ya da en ufak bir tehlike gördüğünde hemen o ülkeye “demokrasi” yani yeni bir aracı kukla getiriyor.
Geriye ne kalıyor?
Emperyalizm sömürüsüne yeni kuklalar ile devam ediyor.
Halklar ölüyor ve/veya sömürülüyor.
Milliyet ve/veya din adına hizmet ettiğini iddia edenler ise inançlarına ihanet etmenin utancı ile baş başa kalıyorlar.
Derin hizmet/ihanet ikilemi devam ediyor.
Perdelenen oyun budur ve artık bu oyunun görülerek antiemperyalist mücadelenin gerçekleştirilmesi zamanı gelmişte geçiyor.

9027

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER