Devlet adına tehdit!

20.02.2017         

Eşit koşullarda yaşadığımız/yaşamamız gereken, hepimize ait olan devlet adına o erki elinde bulunduranlar tarafından tehdit ediliyoruz!

 

 

Tehdit neden?

Önümüze koydukları iki kelimelik tercihi teke düşürmek için.

Devlet erkini elinde bulunduranlar ülkenin geleceği için doğru, sağlıklı kararlar alıyor ve bunu halkın tercihine sunma gereği duyuyorsa karar verici olanları ne diye tehdit eder?

 

‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyebiliriz çünkü iki tercihi onlar koydu önümüze.

Devlet hepimizin değil mi?

‘Evet’ diyecekler ayrı, ‘Hayır’ diyecek olanlar ayrı devletlerin yurttaşı mı ki, düşmanlaştıran bir yaşam biçiminin zemini yaratılıyor?

**

Bir başsavcı vekili Devlet adına o devletin yurttaşını neden tehdit eder veya tehdit gereği duyar?

O savcının çocukları, eşi, yakınları ‘neden halkımızı tehdit ediyorsun’ diye sormuyorlar mı?

Aynı tarzda hareket eden bir politikacıya, devletin kaymakamına, valisine, bürokratına da aynı sorular yakınları tarafından sorulmuyor mu?

Benim çocuğum, bir yakınım, bir arkadaşım bunu yapsa sorarım.

Neden?

Beraber yaşadığımız/yaşayacağımız bir ülkede o ülkenin yurttaşlarına farklı düşünüyor diye haksızlık yapıldığı için!

Devlet erkini elinde bulunduranlar yetki aldığı yurttaşı tehdit edemez.

Çünkü DEVLET hepimizin

Devlet ailedir, aile gibidir.

Ailede mirasçılar arasında ayırım yapıldığında, baba çocukları arasında ayırım yaptığında, birilerine mirasın fazlasını ya da tamamını sunup diğerlerini bundan mahrum ettiğinde o aile karışır, dağılır, aile fertleri arasına nifak girer, düşmanlık başlar.

Devlet mirastır, hepimiz devletin mirasçılarıyız.

**

İki tercih önümüze koyuluyor.

Tercih hakkı bizim.

Bu hakkı adaletli, saygın bir ortamda kullanmak ta özgür bireyler olarak bizim hakkımız.

İki alternatiften birini tercihe zorlanmanın, bu konuda itham edilmenin, tehdit edilmenin bizi taşıyacağı nokta kavgadır, karmaşadır.

 

İki tercihten biri ‘Dünyanın sonu mu?’

Değilse bu tehdit niye?

Türkiye siyasi hayatında örnekleri mevcuttur, devlet erkini elinde bulunduranlar kendi istekleri doğrultusunda yurttaşı ne zaman tehditle buluşan tercihlere zorlamışsa mutlaka tersi olmuştur.

Önemli olan emanet edilmiş erk değil, Devlettir, mirasın mirasçılara eşit ve adaletli paylaşımıdır.

 


5867
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER