ELDER KDM Başkanı Erdoğan; "İstismarı affettirmeyeceğiz!"

08.02.2019         

Çanakkale Kadın El Emeği Derneği Kadın Dayanışma Merkezi (ELDER KDM) tarafından, çocuk istismarına, tecavüze ve erken evliliğe yönelik basın açıklaması yapıldı. ELDER KDM Başkanı Fatma Erdoğan; "Hiç kimse, hiçbir milletvekili, çocuk istismarcılarına affı, aklına da meclis gündemine de getirmesin. İstismarı affettirmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

 Çanakkale Kadın El Emeği Derneği Kadın Dayanışma Merkezi (ELDER KDM) tarafından, çocuk istismarına, tecavüze ve erken evliliğe yönelik basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına, ELDER KDM Başkanı Fatma Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kadınlar katıldı. ELDER KDM Başkanı Erdoğan, tecavüzü, erken, zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmediklerini söyledi. Cinsel istismarın suç olmaktan çıkarılamayacağını söyleyen Erdoğan, çocukların evlendirilmesinin kesinlikle suç olduğunu belirtti. Herhangi bir çocuğun evlendirilmesinin, bir ‘şiddet eylemi’ olduğunu ifade eden Erdoğan; “Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz. Cinsel istismar her hangi bir koşulda suç olmaktan çıkarılamaz. Çocukların evlendirilmesi her koşulda suçtur. Söz konusu düzenleme bir cezasızlık hali olduğu gibi çocuk istismarcılarına ve erken yaşta evlilik yanlılarına cesaret ve teşvik sağlamaktadır. Bir çocuğun evlendirilmesi şiddet eylemidir” dedi. Konuşmasında, erken yaşta ve zorla evlendirilmenin resmi ve dini nikahı da kapsayacak şekilde Ceza Kanunu`nda hiçbir yasal boşluğa yer vermeden suç olarak düzenlenmesi gerektiğini belirten ELDER KDM Başkanı Erdoğan; “Tecavüz ve istismarcıları cezasızlaştırmaya çalışmaktan derhal vazgeçilmeli, bu konuya ilişkin bir af düzenlemek yerine, çocukları cinsel davranışa yönlendiren, buna kolaylık sağlayan, teşvik eden ve zorlayan kişilerin cezalandırılmasına ilişkin düzenleme derhal yapılmalı, erken yaşta ve zorla evlendirme resmi ve dini nikahı da kapsayacak şekilde Ceza Kanunu`nda hiçbir yasal boşluğa yer vermeden suç olarak düzenlenmelidir… Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne Çanakkale`den sesleniyoruz; Hiç kimse, hiçbir milletvekili, çocuk istismarcılarına affı, aklına da meclis gündemine de getirmesin. İstismarı affettirmeyeceğiz!” dedi. 

 
“Çocukların evlendirilmesi her koşulda suçtur”
Çanakkale ELDER KDM Başkanı Fatma Erdoğan; “Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz. Cinsel istismar her hangi bir koşulda suç olmaktan çıkarılamaz. Çocukların evlendirilmesi her koşulda suçtur. Söz konusu düzenleme bir cezasızlık hali olduğu gibi çocuk istismarcılarına ve erken yaşta evlilik yanlılarına cesaret ve teşvik sağlamaktadır. Bir çocuğun evlendirilmesi şiddet eylemidir. Cebir, şiddet ve tecavüz yoluyla, zorla evlendirmeyi bir istisna olarak tanımlamak, cinsel istismar ve erken yaşta evliliğin her koşulda cebir, şiddet ve tecavüz içeren bir zorlama durumu olduğunu inkar etmek demektir. Ceza kanununa göre çocukların fiziksel, cinsel veya duygusal yönden istismarı hakkında ihbar yükümlülüğünü tanımlamaktadır ve bu ihbarda bulunmayan kişilere ceza düzenlemektedir. Oysaki önerge, bu maddenin aksine çocuğun istismar suçunda sadece faile değil, suçu azmettirenler veya işlenişine yardım edenlere ceza affı getirmeyi planlamaktadır. Bu durumun çocuk istismarını görmezden gelmeyi teşvik ettiği açıktır. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismarına Karşı Korunması Sözleşmesi`nin 14’üncü maddesi gereği, devlet, faillerin değil, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri almakla yükümlüdür. Failleri cezasız bırakmayı değil, suça ilişkin etkin bir soruşturma, kovuşturma yapmayı ve asil suçtan zarar görenin yanında olmayı hedeflemelidir. Tecavüz ve istismarcıları cezasızlaştırmaya çalışmaktan derhal vazgeçilmeli, bu konuya ilişkin bir af düzenlemek yerine, çocukları cinsel davranışa yönlendiren, buna kolaylık sağlayan, teşvik eden ve zorlayan kişilerin cezalandırılmasına ilişkin düzenleme derhal yapılmalı, erken yaşta ve zorla evlendirme resmi ve dini nikahı da kapsayacak şekilde Ceza Kanunu`nda hiçbir yasal boşluğa yer vermeden suç olarak düzenlenmelidir… Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne Çanakkale`den sesleniyoruz; Hiç kimse, hiçbir milletvekili, çocuk istismarcılarına affı, aklına da meclis gündemine de getirmesin. İstismarı affettirmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.
(Baykal Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER