ERGENLİKTE ARKADAŞLIK

26.04.2019         

Yaşam dönem özelliği nedeniyle ergen birey, çocuk olma ile genç olma arasında ciddi bir kimlik arayışı içerisindedir.

 Ailesinin ve çevresinin ona bu anlamda yaklaşımları çoğu zaman bu arayışı kaygıya dönüştürür. Kendine yeni bir kimlik yaratma arayışındaki ergen için bir guruba ait olmak ve akranları çok önemlidir. Arkadaşlarının hayat görüşleri ve söylemleri anne babasının söylemlerinden çok daha önemlidir. Arkadaşlarının zorbalıklarını bile tolere edebilecek hatta onlarla suç işleyebilecek düzeyde bağlılık hissedebilir. 

Genel hatlarıyla ergenlikte arkadaşlığın özellikleri aşağıdaki gibidir;
1)Arkadaşlarının kendisi için ne düşündüğü çok önemlidir.
2)Kendi aralarında arkadaş grupları vardır.
3)İlgilerini ve giyim tarzını arkadaş grubuna göre ayarlarlar,
4)Aynı cinsiyetteki yakın arkadaşlarla birlikte olmak ister.
5)Erkekler aralarında cinsellik ve kızlar hakkında daha fazla konuşurlar.
6)Erkeklerin kurdukları gruplar daha kalabalıktır, ilişkiler yüzeyseldir.
7)Kızların grupları daha küçüktür, ancak ilişkiler daha sıkıdır.
8)Aile içinde geçimsizlik ya da şiddet varsa, ergenler arkadaş grupları yerine çeteleşmeye yönelirler.
9)Ergenliğin ortalarına doğru karşı cinse olan ilgi artar.
10) Ergen karşı cinsin dikkatini çekmek için dış görünüşüne dikkat eder.
11)En sevdiği arkadaşı başka biriyle arkadaşlık ederse kırılır.
12)Bir yandan başarılı olmak, beğenilmek ister, diğer yandan başarılı olduğunda arkadaşları arasında, alay edileceği endişesine kapılır.
13)Onura ve başarıya paradan çok değer verir.
14)Bir an bile düşünmeden kendini ortaya atabilir.
15)Bir lidere körü körüne bağlanabilir, bir yandan da bütün liderlere ve yetişkinlere karşı çıkar.
16)Bağımlı olabilir.
17)Düşüncelerinin ve değerlerinin önemsenmesini ister.
18)”Kimse beni anlamıyor” düşüncesi yaygındır.
19)Eli açık ve iyilik severdir,
20)Çabuk güvenir ve bağlanır.
Yukarıda okuduklarınız sizi belki sizi endişelendirebilir. Çocuğunuzun ergenlik döneminde yaşaması muhtemel akran sorunlarının önceden önlenebilmesi için okul çağı döneminden itibaren bir sanat ve spor alanına yönlenebilmesine destek olabilirsiniz. Sanatçı yada sporcu kimliğini yeterince içselleştiren çocukların, arkadaş konusunda seçici davranması ve özellikle ergenlik döneminde edinebilen kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi  daha kolay olacaktır.

6876

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER