Eceabat Aile Sağlığı Merkezi'nde 'mobing' kaosu!

07.03.2018         

Eceabat Şerife Melis Zileli Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Murat Erdem tebliğ edilen 'nöbet çizelgesine' karşı açtığı davada Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 'çizelgenin iptaline' karar verilmesine rağmen, İl Sağlık Müdürlüğü Erdem'e '200 ceza puanı' vererek sözleşmesini feshetti. Hekimin bağlı bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Murat Bolat, üyelerine 'mobing uygulandığı' gerekçesi ile İl Sağlık Müdürü hakkında suç duyurusunda bunacaklarını belirtti. Eceabat?ta kaosa dönen 'nöbet' sorununa tepki gösteren Bolat, "Kamu çalışanı arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

 Eceabat Şerife Melis Zileli Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Murat Erdem, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen 2017 Nisan ayı nöbet çizelgesinin  ‘usul ve yasaya aykırı olduğu’ gerekçesi ile Çanakkale İdare Mahkemesi’ne başvurarak ‘nöbet çizelgesinin iptali istemi’ ile açtığı davayı kazandı.  İdare Mahkemesi tarafından 12 Ocak tarihinde ‘nöbet listesinin iptali’ne karar verilmesine rağmen İl Sağlık Müdürlüğü ‘belirlenen nöbet görevlendirmelerine uymadığı’ gerekçesi ile Dr. Erdem’e disiplin soruşturması açarak, ‘200 ceza puanı’ aldığı gerekçesi ile  ‘sözleşme feshi iptal işlemlerine başlandığı’ açıklandı. Erdem’in üyesi olduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Murat Bolat, Vali Tavlı’ya yazdığı yazıda hukuksuz işlemin sona erdirilerek, sözleşme feshinin iptal edilmesini istedi. Bolat, İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı hakkında suç duyurusunda bulunacakları açıklamasında bulundu. 

 
“Dava konusu işlemin ‘iptaline’ karar verildi”
Aile Hekimi Dr. Murat Erdem İl Sağlık Müdürlüğü nöbet çizelgesinin iptaline yönelik açtığı davada Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 12 Ocak tarihinde, ‘listenin iptali’nin kabulü yönünde karar verilerek; “Hastanesi`nin dava konusu ‘2017 Yılı Nisan Ayı Acil Yardım Hizmetleri Nöbet Listesi`nde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır, Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin ‘iptaline’, dökümü yapılan 314, 70 TL yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen Bin 90 TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesi sonrasında davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge idare Mahkemesi`ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 12/01/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” denildi.
 
Üyemiz sizin yetkiniz ile ‘mobinge’ maruz kalıyor
Erdem’in bağlı bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Murat Bolat, ise Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ya durumu anlatan ve çözüm bulunmasını isteyen bir yazı gönderdi. Yazısında fesih işleminin hukuksuz olduğunu belirten Bolat, üyelerine ‘mobing’ uygulandığını belirterek; “Üyemiz Dr. Murat Erdem, sizin adınız, imzanız ve yetkiniz kullanılarak sözleşme feshiyle tehdit edilmekte ve mobinge uğramaktadır.  Dr. Murat Erdem ile ilgili soruşturmalar ve ilgili mahkeme süreçleri devam ederken, Çanakkale il Sağlık Müdürlüğü tarafından sürecin bitmesi beklenmeden, 200 (ikiyüz) ceza puanını doldurduğu gerekçesiyle is sözleşmesi feshi yazısı yazılmıştır. Bu tavır hukuku ve sağlık çalışanının hakkını hiçe sayan bir tavırdır. Buna rağmen üyemiz tarafından idarenin hukuksuz uygulamasına karşı açılan bir dava geçtiğimiz hafta kazanılmış ve ilgili mahkeme Dr. Murat Erdem `in 60(atmış) ceza puanının iptaline karar vermiştir. Çanakkale ii Sağlık Müdürlüğü birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğumuz bu zamanlarda şahsi sebepler imza ve yetkiniz kullanılarak işlem tesis edildiğine inancımız tamdır. Sizden talebimiz en kısa zamanda ilgililerin bu hukuksuz işlemi sona erdirmeleri ve fesih işleminin iptal edilmesidir. Hukuksuz uygulamalarla devleti milletin karşısında göstermeye çalışmaktadır. Sendika üyemiz Dr. Murat Erdem hakkında yürütülen baskı, sindirme ve işinden etmeye yönelik çabalar sona ermediği takdirde Çanakkale İ Sağlık Müdürü hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘calışana mobing uygulamak’  suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunacağımızı tarafınıza bildirmek isterim” dedi.
(Seçkin Sağlam- Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER