Eğitim İş'ten "Maarif Müfettişliği" davası...

02.01.2017         

Eğitim İş Genel Merkezinin, 652 sayılı KHK'da yapılan değişiklikle getirilen Bakanlık Maarif Müfettişliği Kılavuzuna dava açıldı. Eğitim İş Çanakkale Şube Yönetim Kurulu, açılan dava ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "Henüz daha mesleğin tanımı, görev ve yetkilileri dahi belirsizken mülakat kılavuzu yayınlanarak mesleğe alım yapılmak istenmektedir." denildi.

 652 sayılı KHK’da yapılan değişiklikle getirilen Bakanlık Maarif Müfettişliğine ilişkin olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı  ‘Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzu`na, Eğitim İş Sendikası Genel Merkezi’nden açılan dava ile ilgili Eğitim İş Çanakkale Şube Yönetim Kurulu tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; “Yasada açıkça, Bakanlık Maarif müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmelerinin yönetmelikle düzenleneceği ifade edilmiş olmasına rağmen henüz bu kapsamda bir yönetmelik yayımlanmamıştır. Henüz daha mesleğin tanımı, görev ve yetkilileri dahi belirsizken mülakat kılavuzu yayınlanarak mesleğe alım yapılmak istenmektedir.” denildi.  Bakanlığın işaret edilen yasaya ilişkin olarak olası bir Anayasa Mahkemesi iptal kararının sonuçlarından kaçmak amacıyla müfettiş alımını “oldubittiye” getirilmeye çalışıldığı ifade edilirken; “Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzunun iptali amacıyla Danıştay nezdinde merkez yönetim kurulumuzca dava açılmıştır. Bununla birlikte 652 sayılı KHK’ya ilişkin yapılan değişikliklerin iptali için de gerekli girişimler Sendikamızca yürütülmektedir” denildi. 

(Oya Koyuncu)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER