Eğitim-Sen; "1 Mayıs'ta Hayır'ını Al Da Gel!"

28.04.2017         

Çanakkale Emek ve Meslek Örgütleri, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü öncesinde çağrıda bulundu. Dayanışma ruhunun "Hayır'la" yükseleceğini söyleyen Çanakkale Eğitim-Sen Örgütlenme Sekreteri Cemal İlgün, "Tüm halkımızı hep birlikte kardeşçe alana çıkmaya davet ediyoruz. Haydi, hep beraber, birlik olarak, dayanışmamızı güçlendirerek, mücadelemizi büyütmek için 1 Mayıs`a!" dedi.  

 Çanakkale’de 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde gerekli izinleri alan tertip komitesi, bir basın açıklaması düzenleyerek yapılacak miting hakkında bilgiler verdi. Çanakkale Belediyesi Çalışanları Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda emek örgütleri adına konuşan Çanakkale Eğitim-Sen Örgütlenme Sekreteri Cemal İlgün; 1 Mayıs günü Çanakkale`de Eski Salı Pazarında saat 13.00’da toplanılacağını, ardından Cumhuriyet Meydanına yürüyüş gerçekleştirileceğini ve burada da bir miting düzenlenileceğini duyurdu. Açıklamasında 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı hakkında bilgilendirmelerde bulunan İrgün, “Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi için, emekçi için, tüm ezilenler ve yok sayılanlar için her 1 Mayıs, birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle, umudun büyütüldüğü gündür. Yok sayılan emeğin, dünyanın dört bir yanında görkemli bir biçimde varlığını gösterdiği gündür 1 Mayıs. Dünyanın her yerinde en merkezi ve en büyük meydanlar, emeğin bu görkemli buluşmasına tanıklık eder. İşçiler özlemlerini, umutlarını, taleplerini istedikleri meydanlarda özgürce ifade eder. Türkiye’de ise maalesef 1 Mayıs’lar iktidarlar getirdiği yasaklar ve devlet şiddetinin gölgesi altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi iktidar bir gün için dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinginin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır. “Ayaklar baş olursa kıyamet kopar” diye açıklanan bu tutum, 2017 yılında da devam etmektedir.1 Mayıs 1977’deki kontrgerilla katliamının 40’ıncı yılında da bu dayatmanın sürdürülmüş olması ölenlere ve işçi sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçecektir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, bizler de dahil olmak üzere, yurttaşların buluştuğu Taksim alanı ne yazık ki yeniden yasaklı meydan haline getirilmiştir. Bizler emek ve meslek örgütü olarak, ulusal ve uluslararası mahkemelerin verdiği yargı kararlarını tanımayarak hukuksuz bir yasakta ısrar edenlerin er ya da geç bu tutumlarının hesabını vereceklerinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz” dedi.

 
“Çanakkale de Hayır’lı Buluş Olarak Örgütleyeceğiz”
Anayasa değişikliği referandumu öncesinde başlayan “Hayır” sesinin, 1 Mayıs gününü daha önemli kıldığını söyleyen İlgün; “Bilindiği gibi, emekçilerin haklarını geliştirmeyen, aksine zarar veren ve tek adam rejimini dayatan bir anayasa için referanduma gidildi. Devletin tüm olanaklarının kullanılmasına, tek sesli medyaya, hayır diyenlerin engellenmesine rağmen yurttaşların en az yarısı “Hayır” dedi. Böyle bir anayasa değişikliği ile ülke huzur, barış ve istikrar bulamayacaktır. Türkiye’nin acil ve yaşamsal ihtiyacı eşitlikçi, özgürlükçü, laik ve sosyal bir Anayasadır. Ancak ülkeyi yönetenler bu gerçeklere gözünü kapatmakta, Türkiye’ye tek adam rejimi dayatmaktadır. Halkın en az yarısının Hayır dediği bir rejim değişikliğini,  cebren  ve hile ile  meşrulaştırma girişimlerine karşı 2017 1 Mayıs’ı çok daha anlamlı ve önemli hale gelmiştir.2017 1 Mayıs’ı, hile-hurda ile dayatılan tek adam rejimine karşı, demokrasi için; giderek derinleştirilen ve bizi Ortadoğu’daki çatışmaların ateşine sürükleyen savaş politikalarına karşı, barış için; giderek pervasızlaşan emek düşmanlığına karşı, emeğin hakları için; Çanakkale de “Hayır’lı” Buluş olarak örgütleyeceğiz! Bizler  emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, Çanakkale`de Eski Salı Pazarında saat 13.00 da toplanarak, Cumhuriyet Meydanına yürüyerek, “Hayır’lı” 1 Mayıs buluşmasını birlik içerisinde örgütleyeceğimizi ilan ediyoruz. Olağanüstü Hal’e, Kanun Hükmünde Kararnamelere ve tek adam rejimine “Hayır” demek için 1 Mayıs’ta alanlara çıkacağız! Darbe girişimine karşı ilan edildiği iddia edilen Olağanüstü Hal ile hukukun ayaklar altına alındığı, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin keyfi biçimde gasp edildiği bir rejim kalıcı hale getirilmek istenmektedir. Yüz binin üzerinde kamu emekçisini ve işçiyi, haklarında hiçbir yargı kararı bulunmadan işinden eden Kanun Hükmünde Kararnamelere, OHAL fermanlarına “Hayır” demek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Sendikal örgütlenme hakkını KHK ile ortadan kaldıran, kamu emekçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkını ve kazanımlarını yok sayan antidemokratik uygulamalara teslim olmayacağız. Halkın seçtiği vekillerinin yaptığı Seçim Yasası’nı yok saymayı marifet bilen YSK örneğinde olduğu gibi, adaletin çivisinin çıktığı, meclisin tamamen yok sayıldığı tek adam rejimine 1 Mayıs meydanında tüm gücümüzle “Hayır” diyeceğiz! Kıdem tazminatının gaspına “Hayır” demek için 1 Mayıs’ta alanlara çıkacağız! Referandum öncesinde defalarca dile getirdiğimiz gibi, 16 Nisan’ın ardından ilk işleri kıdem tazminatına göz dikmek oldu. Patronlar “yük” olarak görüyor diye işçi sınıfının ve bütün çalışanların 80 yıllık kazanımına göz dikenlere “Hayır” demek için 1 Mayıs`ta alanda olacağız. Emekçilerin iş güvencesi, işsiz kaldığında kara gün dostu olan kıdem tazminatından nemalanmak isteyenleri, İşsizlik Sigortası Fonu’nu yağmalamalarından tanıyoruz. Tüm emekçileri yağmaya ve talana “Hayır” demeye, 1 Mayıs`ta  Salı Pazarında buluşmaya çağırıyoruz. Taşeron köleliğine ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılmasına “Hayır” demek için 1 Mayıs’ta alanlara!  Milyonlarca taşeron işçisinin umutlarını yıllardır aldatmacalarla sömürenlere, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce “taşerona kadro” vaat edip sözünde durmayanlara “Hayır” demek için 1 Mayıs`ta alanda olacağız. Taşeron işçilerin mücadele ederek ve mahkemelerde kazandıkları kadro hakkını tanımadığı gibi taşeron düzenini bile aratacak “kiralık işçilik” uygulamasını, işçi simsarlığını yasal hale getirmek isteyenlere 1 Mayıs alanında hayır diyeceğiz! Taşeron işçilerine kadro vaadini tutmadığı gibi kamu emekçilerinin 657 sayılı yasadan kaynaklanan iş güvencelerini ortadan kaldıracaklarını açıklayanlara, milyonlarca kamu emekçisine güvencesiz çalışmayı dayatanlara, omuz omuza “Hayır” diyeceğiz!” diye konuştu. 
 
“Hayır’ını al da gel!”
Konuşmasının devamında 1 Mayıs’a katılım çağrısında bulunan İlgün, sözlerin şu şekilde sona erdirdi; “Bu topraklarda emeğiyle, onuruyla yaşayan hemen herkesin “Hayır”dediği o kadar çok şey var ki! 1 Mayıs Alanı herkesin ‘Hayır’ını alıp geldiği rengarenk ve apaydınlık meydan olacak. İşsizliğe “Hayır”, kiralık işçiliğe “Hayır”, iş cinayetlerine “Hayır”, krize “Hayır”, yoksulluğa “Hayır”, zamlara “Hayır”, içeride ve dışarıda savaşa “Hayır”, kentlerin ve doğanın yağmasına “Hayır”, kutuplaşmaya “Hayır”, kadın cinayetlerine “Hayır”, çocuk istismarına “Hayır”, cinsiyetçiliğe “Hayır”, kamu hizmetlerinin ticarileşmesine “Hayır”, gazetecilerin, siyasetçilerin, gençlerin hapishanelere doldurulmasına “Hayır”, akademinin ve bilimin bitirilmesine “Hayır”, sömürüye “Hayır”, diktaya “Hayır”gibi milyonlarca “Hayır’lı” çığlık 1 Mayıs alanlarında buluşacak! Bizler; Çanakkale`deki emek ve meslek örgütleri, kitle örgütleri, dernekler ve siyasi partilerimizi, bu şehirde yaşayan tüm işçilerin, emekçilerin, köylülerin, kadınların, gençlerin talepleriyle 1 Mayısta Salı Pazarında saat 13.00 da buluşarak alana çıkmalarını, seslerimizi, yüreklerimizi, taleplerimizi ortaklaştırıp; tüm halkımızı hep birlikte kardeşçe alana çıkmaya davet ediyoruz. Haydi, hep beraber, birlik olarak, dayanışmamızı güçlendirerek, mücadelemizi büyütmek için 1 Mayıs`a! Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği! Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Yaşasın 1 Mayıs!” 
(Burhan Mert Balcı)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER