Eğitim-Sen`den eğitim önerileri

02.01.2017         

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) tarafından yayınlanan raporda ülkenin yaşadığı sorunları aşmanın yolu eğitim ve bilime önem verilmesidir denilerek eğitim sisteminin "Herkes için eşit ve nitelikli eğitim" anlayışı temelinde, baştan aşağı yeniden düzenlenmelidir denildi ve eğitim sistemi için çeşitli önerilerde bulunuldu.

 Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada, eğitim ve bilim sürecini yönetmek eğitim ve bilim çalışanlarını itibarsızlaştırarak değil önem vererek mümkün olduğu görüşü ifade edildi ve eleştiriler ve öneriler dikkate alınmaz ise "Eğitimdeki düşüş katlanarak devam edecektir" denildi. "Eğitim sistemimiz `Herkes için eşit ve nitelikli eğitim` anlayışı temelinde, baştan aşağı yeniden düzenlenmelidir." diyen Eğitim-Sen, eğitimin kurtuluş yolu niteliğinde hazırladığı raporda Türkiye`nin PISA sonuçlarında aldığı başarısızlığa dikkat çekilerek; " Eğitim sisteminin düşünmeyen, sorgulamayan eleştirmeyen nesiller yetiştirmeyi hedeflemesi bu sonucun ortaya çıkmasında belirleyici olmuştur. Çocuk ve gençlerimizin yaratıcılığı ve yetenekleri benimsenen eğitim politikaları nedeniyle eğitim süreci içinde köreltilmektedir. PISA 2015 sonuçları, öğrencilerimizi standartlaştıran, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını engelleyen eğitim politikalarının acilen değiştirilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir." denildi. Başarısız PISA 2015 sonuçlarının temel sorunu Türk eğitim sistemindeki sorunları doğru tahlil edememek olduğu kaydedilirken ‘Eğitim felsefesi ve benimsenen eğitim politikaları yanlıştır’ denildi . Ayrıca raporda eğitim sistemi ile ilgili; ‘Öğretim programları, ders kitapları ve içerikleri bilimsellikten uzaktır’, ‘Eğitimde devamsızlık ve okul terkleri sorunu sürmektedir’, ‘Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması temel sorundur’, ‘Öğretmen niteliği, yetiştirilmesi, hizmet içinde mesleki gelişim süreçleri önemsenmiyor’, ‘Eğitim yöneticilerinin belirlenmesi ve yetiştirilmesi süreci sorunludur’, ‘TEOG soruları PISA ile uyumlu değildir’, Okullarda yapılan sınav soruları PISA ile uyumu sorunludur” ifadeleri belirtildi. 

 
"Dindar nesil yetiştirmeyi hedefleyen iktidar..."
Günümüzde uygulanan eğitim sistemi için Eğitim Sen tarafından; "Bir ülkede bireylerin hangi bilgiler, gerçekler ve değerler üzerinden biçimlendirilmesi isteniyorsa ona uygun eğitim politikaları oluşturulması kaçınılmazdır." denildi. Açıklamanın devamında; "Türkiye’nin mevcut eğitim politikasının temelinde laik-bilimsel eğitim anlayışından çok, eğitim sisteminin iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine uygun olarak, büyük ölçüde dini kurallara göre biçimlendirilmesi söz konusudur. Buradan hareketle öğretim programlarında (müfredat), seçmeli dersler ve ders kitaplarının içeriklerinde meydana gelen değişiklikler eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Eğitimde 4+4+4 dayatması ile `dindar nesil` yetiştirmeyi hedefleyen iktidar, hedefini daha da büyüterek, bilinçli ve programlı bir şekilde eğitim müfredatını 4+4+4 ile ulaşmak istedikleri hedeflere uygun hale getirmeye çalışmaktadır." ifadeleri kaydedildi.
 
Eğitim Sen`in önerileri
Eğitim Sen Türkiye`deki eğitim sisteminin kurtuluşunu 12 madde halinde belirledi. Raporda eğitim sisteminin çözümleri şu şekilde sıralandı;  "Laik Bilimsel Eğitim",  "Eleştirel-Sorgulayıcı Eğitim", "Beceri Odaklı Eğitim, Sanat ve Spor Eğitimi, Felsefe, mantık, düşünme eğitimi derslerinin programda olması", "Okuma, Anlama, Yorumlama, Akıl Yürütme, Yaratıcı Düşünme vb. Becerilerin Geliştirilmesi", "Nitelikli Eğitim İçin Nitelikli Öğretmen Politikası", "Ulusal Eğitim Kongresinin Toplanması", "Ailelerin Eğitimin Parçası Olması, Eğitimin On Yıllık Yol Haritasının Çıkarılması", "Öğrenmenin İhtiyaç Haline Geldiği, Öğrenmeden Keyif Alınan Okul Kültürünün Yaratılması", "Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olması". 
(Şenol Güven)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER