Ekip Olalım!Birlikte!

20.07.2017         

Çocukluğumda TRT-1 dışında bir kanal yoktu ve evimizde annem akşam yemeğini toparlamış bulaşıkları yıkamış olur, sobanın üzerinde kaynayan çayın cılız sesi televizyondaki saat:20.00 anahaberlerinin cingılına karışırdı. Çocuk aklımda kalan yegane şey tüm siyasetçilerin "birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz şu son günlerde."ifadeleriydi. Aradan yıllar geçti ancak birlik, beraberlik teması değişmemekle birlikte ihtiyacın aciliyeti konusu şiddetle artarak devam ediyor.Buna paralel olarak toplumsal planda, sevgi birlik ihtiyacına duyulan özlemle ,tek tek bireylerin çığlıkları da sevgiye dair yükseliyor.

 Eğitimler,konferanslar, çalışmalar artıyor.

Çözümsüzlük dönemlerinde,ihtiyacın çok derinden hissedildiği durumlarda  en kolay ve pratik çözümler beliverir.İnsan araç geliştiren bir varlıktır çünkü.
Teknik araçları geliştirmek git gide kolaylaşıyor ancak uzlaşma ve birlikte hareket etme konusu da zorlaşıyor.Takım olma ister aile ortamında olsun,isterse bir kurumda ,kişilerin kendi  dinamikleriyle oluşturulabileceğini unutmamalıdır.Bunun teknik bir şey olmaması ve bir karakter eğitimine bağlı olması gözümüzden çoğunlukla kaçıyor.
Ekipler bir ortak amaca yönelik gruplardır.Bireylerin  parlaklığından veya sönüklüğünden çok uyumlu hareket edebilme kapasiteleri , takımın başarısını belirler.Bir futbol takımında dünyanın en iyi futbolcularının olması o takımın en çok gol atan takım olmasını garantilemez.Takım liderinin empati kurabilme becerisi, karar alabilme yetisi, bir makinist gibi ekibin tüm bireylerini en iyi ve en etkin olabilecekleri yerlerde bulunmalarını sağlama becerisiyle, ekip elemanlarının güvene,çalışmaya, kaliteye verdiği önem arasında sıkı bir ilişki bulunur.Bunun yolu da önce “ben” değil, önce “biz” diyebilmekten geçer.Eylemlerimizin kollektif bir etkisi olduğunu unutmamaktan geçer.Eski Romalı askerlerin başarısını bir hareket esnasında kalkanlarını yanındakinin önüne tutarak aldıkları düzende aramak gerektiği söylenir.Hiç biri de beni kim koruyacak kaygısını taşımaz ve herbiri araçlarını önce karşısındakinin iyiliği adına kullanır.Çok hayalperest bir yaklaşım diyebilirsiniz.Hele bu zamanda.Herkes çıkar odaklı  hareket ediyorken.Rekabet hat safhadayken.Ancak rekabetin her iki tarafın da kaybetmesine neden olduğu çoğunlukla gözümüzden kaçar.Rekabet yerine iyi olanı “örnek almak kültürü “acil ihtiyacımız olarak önümüzde duruyor.17.yy’ı arkamızda bırakalı çok oldu.Ancak sanayileşmeyle birlikte kollektif bilincimize işleyen üretim-makine anlayışını  insani boyuta entegre edemedik.
İnsan makine değildir.İnsan canlı bir varlıktır.Bir takım canlı varlıklardan oluşuyorsa  iç ve dış büyüme, kapasite geliştirme, uyum geliştirme, yaratıcılık,çalışkanlık,etkinlik   gibi özelliklere sahiptir.Bir takım üyelerinin toplamı değildir.Daha fazlası da olabilir daha azı da.Ancak bu her bir kişinin kendi elindedir.
Takım Olalım!Birlikte.

6475

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER