Ekmek yeniden 1 lira oldu!..

18.05.2017         

Çanakkale'de 250 gram ekmeğin 1 liradan 1 lira 25 kuruşa yükseltilmesine itiraz edilmesi üzerine süreç mahkemelik oldu. Çanakkale Valiliği tarafından oluşturulan komisyon tarafından, ekmeğin yeniden 1 liradan satılmasına karar verildi...

 Çanakkale’de geçtiğimiz haftalarda alınan kararla 1 liradan satılan 250 gramlık ekmek, yapılan zamla 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Ekmek tarifesi ile ilgili konu daha sonra Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesinde taşındı. Çanakkale Valiliği yaptığı incelemeler sonucunda zammı, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu`nun 62`nci Maddesi`ne göre uygun görmedi. Bunun üzerine Çanakkale Valiliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve Çanakkale Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği üyelerinden komisyon oluşturularak zam konusu görüşüldü. Valilikte oluşan komisyon sonrasında, 2’ye karşı 1 oy ile fiyat artışının uygun olmadığına karar verildi. Alınan karar sonrasında ilgili makamlara, mahkeme sonuçlanıncaya kadar önceden olduğu gibi 250 gram ekmeğin 1.00 TL’den satılması tebliği gönderildi. Çanakkale Valiliği`nde konuya ilişkin açıklama şöyle: “Söz konusu ücret tarifesi (250 gram Ekmek, 1,25 TL),  Fiyat artışları itiraz komisyonundan Vali Yardımcısının Başkanlığında, Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları  Birliği Temsilcisi ve Ticaret ve Sanayi Odasının temsilcisinin bulunduğu komisyonda görüşülmüş olup; ekmek tarifesi ile ilgili olarak mahkemesi devam eden bir dava olması nedeniyle uygun bulunmamasına, Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Temsilcisinin red oyuna karşılık (fiyat artışının uygun olduğuna dair),  Çanakkale Valiliği ve Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisinin fiyat artışının uygun olmadığına dair oyu ile 2’ye karşı  1 oy ile fiyat artışının uygun olmadığına karar verilmiştir.  Komisyon Kararı 15.05.2017 tarihinde Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine tebliğ edilmiştir. Bu itibarla, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 62’nci maddesinin 2.fıkrası ile Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 3.Fıkrası gereğince Mevcut Fiyat Tarifesi Yürürlükten kalkmıştır. İlgili Mahkeme sonuçlanıncaya kadar önceden olduğu gibi 250 gram ekmek 1.00 TL’den satılması gerekmektedir.  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54/4. Maddesine göre; Ticaret İl Müdürlüğü, belediyeler ve ilgili odalar bu kararın uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” 

 
“Ekmek zammına onayım yok!”
Geçen yıl ÇTSO Meclisi tarafından toplantıda, ÇTSO üyesi şirketlerin ekmek fiyatlarını 1 TL’den 1,25 TL’ye çıkartma kararı alınmış ve ekmek fiyatlarına ilk itiraz ise Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’dan gelmişti. Çanakkale Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Ekmek fiyatlarına yapılan zam ile ilgili olarak Valilik başkanlığında toplanan komisyon, bu kararı reddetmesine ve Çanakkale Belediye Başkanlığı temsilcisinin ekmek fiyatının 1 TL’de kalması teklifine rağmen oy çokluğu ile 1,10 TL olarak fiyat belirlemiştir ve bu kararı 17 Haziran 2016 tarih ve 2016/1 sayı ile tutanağa bağlamıştır. Ancak, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesine göre komisyonun tarifeyi sadece onaylama ve reddetme yetkisi vardır. Bu nedenle Belediye Başkanlığımızca bu kararın geçersiz sayılmasına yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunulacaktır” ifadeleri yer almıştı. Geçtiğimiz haftalarda ekmeğe yapılan zammın, devam eden mahkeme nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. 
(Şebnem Özer)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER