Emep; "Türkiye, Katar krizinin tarafı olmamalı"

12.06.2017         

Çanakkale EMEP İl Örgütü Katar ve Ortadoğu'da yaşananlar ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada; "Katar ablukasının temel faili ABD'dir. Kavganın gerçek sebebi Suriye, Irak, Yemen ve genel olarak Ortadoğu'nun paylaşılmasının yeni imkânlarını yaratmak ve sonuçları İran üzerinde de etkili olacak bir abluka sayesinde ABD'nin bölgedeki uydularını da ihya eden hegemonyasının güçlendirilmesidir" ifadelerine yer verildi.

 Çanakkale EMEP İl Örgütü Katar ve Ortadoğu’da yaşananlar ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada Katar yaşananlarda Hükümetin, Ortadoğu’daki strateji ve hamlelerinin ABD ile örtüştüğü gerekçesi ile tedirgin olduğu açıklandı.  Katar’ın tecrit edilerek ambargo uygulanmasının gerekçesinin ülkenin terörizme destek vermesiyle açıklanabileceği belirtilen açıklamada; “Oysa bir süre öncesine kadar Katar, başta Suudi Arabistan olmak üzere ablukaya katılan ülkelerin bazıları ile birlikte şeriatçı teröre destek veriyordu. Suriye’de şeriatçı silahlı güçlerin Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye tarafından desteklendiği neredeyse herkesin ortak görüşü idi” denildi.

“Hükümetin tedirgin olası gayet doğaldır”

Katar ablukasının temel faili ABD, kavganın gerçek sebebinin ise Suriye, Irak, Yemen ve genel olarak Ortadoğu’nun paylaşılmasının yeni imkânlarını yaratmak olduğu vurgulanan açıklamada; “Sonuçları İran üzerinde de etkili olacak bir abluka sayesinde, ABD’nin bölgedeki uydularını da ihya eden hegemonyasının güçlendirilmesidir. Ortadoğu’daki hamleleri ve amaçları Katar’ınkiyle örtüştüğü için Hükümetin tedirgin olması da son derece normaldir. Çünkü Katar’a yönelik uygulama aslında AKP Hükümeti’ne de bir gözdağıdır. AKP Hükümeti hem bu yüzden hem de Katar’la girilen kârlı iktisadi ilişkilerin hatırına ablukaya yüksek sesle olmasa da itiraz etmiştir. Katar’a uçaklar göndererek ambargoyu kırmaya çalışmış; Meclis’te Katar’da asker bulundurma kararı alınmış;  TBMM gündeminin arka sıralarında bulunan Katar ile yapılan sözleşmelerin onaylanması gündemini en üste çekerek, bu sözleşmeleri onaylamıştır” ifdelerine yer verildi.
  
“AKP Hükümeti mazlum hakların yerine zenginlikleri paylaşmak isteyen güçlerin yanında”
AKP Hükümetinin Katar’a sahip çıkması anti-emperyalist saiklerle gündeme geldiğinin altı çizilen açıklamada son olarak; “Türkiye ve Katar yakın zamana kadar birlikte davrandıkları Ortadoğu politikalarında, diğerleriyle farklı düşmüşlerdir. Her iki tarafın politikaları da Ortadoğu halklarının yararına, Türkiye, Katar ve diğer ülkelerin halklarının yararına değildir. AKP Hükümeti, Ortadoğu’daki bu kavgada mazlum halkların yanında değil, halkların topraklarını ve zenginliklerini paylaşmak isteyen güçlerin içindedir. Bu nedenle, Katar’a, Irak’a, Suriye’ye vd. pek çok yere asker göndermekte, üs kurmaktadır. AKP’nin maceracı politikalarının ceremesini Türkiye halkı çekecektir. AKP yöneticilerinin ve çevrelerinde toplanmış sermaye gruplarının çıkarları için Türkiye Halkının çıkarları feda edilmektedir. Hükümet, ne Katar’ı ne de emperyalizmin işbirlikçisi diğer Ortadoğu diktatörlüklerini desteklememelidir. Yurt dışındaki bütün askerleri geri çağırmalı, Türkiye’deki bütün yabancı askerleri ülkelerine göndermeli, üsleri kapatmalıdır.  Türkiye halkının ihtiyacı olan dış politika; bölge halkları ile dostluk, bölge halkları ve komşularla barış içinde bir arada yaşama politikasıdır.  
(Seçkin Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER